Державний вищий навчальний закладСторінка225/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   305
Берегуля Анастасія

студентка 6 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Лужаниця О.І.
СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ДІАЛЕКТНІЙ ЛЕКСИЦІ
(НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ ЇЖІ ТА НАПОЇВ ЛАНКАШИРСЬКОГО, ЧЕШИРСЬКОГО
ТА ДАРЕМСЬКОГО ДІАЛЕКТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Дуже велику увагу діалектологів останнім часом зосереджено на ту частину словника, яка позначає визначені форми народної культури населення, при цьому актуальним є недостатньо вивчені в лінгвістичному відношенні найменування їжі та напоїв, оскільки саме вони виступають головним джерелом інформації про щоденне життя та діяльність людини.

Проблема вивчення особливостей назв їжі та напоїв у діалектах Англії представлена у роботах А. Леонової, Ю. Воробйова, З. Козиревої, Л. Анохіної, Б. Бушмане та Н. Ганцовської.

Розгляд назв їжі та напоїв у діалектах Англії не можливий без урахування системного підходу до мови. Адже, як наголошує Н.Ф. Аліференко мова – це системне утворення, одиниці якої знаходяться у закономірних зв’язках та відношеннях, взаємно обумовлюючи одна одну [1, с.15]. На сучасному етапі розвитку лінгвістики системність лексичного рівня не підлягає сумнівам та носить складний характер, відрізняючись від системності інших рівнів [1, с. 5].

Метою статті є встановлення характеру системних відношень лексики на позначення назв їжі та напоїв у діалектах Англії. Об’єктом дослідження виступає лексика ланкаширського, чеширського та даремського діалектів Англії на матеріалі діалектних словників та глосаріїв XIX століття [4, 5, 6].

Проведене дослідження виявило системність навіть на прикладі однієї лексико-семантичної групи. Основним типом системних відносин в найменуваннях їжі та напоїв є парадигматичний, серед якого найбільш репрезентованими є насамперед тематичне угрупування слів, що відносяться до однієї предметної сфери [3, с.83]. Прикладом може слугувати група «Випічка», яка представлена словами braid – хліб, mowffin – кекс, spice – пряник (докладніше див. [2, с. 56 – 57]). Далі об’єднання слів здійснюється завдяки таким явищам, як синонімія, антонімія, паронімія, полісемія та гіперо-гіпонімія.

Синонімія представлена повними та неповними синонімами. До категорії перших відносяться географічні синоніми – категоріально ідентичні словникові одиниці, що збігаються за обсягом в одному або декількох словникових значеннях: вівсяний пиріг: whodcake / whotcake (Ланкашир) – wutcake / wudcake (Чешир) – haver-cake (Дарем). До неповних, – семантичні синоніми, наприклад у ланкаширському діалекті: pleawm (слива), bulloe (дика слива), pruin (суха слива), та стилістичні синоніми, наприклад: синоніми слова ягоди «аґрус»: berry (стилістично нейтральна форма), feaberry (офіційний стиль), gonder (книжний стиль), grosier (розмовний стиль).

Явище антонімії знайдено лише у словниковому складі даремського діалекту, наприклад, sugar (цукор) – saut (сіль).

Гіперо-гіпонімічні відповідності є дуже репрезентативними. Наприклад ланкаширське діалектне слово crash (фрукт – нейтральне) є гіперонімом, тобто родовою назвою, по відношенню до appo (яблуко), abricock (абрикос), peer (груша), що є гіпонімами, бо кожне з них протиставляється всім іншим за певними ознаками.

За специфікою творення пароніми представлені у словниковому складі досліджуваної лексико-семантичної групи 2 типами: пароніми за оформленням афіксів, наприклад: braggot – braggett (пиво), fayberry – feaberry (аґрус) та пароніми за оформленням кореня слова, наприклад: furmetty – frumety (варена пшениця).

На системність лексики ланкаширського, чеширського та даремського діалектів вказує наявність словотвірних гнізд. Наприклад: milk (молоко), а похідні від нього – loppert-milk (варене молоко), fletmilk (зняте молоко), fleetmilk (використане молоко в процесі виготовлення сира).

Полісемія безпосередньо зустрічається в лексиці чеширського діалекту. Так, діалектне слово gowd feps має два значення: 1. сорт маленької червоно-жовтої груші; 2. дрібний мускат.

Отже, результати проведеного дослідження свідчать про те, що мова є системним утворенням, одиниці якої перебувають у зв’язку одна з одною та вступають, таким чином, у парадигматичні відношення. В результаті дослідження лексем на позначення назв їжі та напоїв було встановлено характер системних відношень між найменуваннями цієї групи та представлено її структурну організацію, а саме такі групування слів як синонімія, антонімія, полісемія, гіперо-гіпонімія та паронімія.

Література

1. Алиференко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс : Учеб. пособие для студ.филол. спец. высш. учеб. заведений / Н. Ф. Алиференко // М. : Издательский ценктр «Академия», 2004. – 368 с.

2. Берегуля А.Г. Ареальна різноманітність назв їжі та напоїв як культурна своєрідність регіонів (на матеріалі діалектної лексики Англії) / А.Г. Берегуля // Різдвяні студентські наукові читання : Vita in lingua. – Запоріжжя: ЗНУ , 2014. – C. 56 – 57.

3.Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы : На материале английского языка. – М. : Наука, 1962. – 228 с.

4. Adlard C. A glossary of provincial words used in Teesdale in the county of Durham / C. Adlard. – L. : George Bell, Fleet Street, 1873.– 151 p.

5. Bamford S. Dialect of South Lancashire. Glossary of words and phrases / S. Bamford. – L. : Heywood, 1850. – 241 p.

6. Wilbraham R. A glossary of words used in the dialect of Cheshire / R. Wilbraham. – L. : Hamiland Co., 1877. – 238 p.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка