Державний вищий навчальний закладСторінка232/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   ...   305
Вознюк Маргарита

студентка 6 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Голуб Ю.І.

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ НА АДРЕСАТА

З огляду на те, що роль медіа ресурсів в сучасному інформаційному просторі дедалі посилюється, реклама стає одним з невід`ємних компонентів засобів масової комунікації. Ефективність впливу рекламних текстів на адресата залежить від багатьох факторів, серед яких велику роль відіграє правильний вибір лінгвістичних засобів вираження необхідної інформації.

Мовний аспект сучасної англомовної реклами є актуальним предметом наукових досліджень. Ця проблема розглядалася такими вченими, як Д.С. Аветісова [1], Ю.С. Бернадська [2], І. Шмілик [3] та іншими. Метою даної статті є виявлення ролі лінгвістичних засобів у здійсненні маніпулятивної функції сучасних англомовних рекламних повідомлень. Матеріал дослідження складається з 158 рекламних текстів, вибраних з популярних журналів англомовних країн, зокрема Великобританії, Австралії та США.

За визначенням Ю.С. Бернадської, рекламний текст – це комунікативна одиниця, яка функціонує у сфері маркетингових комунікацій та призначена для невеликого оплаченого просування товару (послуги), ідеї або соціальної цінності [2, с. 3]. Важливою особливістю рекламного дискурсу є те, що мета реклами нав’зується споживачеві ззовні: вона задається рекламодавцем, який прагне реалізувати свій товар. Рекламна інформація завжди направлена на виконання цілей комунікативного впливу, під яким ми розуміємо спланований вплив на знання та наміри адресата в потрібному для адресанта напрямку [1, с. 125]. Створення ефективного рекламного тексту, який викликає зацікавлення споживача і збуджує в нього бажання придбати рекламовану річ, потребує точного відбору і вдалого поєднання мовних засобів [3, с. 101]. Серед них виділяються тропи і фігури, а також стилістично забарвлені лексичні і синтаксичні одиниці, які дозволяють створити конкретно-чуттєвий образ рекламованих об'єктів, емоційно оцінити факти, про які йде мова.

Розглядаючи лінгвістичні засоби впливу, було досліджено частотність використання різноманітних лексичних одиниць та синтаксичних конструкцій. Серед них виділяється вживання особових займенників, наказового способу дієслів, ступенів порівняння прикметників, розповідних та питальних речень і пасивних конструкцій.

Прикладом вживання особових займенників як маркера прямого звернення до адресата можна вважати наступний:

We believe self-indulgence should be embraced and explored. Calm your mind and cleanse your body with ELLE editor-approved treatments [6, с. 15].

Використання особового займенника we є не досить доречним, оскільки він може відноситись як до адресата реклами, так і до власника продукту.

Характерним є також вживання прикметників у вищому та найвищому ступені порівняння, задля того, щоб продемонструвати переваги товару:

The quietest, most efficient ceiling fan is now the smartest. Winner of more than 25 international design awards, Haiku is now one Smart Ass fan [7, с. 36].

Навіть в самій назві рекламованого продукту імпліцитно пристуній найвищий ступень прикметника smart, що є наслідком мовної гри: Smart Ass – smartest, що споживач сприймає на підсвідомому рівні.

Великий вплив в текстах рекламних повідомлень здійснюють також образні засоби – тропи та фігури мовлення. Найчастіше автори вдаються до вживання метафор, епітетів та порівнянь. Зазвичай метафори використовуються в якості слоганів компанії, що надає їм виразності та експресивності та сприяє швидкому запам`ятовуванню.

Konica Minolta – giving shape to ideas [4, с. 35]. Kingston technology – keeping memories alive [4, с. 2]. LEGRABOX pure – elegance in motion [7, с. 7]. Порівняння надають тексту наочності та оригінальності.

Our patented formula is as gentle as water to the eyes. Nothing works better. Neutrogena [5, с. 37].

Як види повтору, були виявлені приклади анафори та епіфори. Їх вживання дозволяє зробити акцент на окремих якостях або перевагах товару, підкреслити його унікальність.

Look younger – fast. Next generation regenerist micro-sculpting cream. It penetrates fast. Works fast. Reveals younger-looking skin fast. Olay [6, с. 24].

Таким чином, проведений комплексний аналіз показує, що найбільш ефективною є та реклама, що викликає у адресата позитивні емоції і яка є яскравою і оригінальною за рахунок продуманого лексичного наповнення, синтаксичної організації, використання стилістичних прийомів. Правильний вибір і вдале поєднання в рекламному тексті відповідних мовних засобів значно підвищують маніпулятивні можливості рекламного повідомлення. Оскільки реклама є важливим компонентом суспільного життя та постійно розвивається, розгляд її впливу на адресата потребує подальшого дослідження.

Література  1. Аветісова, Д. С. Англомовний рекламний дискурс у сучасному інформативному просторі / Д. С. Аветісова // Держава та регіони. – 2009. – № 3-4. – С. 124-130.

  2. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе / Юлия Сергеевна Бернадская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с.

  3. Шмілик І. Лексико-стилістичні засоби в мовленні реклами / І. Шмілик // Гуманітарні та соціальні науки. – Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – С. 101-106.

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Computer Active. – October, 2014. – 100 p.

  2. Cosmopolitan. – March, 2012. – 246 p.

  3. Elle. – January, 2013. – 156 p.

  4. Square Rooms. – October, 2014. – 148 p.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка