Державний вищий навчальний закладСторінка222/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   305
Юдіна Ольга

к.пед.н., доц.Бєлікова Маргарита

студентка 3 курсу фак-ту менеджменту


МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ: КУЛЬТУРА І СПІЛКУВАННЯ

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку бізнесу характеризується поширенням міжнародних економічних відносин та зростанням обсягів міжнародних операцій. Зокрема роль інформаційних ресурсів та комунікації значно підвищується. Інформація посідає одне з провідних місць в процесі боротьби суб’єктів економічної діяльності за визначення та економічний результат. Гарантією успіху в веденні бізнесу є не сама інформація та окремі види діяльності, а ділові комунікації, що направлені на порозуміння та досягнення певної мети. Комунікації суб’єкта господарювання мають велике значення для досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємства. Тому виникає необхідність ефективного використання міжнародних ділових комунікацій в бізнесі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання міжнародних ділових комунікацій досліджували Галашова О.Г., Грушевицкая Т.Г., Дороніна М.С., Кузнєцов І.Н., Манакін В.М., Спивак В.А. та інші вчені. Ділові комунікації є ключовим елементом здійснення міжнародної діяльності. Їх важливість також підкріплюється стрімким розвитком IT-технологій, мета яких пришвидшити та полегшити процес обміну інформацією, що майже знищую перешкоди в процесі налагодження міжнародних ділових відносин.

Метою роботи є визначення природи міжнародних комунікацій та їх впливу на розвиток бізнесу в сучасних економічних умовах.

Виклад основного матеріалу. Ділове співробітництво вже давно є звичним явищем в сучасному постіндустріальному суспільстві. Участь країн у суспільних проектах, транснаціональні корпорації, злиття у банківській сфері, електронна торгівля, миттєве отримання інформації дають змогу мешканцям світової спільноти відчувати себе спроможними досягати бажаної мети та «спілкуватися швидко і легко» [1, с. 76]. Однак незважаючи на досягнення новітніх технологій, вони не вирішують всіх питань, що стоять між учасниками ділової комунікації. Сьогодні перед ними також виникають нові проблеми пов’язані з сприйняттям цінностей іншої національної культури, що нерідко становить бар’єр для прийняття нових взаємовигідних рішень. Проаналізувавши природу міжнародних комунікацій можна глибше зрозуміти відмінності та особливості міжнародної ділової комунікації та бути готовими до подолання бар’єрів під час ділового спілкування.

Міжнародні ділові комунікації передбачають спілкування та обмін інформацією між представниками різних культур. Відчуття напруги та дискомфорту зазвичай призводить до комунікативних невдач та виникнення бар’єрів. Однак, проблема бар’єрів у міжкультурній комунікації ще не набула однозначного рішення. Так, точки зору деяких дослідників, у міжкультурній комунікації відрізняють: припущення подібності (люди вважають, що всі вони однакові), мовні відмінності, помилки в інтерпретації невербальних дій, вплив стереотипів, несвідоме прагнення давати оцінку всім незнайомим культурним явищам, тривога та напруга у міжкультурній комунікації [2, с. 15]. До особливостей міжнародних комунікацій відносять: розміщення окремих елементів комунікацій в різних частинах світу, віддаленість, вплив різних культур, різниця в часі, значні затрати.

Незважаючи на розходження в поглядах вчених на проблему «бар’єрів», міжнародна ділова комунікація не є виключною сферою, яка б не мала такого явища. В побудові міжнародних комунікацій бар’єри відіграють одне з найважливіших значень. До основних категорій бар’єрів відносять:

1) мовні бар’єри – неспроможність висловити думку повною мірою у зв’язку з недосконалим знанням мови (посередника або мови одного з учасників спілкування);

2) бар’єри сприйняття – іншій світогляд, менталітет;

3) бар’єри, обумовлені впливом культури – непорозуміння через інші культурні цінності;

4) бар’єри як результат невербальної комунікації, вражень, дистанції (інтимної, особистої, соціальної, публічної) [3].

На сьогодні дослідники виділяють ряд особистісних характеристик менеджера – як суб’єкта комунікації, які допоможуть швидко подолати будь-яку проблемну ситуацію, що може виникнути на основі перелічених бар’єрів. До таких відносять міжкультурну чутливість, знання та активне сприйняття іншої культури, тактовність, толерантність, самопізнання, володіння спільною мовою, взаєморозуміння [1, 2, 3]. А отже ефективність міжнародних ділових комунікацій, напряму залежить від людини, яка налагоджує контакт, її розуміння ситуації та ставлення до ділового партнера, з його особливою культурою, звичаями та традиціями.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок про те, що міжнародні ділові комунікації є невід’ємною частиною ведення бізнесу, а тому спілкування з іноземними партнерами є найважливішою сходинкою в налагодженні бізнес-стосунків між країнами. Комунікаційні бар’єри вважають частиною комунікації, а їх подолання є запорукою успішності та ефективності міжнародних ділових комунікацій в бізнесі.

Література  1. Sigbanol N. B. Communication for Managers / N. B. Sigbanol, A. H. Bell. – Cincinnati : South-Western Publishing Co., 1994. – 723 p.

  2. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации / Т. Г. Грушевицкая,
    В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М., 2003. – 380 с.

  3. Галашова О. Г. Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту. – Національний Університет «Острозька академія». – Наукові Записки. – Серія «Філологічна» - №33 2013 р. – C. 264 – 267.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка