Державний вищий навчальний закладСторінка214/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   305
Черненко Ольга

студентка 3 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к. філос. н. Компанієць Л. Г.
ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ
ЯКОСТІ ОСВІТИ МЕНЕДЖЕРІВ

Діяльністю менеджерів все більше стає праця в умовах полікультурного як внутрішнього, так і зовнішнього середовища організацій, міжнародні контакти із зарубіжними партнерами, участь у міжнародних програмах і проектах. На нашу думку, існує суперечність між необхідністю менеджерів працювати в міжнародному контексті в умовах полікультурного середовища та їх недостатньою готовністю ефективно здійснювати міжнародну комунікацію.

У другій половині ХХ століття у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях позначилися основні проблеми вивчення феномена міжкультурної компетентності: стали проводитися дослідження в галузі міжкультурної взаємодії (Е. Холл, Р. Бріслін); теорії міжкультурної комунікації (Р. Колінз, Н. Луман, М. Маклюен). Особлива група досліджень спрямована на розробку технологій формування розвитку міжкультурної компетентності. Такі програми розроблені М. Беннетом, Ф. Бурнардом, Ю. Жуковим, М. Кіпніс, Н. Лебедєвою, І. Мальхановою, Г. Петровською, Ю. Рот, Є. Сидоренко, Ю. Суховершіною та ін. Аналіз цього напрямку досліджень показав, що сьогодні стоїть актуальна проблема розробки спеціальних професійно-орієнтованих програм для навчання широкого кола фахівців. Одним з перспективних і мало розроблених напрямів у цій галузі є розвиток міжкультурної компетентності у менеджерів.

Мета дослідження – розкрити особливості ціннісного дискурсу міжкультурної комунікації в контексті якості освіти менеджерів у процесі їх професійної підготовки.

Основою лінгвістичних досліджень є дискурс, який розглядається як комунікативна дія в комунікації, в якій поєднується вербальне і невербальне, а також, соціальні, психологічні, культурні та інші компоненти. Під міжкультурною компетентністю розуміється здатність менеджерів здійснювати ефективну комунікацію у процесі професійної діяльності у міжкультурному контексті, тобто здатність ставити і вирішувати проблеми в сфері міжкультурної комунікації.

Основні критерії міжкультурної компетентності менеджерів:

1) міжкультурна обізнаність, знання базових етичних норм і правил поведінки в інших культурах; розуміння того, як виявляються культурні відмінності в діяльності організацій, у власній професійній діяльності; знання класифікації різних типів культур.

2) уміння виявляти й аналізувати міжкультурні явища, здійснювати порівняння різних культур, виявляти культурні відмінності та подібності; вміння розпізнавати стереотипи; вміння керувати діяльністю людей із різних культур, мотивувати їх.

3) позитивне сприйняття представників інших культур, готовність вивчати новий культурний досвід; розвинена культурна чутливість; аналіз та оцінка особистого досвіду в процесі міжкультурної взаємодії.

На основі цих критеріїв можна сказати, що міжкультурна компетентность менеджерів відіграє визначну роль у формуванні й розвитку особистості. Головною метою якісної освіти менеджерів, на нашу думку, є формування фахівців, які володіють багатим знанням у галузі своєї майбутньої професії, та здатними самостійно вирішувати питання, які перед ними поставлені.

Існує декілька моделей міжкультурного навчання (М. Беннета, Д. Мацумото, Ю. Рот та ін.).


  1. Просвітництво – знайомство з історією, звичаями, традиціями іншої культури шляхом читання книг, перегляду фільмів, прослуховування академічних курсів тощо.

  2. Орієнтування – ознайомлення з нормами і цінностями іншокультурної групи, що найчастіше здійснюється за допомогою культурних асиміляторів.

  3. Інструктаж – висвітлення деяких аспектів налагодження міжособистісних контактів у новому оточенні.

  4. Тренінг – метод активного розвивального навчання, який дає можливість формувати практичні навички міжкультурної взаємодії за допомоги ігор, виконання спеціальних вправ, аналізу численних ситуацій тощо [3, с.405].

Отже, ціннісний дискурс міжкультурної комунікації в контексті якості освіти менеджерів є невід’ємною складовою їх професійної підготовки та метою формування готовності до міжкультурної комунікації за рахунок досягнення адекватності й ефективності спілкування. Володіння менеджерами комунікативною компетенцією сприятиме ефективній міжкультурній взаємодії і дозволятиме в процесі спілкування вибирати потрібні мовні засоби відповідно до соціокультурного контексту.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка