Державний вищий навчальний закладСторінка233/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   229   230   231   232   233   234   235   236   ...   305
Галупська Юлія

студентка 3 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Іваненко С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ “VOICE OF AMERICA” У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ШКІЛ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Вихід України на європейський рівень зумовлює підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однією з яких є обов’язковою умовою інтеґрації України в Європейське та світове співтовариство. Національна доктрина розвитку освіти України наголошує на важливості опанування іноземної мови як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок та вмінь. Згідно програмним документам головною метою навчання іноземних мов є здатність учнів до спілкування у реальних життєвих ситуаціях [1, с. 2]. Враховуючи зазначене, актуальність обраної теми пов’язана, перш за все, із зростаючими вимогами до рівня володіння учнями англійською мовою та пошуком ефективних засобів її навчання.

Аналіз літератури показав, що актуальним на сьогодні є вивчення досвіду використання засобів масової інформації, зокрема Інтернет-ресурсів, у процесі навчання іноземних мов. Поширеною стала практика розміщення на своїх сайтах розробок щодо використання телеповідомлень у навчанні аудіювання відомими світовими телеканалами (BBC, Deutsche Welle, TV 5 France) [2, с.105].

Інтернет-ресурси як засіб навчання іноземної мови володіють значним дидактичним потенціалом. Вони в цікавій і нестандартній формі дозволяють учневі за допомогою вчителя поглибити й удосконалити мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, а також проконтролювати себе та свій навчальний прогрес. Матеріали, знайдені у мережі, можуть слугувати основою уроку – їх можна використати для введення учнів у ситуацію і як джерело додаткових вправ. Окрім того, їхнє вживання сприяє зростанню мотивації старшокласників, а відтак, і продуктивності уроків [4, с. 1].

Сьогодні використання засобів масової інформації – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу.

Сучасні засоби масової інформації мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним [3, c. 85].

Наразі в мережі Інтернет існує багато сайтів, які можна інтегрувати у навчальний процес. Це породжує проблему пошуку потрібного сайту, а також відсутність огляду його можливостей. Тому метою статті є обґрунтування ефективності використання Інтернет-ресурсу Voice of America на заняттях у процесі навчання аудіювання англійської мови.

“Voice of America” (http://www.voanews.com) – це інтернет-радіостанція, що спочатку функціонувала у якості сервісу радіо-новин для англомовних слухачів, які живуть за межами США, але згодом стала мультимедійною радіостанцією, що транслює новини сорока трьома мовами [4, c. 2].

В рамках сервісу Voice of America існує окремий проект “Learning English” (http://learningenglish.voanews.com/), створений для людей, що вивчають англійську мову в якості іноземної. Радіопрограми, представлені на сайті, систематизовані за тематичними розділами (“World”, “America”, “Entertainment”, “Education”, “Science”, “Business”, “Health”, “History”) та розраховані на слухачів із різними рівнями володіння англійською: “Level One” (elementary-intermediate), “Level Two” (intermediate), “Level Three” (advanced). Кожна радіопередача зберігається в архіві сайту у вільному доступі. Інформація публікується у текстовому, аудіо та відео форматах. Така система публікації та зберігання файлів робить цей сервіс дуже зручним для його використання на уроках англійської мови.

Перевагою використання даного ресурсу є актуальність, змістовність, оперативність передачі інформації, можливості аудіювання автентичної мови в ситуаціях, наближених до реального спілкування.

Отже, у контексті інтеграційних процесів в Україні, вивчення іноземних мов потребує впровадження нових методів навчання.

Засоби масової інформації – чудовий помічник у вивченні іноземної мови. Використання Інтернет-ресурсів на уроці англійської мови може сприяти ефективному вирішенню цілої низки дидактичних завдань, зокрема удосконаленню аудиативної компетенції. Ресурс “Voice of America” – джерело цікавої, актуальної й автентичної інформації, що може бути використана у процесі навчання аудіювання учнів на старшому етапі шкіл із поглибленим вивченням англійської мови.

Література


  1. Лисовець І.П. Інтегроване навчання аудіювання і усного мовлення// Англійська мова і література. – 2004. – № 3.

  2. Мороз, Т. Ю. Система вправ для навчання студентів аудіювання новин / Мороз Т. Ю. // Нові підходи до вивчення іноземної мови : матеріали XIX, XX та XXI засідань шк.-семінару. – Х., 2013. – С. 105–109.

  3. Москалева И. С. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка / И. С. Москалева, С. К. Голубева // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 1. – С. 83-87.

  4. Олійник Т. І., В. Ю. Афанасьєва Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови / Т. І. Олійник, В. Ю. Афанасьєва // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки . – 2013. – Вип. 111. – С. 216-220.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   229   230   231   232   233   234   235   236   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка