Державний вищий навчальний заклад


Юрцева Ганна, Гончарук ЮліяСторінка223/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   219   220   221   222   223   224   225   226   ...   305
Юрцева Ганна, Гончарук Юлія

студентки 5 курсу ф-ту менеджменту

Наук. кер.: к. е. н., доц. Шишкін В.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки проблема збереження та раціонального використання потенціалу підприємства має велике значення. Інколи спостерігається суперечлива ситуація: покращення забезпеченості необхідними ресурсами супроводжується зниженням ефективності їх використання та роботи підприємства в цілому. Тому важливо не тільки оцінити потенціал підприємства та відшукати необхідні резерви, але й організувати ефективне управління ними.

Аналіз досліджень і публікацій. Визначенням складових елементів потенціалу та його значущості у функціонуванні виробничих економічних систем займалась досить велика кількість вчених. Особливу увагу визначенню складових потенціалу приділяли вчені Ареф’єва О., Коренков О., Воронкова А., Генералова С., Лапін Є. , Мартиненко М., Ігнатьєва І., та інші.

Метою статті є розгляд способів оцінки управління потенціалом підприємств в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Наявність потенціалу у підприємства не є гарантом його конкурентних переваг на ринку. Важливою складовою формування конкурентоспроможної стратегії фірми є розробка ефективних заходів з управління цим потенціалом. Тобто для отримання конкурентних переваг необхідно перетворити потенційні можливості підприємства у конкретні вимірювані показники [2]. У світовій практиці для оцінки ефективності управління потенціалом підприємства широко застосовується коефіцієнтний метод. Він базується на розрахунку системи коефіцієнтів і має безліч модифікацій, коефіцієнти можна систематизувати в такий спосіб:


 1. Склад елементів оцінки фінансового стану підприємства.

 2. Майновий стан – величина і стан майна підприємства.

 3. Ліквідність – здатність підприємства продати активи з метою отримання коштів для сплати своїх зобов’язань.

 4. Платоспроможність – здатність підприємства своєчасно та повністю виконувати свої зобов’язання за всіма операціями грошового характеру.

 5. Прибутковість – наскільки ефективно використовують ресурси, які забезпечують отримання конкретного доходу.

 6. Рентабельність – наскільки прибуткова діяльність підприємства.

 7. Фінансова стійкість – фінансові можливості підприємства щодо підтримання платоспроможності у перспективі.

 8. Ділова активність – ефективність використання своїх ресурсів.

 9. Ринкова активність – ринкове сприйняття ступеня його ризиків.

Характерною особливістю ефективного управління ресурсним потенціалом є, в першу чергу, оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства. Корисний результат розглядається як ефект, який може бути економічним, у вигляді прибутку підприємства, та соціальним, у вигляді забезпечення формування кращого рівня життя для людини [1, 139-140].

Висновки. У сучасних умовах для забезпечення стабільного зростання підприємства та отримання конкурентних переваг необхідно не тільки правильно оцінити потенціал, але й організувати його реалізацію найефективнішим чином. Оцінка ефективності заходів з реалізації потенціальних можливостей дозволить виявити «слабкі місця» та впливати на окремі показники для підвищення ефективності.

Література


 1. Мягких І.М. Аналіз та оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації / І.М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1(91). – С. 136–142.

 2. Шаманська О. І. Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства / О. І. Шаманська // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – №3. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=1860


СЕКЦІЯ «ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ»
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   219   220   221   222   223   224   225   226   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка