Державний вищий навчальний закладСторінка241/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   237   238   239   240   241   242   243   244   ...   305
Коваленко Дарина

студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: д.філол.н., доц. Приходько Г.І.
ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО МОВЛЕННЯ

На сьогоднішній день, мова як засіб порозуміння є не тільки проявом думки, але й почуття, емоції, експресії. За “Лінгвістичним енциклопедичним словником”, експресивність – це “сукупність семантико-стилістичних ознак одиниць мови, які забезпечують її властивість виступати в комунікативному акті засобом суб’єктивного вираження ставлення мовця до змісту або адресата мовлення”.[Лингвистический энциклопедический словарь,1990]

Метою статті є визначення лінгвістичних засобів реалізації експресивності публіцистичного мовлення .

Існуючі різні визначення експресивної функції мови або взаємовиключають один одного (експресивна функція як висловлювання думок та як висловлення емоцій або суб'єктивної модальності), або взаємодоповнюють один одного, розглядаючи різні аспекти експресивності (логічний аспект, емоційний аспект, аспект суб'єктивної модальності). Отже, експресивність це виразність, яка в залежності від стилю, екстралінгвістичної ситуації та наміру мовлянина надана в промові або переважно одним аспектом (логічним, модальним, або емоціональним), або їх сукупністю.

Серед головних мовних особливостей публіцистичного стилю слід назвати принципову неоднорідність стилістичних засобів; використання спеціальної термінології і емоційно забарвленої лексики, поєднання стандартних і експресивних засобів мови.

Публіцистичні твори відрізняються незвичайною широтою тематики, вони можуть стосуватися будь-якої теми, що потрапила в центр суспільної уваги. Це, поза сумнівом, позначається на мовних особливостях даного стилю: виникає необхідність включати спеціальну лексику, що вимагає пояснень, а іноді і розгорнених коментарів. лексичні і інтонаційні параметри.

Серед таких постійно освітлюваних тем слід назвати політику, інформацію про діяльність уряду і парламенту, вибори, партійні заходи, про заяви політичних лідерів. У текстах на цю тему регулярно зустрічаються такі слова і словосполучення, як: faction, coalition, candidate, leader, opposition, federalism, conservatism, radicals. Матеріалом даного дослідження послужила мова Т. Блера тривалістю 14 хвилин. Ми досліджували її лексичні і граматичні параметри.

Спостереження над лексикою, використовуваною Т. Блером, дозволяє відзначити ряд іменників абстрактної семантики: • Hatred of war, honor, torture…

також було відмічено використання інтенсифікаторів:

 • really, entirely, simply…;

прикметників, що характеризуються експресивним забарвленням:

 • So important, it’s too serious, maximum damage…;

Названа вище лексика вживається, щоб створити реальну картину подій і передати адресатові враження про ці події й відношення до них, а також для здійснення сильної дії на аудиторію і для підкреслення важливості вислову.

Дослідження синтаксичної структури мови Т. Блера виявило, що найбільш типовим було вживання складнопідрядних речень, які включали по 3-5 підлеглих частин. Як правило, уживаються складнопідрядні причинно-наслідкові речення (62%): • So, if the result or peace of an absence of conflict is Saddam’s staying in power not disarmed, I simply say there are consequences paid in blood for that decision too.

Рідше вживаються додаткові (24%):

 • If there are five hundred thousand on that march that is still less than the number of people, who said that’s that Saddam has been responsible for.

І найменьш часто трапляються тимчасові (14%) пропозиції:

 • Now is the moment, when we decide whether we’ve meant it and it was his final opportunity to disarm or face serious consequences.

Вставні конструкції є важливим засобом створення експресивності вислову. Ці фрази синтаксично не связанны з реченням і виражають відношення, що говорить або указують на джерело повідомлення. Наприклад:

 • And I want to say why I think this is so important.

або виявляють загальну оцінку повідомлення, наприклад:

 • Well-yes-I think it’s true.

Найбільш характерними засобами створення експресивності в мові Т. Блера є повтори, паралелізми і вставні слова.

Окрім експресії, повтори впливають на ритм і на баланс вислову. Наприклад: • Everybody accepts, that disarmament of Saddam has to happen, everybody accepts, that he was supposed to co-operate fully with the inspectors, everybody accepts that he is not doing so.

Отже, враховуючи вищесказане, можна сказати, що експресивність це виразність, яка в залежності від стилю, екстралінгвістичної ситуації та наміру мовлянина надана в промові або переважно одним аспектом (логічним, модальним, або емоціональним), або їх сукупністю. Для передачі експресивності публіцистичного мовлення, оратор використовує різні засоби створення експресивності,такі наприклад як : лексичні та граматичні. Ці засоби є найбільш вираженими та широко використовуваними,як показало наше дослідження.

Література 1. Аверина М.Н. Обучение употреблению эмоционально-экспрессивных лексических средств речевой коммуникации (английский язык, лингвистический вуз): Автореф. дис. – 1998. – 22 с.

 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1990.

 3. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. – М.: МГУ, 2000. – 195 с.

 4. Есенина О.А. Конструкции экспрессивной оценки в современном английском языке: Автореф. дисс. – М., 1991. - 16 с.

 5. Приходько Г. І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові – Запоріжжя, 2001 – 362 c.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   237   238   239   240   241   242   243   244   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка