Державний вищий навчальний закладСторінка201/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   305
Ткачова Оксана

студентка 3 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к. філос. н. Компанієць Л. Г.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Як наслідок інтегра­ції нашої незалежної суверенної держави до європейського та світового співтовариства, виникла потреба в організації підготовки активного розвитку, який потребує використання вивіреної стратегії і тактики міжкультурної ділової комунікації особистості майбутнього працівника за на­прямом менеджменту.

Феномен явища міжкультурної комунікації досліджують різні галузі науки: філософія, соціологія, культурологія, лінгвокраїнознавство, конфліктологія, етнопсихологія тощо. Проблеми міжкультурної комунікації як багатоаспектного феномену досліджували вітчизняні і зарубіжні науковці, серед них: В. Антонов, В. Аксьонова, Х. Баузінгер, Є. Верещагін, І. Гребеннікова, Т. Дейк, Д. Круше, В. Костомаров, С. Тер – Мінасова, Л. Уайт та інші. Головна увага дослідників зосереджена на виявленні ситуацій порушення успішності акту комунікації та визначенні шляхів для усунення суперечностей та подолання комунікативних бар’єрів.

Мета дослідження – вивчення та аналіз навичок та чинників міжкультурної комунікації в сфері менеджменту.

Взаємозв’язки між країнами в інформаційну еру обумовлюються, певною мірою їхньою економічною взаємозалежністю. Особливого значення набуває культура міжособистісної та ділової комунікації [3].

Професійний компонент передбачає наявність у студентів знань про систему менеджерів галузі у різних країнах, що уможливлює спілкування з професійних тем. Так, студентам необхідно розуміти устрій менеджменту різних типів іншомовних країн, систему функціонування різних гілок бізнесу, знати про існування класифікації основних типів професій сфери менеджера тощо.

Отже, кожна людина має свій власний світогляд, і її особистісне сприйняття навколишнього оточення відбивається на формах і методах передачі інформації співрозмовникам. Більш очевидними є труднощі, що виявляються у міжкультурному спілкуванні.

Для підготовки фахівця за напрямом «Менеджмент організації» (ОКР «бакалавр»), передбачається, що майбутній менеджер, оволодівши циклом дисципліни менеджменту, повинен уміти: брати участь у бесіді або дискусії проблемного характеру; спілкуватись із партнером в різноманітних ситуаційних сферах, пов’язаних з фахом; готувати та робити доповіді, коментарі з фахової тематики; робити узагальнення до програмних сюжетів з відеофільмів, реферувати матеріали з суспільно-політичної, країнознавчої та спеціальної фахової тематики; вести бесіду у формі ділової гри на основі запропонованої навчальної проблемної ситуації, також із залученням аудіо - та відеоматеріалів; висловлюватись за темами програми, робити особисті висновки та висловлювати особисту думку з приводу запропонованої теми [2].

Отже, головними чинниками для подолання бар’єрів організації успішної роботи менеджерів у кроскультурному просторі вітчизняні та зарубіжні вчені вважають, перш за все, міжкультурну чутливість, знання та активне сприйняття іншої культури, тактовність, толерантність, самопізнання, володіння спільною мовою, взаєморозуміння.

На мою думку, менеджерам, які налагоджують контакти у полікультурному просторі необхідно встановлювати пріоритетні зони позитивних емоцій під час спілкування, сприймати іншу культуру з точки зору набуття нових особистісних і ділових якостей.

Література

1. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М., 2000. – 230 с.

2. Сморочинська О. О. Соціокультурна компетенція як складова професійної підготовки майбутнього менеджера / Витоки педагогічної майстерності // Збірник наукових праць. – Полтава, 2011. – С. 277–280.

3. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – 205 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка