Державний вищий навчальний закладСторінка234/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   305
Главчев Денис

студент 4 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Шевченко О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КЛІШЕ АНГЛІЙСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Сьогодення виступає як стрімка зміна економічних, соціальних, політичних, а отже і лінгвістичних канонів. Ці зміни знаходять своє відображення у публіцистиці, яка виконує інформативну функцію. Для того щоб передавати увесь спектр інформації, у публіцистиці використовуються «кліше», що дозволяє невеликою кількістю слів, передавати велику кількість інформації.

Проблему для перекладу становлять такі слова кліше, що нещодавно виникли і які, як правило, не мають усталеного «паралельного» еквівалента у мові перекладу. Така особливість кліше породжує особливі труднощі для перекладу.

При контакті з незнайомою культурою або текстом, який її репрезентує, реципієнтові мимоволі доводиться порівнювати два лінгвокультурних світи – свій і чужий. Результатом будь-якого порівняння є непорозуміння головних специфічних феноменів чужої культури. Бо ж, як зазначає автор книги «Introduction to Human Communication» Джеймс Гібсон, «якщо ви не знаєте комунікативної поведінки, історії, віросповідань і традицій, ви не зможете зрозуміти мовну культуру народу» [1]. Завдання автора тексту чи перекладача в тому, щоб віднайти, відчути, відтворити і належним чином подати кліше у контексті.

Таким чином, коло проблем, пов’язаних з вивченням в лінгвістиці та перекладознавстві, доволі широке, воно охоплює питання визначення та також труднощі передачі змісту у мові перекладу. До питань, що знаходяться в процесі розробки, також відноситься порівняльне дослідження фондів мовних кліше, оскільки, як показує досвід, матеріал фонду мовних кліше однієї мови недостатній, щоб зробити достовірні висновки щодо сутнісних характеристик кліше. Саме тому діапазон засобів, які використовуються при перекладі кліше, варіюється від дослівного відтворення до їх повного перефразування в тих випадках, коли вони побудовані на алюзіях, або коли в них лежать зовсім стерті образи. Проблема перекладу кліше - це і семантична проблема, пов’язана із універсалізацією значення, і проблема стилістична, пов’язана із співставленням конотативних значень вихідного і кінцевого виразів (2).

Для наочної репрезентації засобів перекладу англомовних кліше були взяті приклади з англомовної публіцистики.

Першим найбільш розповсюдженим засобом перекладу англомовних кліше є підбір аналового еквіваленту у цільовій мові. Він є найбільш точним і адекватним, оскільки такий переклад передає еквівалентне значення в різних культурах.


  • acid heads.

Чіткого відповідника даного кліше в українській мові не існує, саме тому необхідно перекладати кожний компонент клішованого виразу. Слово head вживається в значені «людина». Під словом «acid» мається на увазі препарат, що викликає галюцинації, то з цього випливає, що дане кліше описує людей, які вживають наркотичні речовини [3].

Наступним найбільш розповсюдженим методом перекладу є адаптивний переклад, що передбачає ознайомлення реципієнта із реаліями іншої культури.  • flower children.

Не важко здогадатися, що це кліше пов’язано із відомою американською молодіжною течією хіпі («діти-квітів»), яка не сприймає стереотипи буржуазного соціуму. Слово «the hippies» як калька увійшло в українську мову (хіпі) саме тому ми використовуємо адаптивний переклад, аби полегшити сприйняття інформації реципієнтом [4].

Для передачі певних культурних реалій є дієвим описовий переклад.  • value judgements.

Дослівно «розмірковування про цінності», проте цей варіант навряд чи задовольнить перекладача, оскільки не передано усю повноту значення цього кліше. У словнику лексична одиниця «value judgement» має таке пояснення: розмірковування на основі особистої або класової точки зору[5].

Результати виконаного дослідження дозволяють зробити висновки, що пошук аналогічних відповідників у цільовій мові, адаптивний переклад та описовий переклад мовних чи культурних реалій мови джерела є найбільш вживаними засобами для виконання адекватного перекладу. Саме тому, перекладач повинен бути ознайомлений із реаліями мови джерела та цільової мови, оскільки це є запорукою якісного та адекватного перекладу.

Література


  1. http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/philosophy-and-philology 411/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-411/10714-411-0353

  2. Кочетков В. В,. Шапошников В. Н. Заметки о современных клише и ходячих выражениях // Рус. речь. 1998. № 6. С 59–62.

  3. http://www.mensxp.com/entertainment/gossip/12096-biggest-acid-head-celebs-p1.html

  4. http://wn.com/flower_children

  5. http://idioms.thefreedictionary.com/blow+mind


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка