Державний вищий навчальний закладСторінка193/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   305
Сокур Ян

студент магістратури фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к. філос. н., доц. Олійник О. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Серед сучасних глобальних світових проблем людства екологічні проблеми посідають чи не найголовніше місце. За останніми даними ООН, людству залишилося від 30 до 40 років для вжиття заходів, які необхідні для порятунку від глобальної катастрофи.

Пошук нових шляхів розв'язання проблем екологічного характеру змусив звернутися до розробки систем екологічного менеджменту, тобто внутрішньо мотивованої ініціативної діяльності економічних суб'єктів, спрямованої на досягнення екологічних цілей і завдань. Це тип управління, побудований на соціально-економічному й соціально-психологічному мотивуванні гармонії взаємин людини із природою. Окремі аспекти екологічного менеджменту опрацьовані дослідниками: Погрібним О.О., Андрецевим В.І., Кашенко О. Л.

Варто зазначити, що екологічний чинник стає одним із визначальних у формуванні міжнародної конкурентоспроможності країн. Вже на теперішньому етапі розвитку експорт країн, які проводять екологічну політику, має тенденцію до зростання завдяки збільшенню частки екологічно чистих товарів і послуг. Найновіші дослідження свідчать про те, що аналогічна тенденція спостерігається й у просуванні капіталів. Привабливими в ролі об'єктів інвестицій стають галузі, котрі підпадають під найжорсткіше екологічне регулювання [1].

Неефективний екологічний менеджмент призводить до значних втрат. У країнах Західної Європи, за різними оцінками, 3—5 % від розміру валового внутрішнього продукту; в Російській Федерації — 10—15 %; дані по Україні — відсутні, але зрозуміло, що втрати є значними.

Система екологічного менеджменту в Україні визначається, формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишньої природного середовища», що прийнятий ще в 1991 році. В даний час до нього вже зроблені виправлення, що враховують законодавчі закріплення екологічного аудита.

Основний стандарт системи – ДСТУ ISO 14001 – 97 «Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування». Відповідність саме цьому документу є предметом сертифікації, яка, на жаль, в Україні поки що не здійснена [2, c 83].

У системі екологічного менеджменту важливе значення мають: визначення екологічних аспектів діяльності підприємства, визначення вимог екологічного законодавства, планування екологічних заходів для управління екологічними аспектами і постійного поліпшення результативності системи. На сьогоднішній день, більшість підприємств впроваджує системи екологічного менеджменту, деякі інтегрують її у свої системи управління якістю [3].

Необхідність екологічного менеджменту визначається не тільки різким погіршенням екологічної обстановки, кризою навколишнього середовища, але й закономірними тенденціями розвитку сучасного виробництва, такими, як диференціація регіонального розміщення виробництва; загострення впливу виробництва не тільки на природу регіональну, але й загальний світовий простір; тенденції науково-технічного прогресу (біотехнології, ядерні технології й ін.).

Вважаємо, що впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві є одним з головних завдань розвитку країни, особливо сьогодні, коли Україна прямує до Європейського Союзу, необхідним є дотримання загальних «правил гри». Система екологічного менеджменту має заохочувати організації до впровадження найкращих з існуючих технологій, враховуючи їх економічну ефективність. Економічне стимулювання має суттєве значення для раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища, без чого виконання планів і програм може бути неможливим. На сучасному етапі розвитку України екологічна загроза перешкоджає її виходу із соціально-економічної кризи, породжує зростання соціальної напруги. Тому необхідно визначити напрями подолання екологічної небезпеки в країні.

Отже, питання впровадження екологічного менеджменту є дуже важливим для підприємств України і зокрема для Запорізького регіону, це перспективний засіб посилення їх конкурентоспроможності. Але для ефективного впровадження подібних систем, потрібно вдосконалювати законодавство, проводити необхідні дослідження з екологічного менеджменту, а також готувати кваліфікованих фахівців у даній сфері.

Література

1. Федулова Л.І. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова. - Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/19991130/

2. Фостолович В.А.Система екологічного менеджменту на підприємстві / В.А. Фостолович // Економіка АПК – 2007 - №7 - С. 81-83.

3. Екологічний менеджмент в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ekosvit.nepopsa.com/environmental-management
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка