Державний вищий навчальний заклад


Шавкун І.Г. декан фак-ту менеджменту Машин ВладиславСторінка218/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   214   215   216   217   218   219   220   221   ...   305
Шавкун І.Г.

декан фак-ту менеджментуМашин Владислав

студент 4 курсу фак-ту менеджменту


КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Відхід від економічної детермінації у напрямок духовно-інтелектуального розвитку людини означає, що на зміну традиційного менеджменту з ієрархічно-бюрократичною ціннісною системою, у якій домінуючими були продуктивність, орієнтація на результат, економічне зростання, - поступово приходить нова концепція організаційних цінностей, що, ґрунтуючись на людиновимірності, втілюється в понятті ціннісного менеджменту як системи управління, що орієнтується на клієнта і спирається на ціннісне ядро, яке за призначенням виконує культурно-об'єднавчу (інтегративну) місію [1]. Культура організації вважається потужним стратегічним інструментом досягнення спільних цілей, а її розбудова відбувається під впливом не тільки наявних економічних потреб, але соціальних, морально-етичних цінностей, сформованих у суспільстві протягом тривалого часу.

Метою даного дослідження є виявлення сутності і змісту ключових цінностей сучасного менеджменту.

Проблеми культури організації взагалі і організаційних цінностей зокрема були в центрі уваги як науковців, так і практикуючих менеджерів.

Попри розмаїття термінів («культура підприємництва», «господарська культура», «корпоративна культура», «організаційна культура»), культура організації вбачається як сукупність адаптованих стратегій, навичок та знань персоналу і всієї організації в цілому. Поняття культури організації є одним з базових понять у менеджменті. За визначенням Е. Шейна, видатного культуролога, це - «... сукупність основних переконань - сформованих самостійно, засвоєних або розроблених певною групою в міру того, як вона вчиться вирішувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції, - які виявилися досить ефективними, щоб вважатися цінними, а тому передаватися новим членам як правильний спосіб сприйняття, мислення та ставлення до конкретних проблем ... ». І далі: «Організаційна культура є набір прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників, правил, що виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність у сьогоденні. Ці правила і прийоми є відправним моментом у виборі співробітниками прийнятного способу дії, аналізу і ухвалення рішень. Члени організації не замислюються щодо їхнього розуміння, а розглядають їх як спочатку вірні» [3, с. 338].

Відчуття причетності до культури організації - не щось природжене, а набуте. Кожна організація в процесі становлення, розвитку та функціонування знаходить відповідно до своїх цілей специфічну ціннісно-нормативну систему з урахуванням організаційних та корпоративних цінностей. Цінності як сукупність ідей, уявлень, переконань визначають вибір засобів і методів у повсякденній духовній і матеріальній діяльності людей, сприяють формуванню системи міжособистісних комунікацій, визначають свідомість і практику кожного співробітника, забезпечують взаєморозуміння у вирішенні службових задач, об'єднують людей у команди. Ідентифікуючи себе з компанією, співробітник не лише усвідомлює ідеали організації, чітко дотримує правила і норми поведінки, але і внутрішньо повністю приймає корпоративні цінності і перетворює їх на індивідуальні, що й забезпечує сталість і значний успіх у розвитку організації [2].

Аналіз ключових цінностей на предмет змісту уможливлює певну їхню типологізацію. Доцільно виокремити моральні, коопераційні, комунікативні, цінності добробуту, цінності, спрямовані на певні досягнення. Група моральних ключових цінностей представлена такими поняттями, як висока мораль, доброта, порядність, чесність, вірність договірним зобов'язанням, відповідальність. Цінності добробуту як необхідна умова для підтримки фізичної та розумової активності людей включають: благополуччя (здоров'я і безпека), багатство (володіння різними матеріальними благами і послугами), майстерність (професіоналізм у певних видах діяльності), освіченість (знання, інформаційний потенціал і культурні зв'язки), повага (статус, престиж, слава і репутація). Лояльність, командний дух, конфліктостійкість, відкритість, здатність до компромісів належать до групи коопераційних ключових цінностей. Комунікативні ключові цінності акцентують взаємну повагу, почуття спільності, комунікативність, транспарентність, взаєморозуміння. Група цінностей, спрямованих на досягнення, своїми базовими поняттями передбачає: ефективність, високий рівень технології, лідерство у своїй галузі, компетентність, прагнення високої якості, самовіддача, гнучкість, креативність, інноваційність, відданість духу професії тощо.

Отже, незалежно від того, чи культура організації створюється її засновниками або провідними членами, чи формується довільно з часом під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів, її ядром, безсумнівно, є система ключових корпоративних цінностей, яка призначена об'єднати внутрішні і зовнішні середовища, нижні і верхні рівні управління, сформувати єдність поглядів і дій і як результат, забезпечити ефективне досягнення цілей організації

Література

1. Долан С. Управление на основе ценностей. Корпоративное руководство по выживанию, успешной жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги в 21 веке / С. Долан, С. Гарсия; пер. с англ. - М.: Претекст, 2008. – 320 c.

2. Питерс Т. В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки / Т. Питерс, Р. Уотермен; пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс 2005. – 424 с.

3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. / Э. Шейн; пер. с англ. под ред. Т.Ю. Ковалевой. - СПб.: Питер, 2007. - 330 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   214   215   216   217   218   219   220   221   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка