Державний вищий навчальний закладСторінка183/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   305
Самойленко Дар’я

студентка 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бурма Т.Г
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ

В умовах ринкових відносин кожне підприємство має орієнтуватися на досягнення максимальних результатів своєї діяльності, а наявність на ринку конкуренції значно знижує можливості підприємства в досягненні поставленої мети. В такому випадку підприємство має створювати та підтримувати суттєві переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на виробництво продукції високої якості, здатної якнайкраще задовольняти потреби споживачів. Це обумовлює необхідність приділяти на підприємствах велику увагу цим питанням, орієнтуючись на світовий досвід створення сучасних систем управління якістю продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цього питання займались Фурман Т. Ю., Загоруйко М. О., Ісікава К., Гембріс С., Германн Й. та ін.

Метою статті є дослідження статистичних методів контролю в управлінні якістю продукції та обґрунтування доцільності їх використання на підприємстві.

Рівень якості продукції – це відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні значень показників якості продукції, який оцінюється, з базовими значеннями [2].

Статистичні методи контролю якості продукції в даний час набувають все більшого визнання і поширення в промисловості. Основним завданням статистичних методів контролю є забезпечення виробництва придатної до вживання продукції і надання корисних послуг з найменшими витратами.

Вони дають значні результати за такими показниками, як: підвищення якості купленої сировини; економія сировини і робочої сили; підвищення якості виробленої продукції; зниження витрат на проведення контролю; зниження кількості браку; поліпшення взаємозв'язку між виробництвом і споживачем; полегшення переходу виробництва з одного виду продукції на інший. Найчастіше статистичні методи контролю якості використовуються серед виробництва та сфери надання послуг (фінансових, комунальних тощо).

Відомий японський спеціаліст з якості – професор К. Ісікава, запропонував використовувати для поліпшення якості процесів у промисловості Японії сім найбільш простих і доступних методів, які не потребують глибокої математичної підготовки працівника і можуть бути використані в місцях первинного аналізу. Це такі як:

1) діаграма Парето: застосовується практично в будь-яких областях діяльності. Метою такого методу є виявлення проблем, що підлягають першочерговому вирішенню. Діаграма Парето – інструмент, що дозволяє виявити і відобразити проблеми, встановити основні чинники, з яких потрібно починати діяти, і розподілити зусилля з метою ефективного вирішення цих проблем [1];

2) причинно-наслідкова діаграма (діаграма «риб'яча кістка»): застосовується тоді, коли потрібно дослідити і зобразити всі можливі причини визначених проблем та умов. Ця діаграма добре показує співвідношення між наслідком, результатом і різними причинами, що впливають на них;

3) групування даних за загальними ознаками – розподіл одиниць статистичної сукупності на групи, однорідні в будь-якому суттєвому відношенні;

4) контрольний лист – засіб реєстрації даних, як правило, у вигляді паперового бланка із заздалегідь внесеними до нього контрольованими параметрами, відповідно яким можна заносити необхідні дані за допомогою позначок або яких-небудь символів;

5) гістограма: корисна для порівняння отриманого розподілу з контрольними нормативами або для визначення за отриманим розподілом частоти середнього зна­чення і стандартного відхилення;

6) діаграма розкиду: використовується для вивчення залежно­стей між двома змінними. Діаграма дозволяє наочно показати характер змін па­раметра якості в часі з урахуванням впливу різних факторів;

7) графіки контролю, або контрольні карти: дозволяють відслідкову­вати стан процесу в часі і впливати на нього до того, як він вий­де з-під контролю. Цей метод дозволяє попереджувати відхилення від вимог, що висуваються до процесу. Графіки контролю, або контрольні карти – це графічне зображення результатів процесу у часі[3].

Ці методи застосовуватися усіма без винятку – від менеджерів найвищої ланки до простого робітника. Ними користуються не тільки у виробничих структурах, але і в управлінні (планування, маркетингу, матеріально-технічного постачання). Отже, стратегічним напрямком успішного функціонування підприємств в сучасних економічних умовах є створення ефективних шляхів підвищення якості продукції та процесу їх формування на підприємстві, які дозволяють підвищити необхідний рівень споживчих характеристик продукції. Таким чином, особливої актуальності набуває дострокове підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі формування ефективних шляхів управління якістю продукції.

Література
  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка