Державний вищий навчальний закладСторінка247/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   243   244   245   246   247   248   249   250   ...   305
Лобач Марія

студентка 3 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Семенчук А.Б.
ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Фразеологізмом (фразеологічною одиницею) називається «лексико-граматична єдність двох і більше компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення». Відомий лінгвіст О. В. Кунін називає фразеологічну одиницю стійким сполученням слів, що володіє повністю або частково переосмисленим значенням [4, с. 126]. Фразеологічні одиниці мають постійний склад, і тому їхні компоненти не можуть бути замінені іншим словом з близьким значенням або переставлені місцями. Метою цієї наукової розвідки є показати основні способи передачі фразеологізмів з англійської мови на українську.

Одним із найважливіших завдань перекладача є адекватний переклад фразеологічних одиниць. Для цього не достатньо досконало володіти мовою оригіналу та мовою перекладу, необхідно мати уявлення про етномовні фактори країни, рівень культурного розвитку носіїв мови, їхній тезаурус, географічні й побутові умови їхнього життя, їхню матеріальну культуру [3, с. 19].

На думку вчених С. І. Влахова та С. П. Флорина, основними вміннями та знаннями, необхідними для перекладача є:

1. знання в галузі фразеології;

2. вміння розпізнавати фразеологізм у тексті;

3. вміння перекласти фразеологізм, зберігаючи не тільки семантику, а й стилістично-експресивну функцію.

Існує два основні шляхи перекладу стійких словосполучень: фразеологічний та нефразеологічний [2, с. 180].

Фразеологічний прийом включає в себе переклад за допомогою еквівалента та переклад за допомогою аналога. Найкращим прийомом перекладу фразеології є використання відповідного фразеологізму в мові перекладу, оскільки це гарантує не лише передачу змісту, а й відтворення образності та експресивності виразу англійської мови. Кількість повних еквівалентів порівняно невелика, оскільки носії англійської та української мов мають різний світогляд та культуру. Наприклад: make black white –робити чорне білим [1].

Що стосується часткових еквівалентів, їх досить часто застосовують при перекладі. Значення фразеологізмів передається за допомогою виразу, схожого за структурою і лексичним набором [2, с. 184];: make one turn in grave − примусити когось перевернутися в труні.

Якщо відповідник у мові перекладу має інші конотації, то переклад фразеологічної одиниці здійснюється за допомогою аналогу. Число одиниць, які мають однаковий зміст та образ, є невеликим. Тому задача перекладача полягає у пошуку українського фразеологізму, що є аналогічним за змістом, але відрізняється за образом. [4, с. 18]. Наприклад: do a guy – накивати п’ятами [1].

Серед нефразеологічних прийомів перекладу розповсюдженими є лексичний переклад, калькування та описовий переклад.

Лексичний переклад має місце тоді, коли фразеологічна одиниця мови оригіналу замінюється на слово у мові перекладу. Такий переклад може бути адекватним, але в результаті маємо втрату стилістичного та емоційного забарвлення, національної специфіки, конотацій, тощо [2, с. 193]. Наприклад: make an apology –вибачатися [1].

Калькування або дослівний переклад застосовується в тих випадках, коли фразеологічними засобами є неможливим передати цілісність семантико-стилістичного та експресивно-емоційного значення [2, с. 194]. Калькування не відноситься до фразеологічного способу перекладу, оскільки, використовуючи калькування, перекладач не шукає готові фразеологічні одиниці, наявні у мові перекладу, а створює новий зворот, що є чужим, але зрозумілим для мови реципієнта. Наприклад: do the business – робити діло [1].

Хоча калькування свідчить про не досить високий рівень перекладу, Р.П. Зорівчак зауважує, що даний прийом є досить вагомим, тому що зберігає всю національну специфіку фразеологізму, ілюструючи спосіб мислення іншого етносу, адже читач повинен постійно відчувати, що він читає іншомовний твір, в якому присутня специфіка іншої культури, реалії іншого життя [3, с. 82].

Описовий переклад є тлумаченням та поясненням значення фразеологічної одиниці [2, с. 196]. При цьому відбувається остаточна втрата образності та стилістичного забарвлення, тому такий засіб перекладу застосовується лише тоді, коли жоден інший не є можливим. Наприклад: make two bites of the cherry − ділитися чимось дуже малим [1].

Таким чином, при перекладі фразеологічних одиниць можна використовувати і фразеологічні, і нефразеологічні способи перекладу, а саме: повний еквівалент, частковий еквівалент, аналог, калькування або дослівний переклад, лексичний переклад та описовий переклад.

Література

1. Англо-український фразеологічний словник / Уклад. К. Т. Баранцев. – К.: Знання, 2005. – 1052 с.

2. Влахов С. И. Непереводимое в переводе / С. И. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 1980. – 342 с.

3. Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1989. − 216 с.

4. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин [2-е изд., перераб.]. − М., 1996. – 344 c.

5. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=667771#1

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   243   244   245   246   247   248   249   250   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка