Державний вищий навчальний закладСторінка229/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   ...   305
Вакуленко Альона

студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Шама І.М.
СПЕЦИФІКА ІНІЦІАЛЬНИХ ТА ФІНАЛЬНИХ ФОРМУЛ В БРИТАНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРНІЙ КАЗЦІ

Сьогодні британська фольклорна казка є мало дослідженою, на відміну від інших національних жанрових різновидів. Значний науковий інтерес викликає проблема вивчення особливостей її поетики та стилю, зокрема її жанрово-стильової домінанти. Традиційність казкової поетики відбивають формули – стійкі словосполучення або речення, що додають тексту твору особливого звучання та ритму. В британській казці ці формули досліджені поверхнево. Вони відрізняються одна від одної за формою та функціями у тексті. Так, у відповідності до особливостей національного менталітету та культурної специфіки, ініціальні та фінальні формули представлені у різних варіаціях, що спонукає до більш детального вивчення їх типів та функцій.

Поставлена проблема є актуальною у світовій фольклористиці. О.А. Єгорова, А.В. Баканова, Б.Д. Циренов, А.В. Сімакова, А.І. Лещенко, О.А. Плахова розглядають традиційні формули різних національних різновидів казки з точки зору їх культурної специфіки та особливостей мови. На думку більшості дослідників, формули є невід’ємними складовими елементами казки як жанру фольклорної прози. Вчені досліджують відмінності традиційних формул у казках різних народів зважаючи на особливості їх форми та функцій. Аналіз наукових праць показує, що ініціальні та фінальні формули вказують на специфіку реалізації дії у казці (місце, час, доля персонажів) та її спрямованість. Ці формули є досить варіативними [2, с.44], відображають своєрідність мови народу, його менталітету тощо.

Метою дослідження є поглиблена розвідка традиційних ініціальних та фінальних формул у британській фольклорній казці, а саме аналіз її жанрових різновидів (чарівні, побутові, анімалістичні, кумулятивні), детальне вивчення особливостей форми та функцій формул у більшості казок, визначення їх основних типів.

Ініціальні формули виконують важливу роль у британській народній казці. Первинна функція таких формул – це вказівка на спеціальний хронотоп твору (часові та топографічні формули). Виходячи з того, що дія в казці відбувається в ірреальному часі та просторі, ініціальні формули головним чином повідомляють про невизначеність часу чи місця дії у творі. Доволі часто місце дії може бути конкретно назване. Суттєвими є також формули, що вказують на факт існування персонажа, наявність чи відсутність чогось тощо.

Ініціальні формули можуть бути одиничними (вживатися окремо), але доволі часто знаходимо їх комбінації у реченні. Так, багато англійських чарівних казок мають традиційний початок «Once upon a time there was/were...». Наприклад: «Once upon a time there were Three Bears, who lived together in a house of their own, in a wood» [4, c.60]. Читач відразу переноситься таким чином у вигаданий, фантастичний світ казки.

Іноді ініціальна формула втрачає оригінальну форму та зазнає певних лексичних чи граматичних змін. Наступні зразки яскраво демонструють різноманітні варіанти: «There was once upon a time a good man who had two children...» [4, c.16]; «Once on a time there was a boy...» [4, c.21]; «One fine summer’s day Earl Mar’s daughter went into the castle garden…» [4, c.101] тощо. Іноді зачин містить лаконічну ініціальну формулу – вказівку на приблизний, але реальний історичний час: «In the names of a great Prince Arthur, there lived…» [4, c.89]. В окремих випадках ініціальна формула може мати форму кумедної віршованої приповідки.

Розв’язка є невід’ємною складовою композиції британської народної казки, але вона не завжди обрамлена традиційними формулами. Так, фінальні формули – це маркери підсумку або завершення дії. Часто дані формули вказують на кінцеве благополуччя героїв [1, c.25]. При цьому стандартним є вживання слів «happy», «happily», «happiness» з метою створення позитивної атмосфери. Наприклад: «....and they lived happy ever after» [4, c.25]; «...he and his lady lived in great joy and happiness all the rest of their days» [4, c.127]; «..and they all lived as happy as could be ever afterwards» [4, c.122]. Деякі фінальні формули мають римовану форму: «...and they all lived happy and died happy, and never drank out of a dry cappy» [4, c.127]. Іноді кінцеві формули вживаються в жартівливій формі або у формі заключної приповідки.

Отже, в результаті аналізу було виявлено, що ініціальні формули у британській фольклорній казці є численними та різноманітними за формою та типами, що додає казці фантастичності та ірреальності. Дії відбуваються переважно в минулому; його основним маркером виступає граматична форма дієслова. Щодо фінальних формул, то їх кількість є обмеженою – вони зустрічаються переважно у чарівних казках. Це можна пояснити складністю різновидів казки та їх спрямованістю на дитячу аудиторію.

Література  1. Егорова О.А. Традиционные формулы как явление народной культуры (на материале русской и английской фольклорной сказки) : дисс. канд. культурологи: 24.00.01 / Егорова Ольга Арсеновна. – М., 2002. – 259 с.

  2. Плахова О.А. Вариативность традиционных формул английской народной сказки / О.А. Плахова // Материалы VII Международной научно-практической конференции: «Наука: теория и практика», 2011. – Том 7. Филологические науки. Психология и социология. – Перемышль: Наука и студия. – 42-48 с. 

  3. Jacobs J. English Fairy Tales [Electronic resource] / J. Jacobs. – London: David Nutt, 1890. // Режим доступа: http://mce.ucoz.ru/_ld/0/94_English-Fairy-T.pdf.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка