Державний вищий навчальний закладСторінка187/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   183   184   185   186   187   188   189   190   ...   305
Семенова М., Ткачова М.

студентки 2 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к.і.н., доц. Шевченко Т.Г.
ВАЛЮТНИЙ КУРС І ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В умовах різкого знецінення національної валюти, підвищення темпів інфляційних процесів великого значення набуває валютна курсова політика, що проводиться урядом та Національним банком щодо стабілізації валютного курсу. Дана політика викликає різноманітні думки науковців щодо впливів коливання валютного курсу на економіку, наприклад, таких, як А.Сміт, Д.Рікардо, Л.Монтеск`є, А.Лафферер, Г.Кассель. Актуальність даної проблеми зумовлена, зокрема, тим, що близько 30% доходів або збитків від вкладень інвесторів в іноземні акції обумовлені коливаннями валютних курсів, таким чином, більш точне прогнозування валютного курсу та управління ним стає усе важливішим елементом економічної політики кожної держави.

За часів формування ринкових відносин валютно-курсова політика України пройшла декілька етапів, а саме: від застосування вільно плаваючого курсу національної валюти до фіксованого, з подальшим переходом до регульованого плаваючого курсу. Зазначені режими валютного курсу одночасно з прийняттям низки нормативних актів у регулюванні валютних відносин сприяли стабілізації валютного ринку країни [1].

Метою даної статті є аналіз характерних особливостей валютного курсу та його впливу на економіку і конкурентоспроможність вітчизняних товарів на міжнародному ринку, а також дослідження деяких проблемних аспектів вибору оптимального режиму обмінного курсу в Україні.

За своїм економічним змістом валютний ринок – це сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар як валюта; за призначенням і організаційною формою – це сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно придбати-купити національну та іноземну валюту на основі попиту та пропозиції.

На жаль, в Україні кореляція валютного курсу в той або інший бік відбувається не на основі попиту та пропозиції на валютному ринку, а в більшій мірі шляхом адміністративного втручання для послаблення інфляційних процесів та інших негативних явищ, що постійно виникають під час ринкової трансформації. При цьому методи, які використовуються Національним банком України, далекі від ринкових [2, c.10-11].

Співвідношення попиту та пропозиції залежить від багатьох чинників, які відображають зв`язок валютного курсу з іншими економічними категоріями – вартістю, ціною, грошима, процентом, платіжним балансом та ін. Фактори впливу на валютний курс можна поділити на дві групи, а саме кон`юнктурні (конкретні умови на кожен даним момент, вплив, який важко передбачити) та структурні (довгострокові, які визначають стан тієї чи іншої національної грошової одиниці у валютній ієрархії).

Формування валютного курсу на валютних ринках через механізм попиту і пропозиції валюти зазвичай супроводжується різкими коливаннями курсових співвідношень. На ринку складається реальний валютний курс – показник стану економіки, грошового обігу, фінансів, кредиту і ступеню довіри до певної валюти. Державне регулювання валютного курсу направлено на його підвищення або зниження, виходячи із завдань валютно-економічної політики. Змінюючи валютний курс, Національний банк і уряд тим самим можуть створювати додаткові переваги експортерам та імпортерам.

В цілому, назавжди зафіксований валютний курс має сприяти зниженню інфляції та процентних ставок до рівня, близького відповідному рівню країни валюти-якоря.

Хоча більшість країн Центральної та Східної Європи не застосовує плаваючих обмінних курсів, в останнє десятиліття усе більше держав світу переходить до гнучких валютних режимів (наприклад, Бразилія, Ізраїль, Польща, Чилі). Гнучкі валютні режими, як правило, забезпечують кращий захист від зовнішніх шоків і більшу незалежність грошово-кредитної політики. На сучасному етапі розвитку української економіки найсприятливішим для реалізації валютної політики є використання режиму регульованого валютного плавання. Мається на увазі, що курс національної валюти не фіксується, а приводиться у відповідність до змін на зовнішньому і внутрішньому секторах економіки [3, c.3]. За даного режиму можливо уникнути різких коливань, що обумовлені недостатнім ступенем розвиненості ринку.

Проте успіх введення гнучкого валютного режиму залежатиме від того, чи відповідатимуть змінам у валютно-курсовій політиці розвиток реального сектора та нововведення у податково-бюджетній сфері [4, c.20-23]. Але тут на перший план виходять ті економічні реформи, відповідальність за впровадження яких покладено на Кабінет Міністрів.

Таким чином, валютний курс відіграє одну з найважливіших ролей в економіці держави, а тому у часи фінансової нестабільності в Україні реформи податково-бюджетної та економічної політики країни мають забезпечити формування міцного внутрішнього ринку, завершення основних структурних перетворень в економіці, аби її структура, інституційні характеристики та стан конкуренції відповідали вимогам ринкової економіки, спільного європейського ринку, до якого прагне Україна.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   183   184   185   186   187   188   189   190   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка