Державний вищий навчальний закладСторінка178/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   305
Підопригора Ольга

студентка 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бурма Т.Г.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Застосування протягом багатьох років негнучкої моделі фінансової бухгалтерської звітності, що не враховує багато аспектів нефінансового характеру та неповністю описує стан підприємства, стало причиною створення деякого синтезованого явища – збалансованої системи показників (ЗСП) ефективності. Сьогодні у всьому світі все більше компаній, корпорацій та середніх фірм вдаються до впровадження в управління своєю компанією подібної системи збалансованих показників та досягають значних результатів та видатних досягнень у довгострокових періодах.

ЗСП була розроблена професором Гарвардського університету Робертом Капланом і консультантом з Бостона Дейвідом Нортоном на початку 90-х років минулого століття. Вона містить фінансові показники як одні з основних критеріїв оцінки результатів діяльності організації, але підкреслює важливість показників нефінансового характеру, що оцінюють задоволеність покупців і акціонерів, ефективність внутрішніх бізнес-процесів, потенціал співробітників з метою забезпечення довгострокового фінансового успіху компанії

Збалансована система показників (ЗСП) розглядалась у працях вітчизняних та закордонних вчених: Каплана Р., Нортона Д., Нивен П., Пешко Н.В., Калінеску Т.В., Пономарьової І.В. та ін. [1].

ЗСП – це система стратегічного управління організацією на основі вимірювання і оцінки її ефективності по набору показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі істотні (з точки зору стратегії) аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові). Мета і показники їх виконання для збалансованої системи – це більше, ніж набір фінансових та нефінансових параметрів, вони виникли внаслідок ієрархічного процесу, що визначається стратегією компанії. Завдання ЗСП полягає у тому, щоб трансформувати місію компанії в конкретні, відчутні завдання та показники [2].

Система BSC розробляється тому, що, по-перше, одних фінансових показників сьогодні вже недостатньо для опису процесу створення вартості підприємства. Її основна частина складається не з матеріальних (тих, що прийнято називати основними) активів підприємства, а з таких "невловимих" речей, як його персонал, використовувані системи, бізнес-процеси, інновації, відносини компанії зі споживачами. По-друге, ці показники не повинні бути хаотичним набором даних і звітів, як це часто має місце. Всі вони повинні бути належним чином систематизовані на певній інтегрованій основі. По-третє, в рамках BSC необхідно вибудувати систему управління навколо нових наборів показників і нових способів їх виміру.

Процес впровадження ЗСП складається із двох основних етапів, перший з яких є підготовчим, а другий – безперервним циклічним процесом розгортання й доопрацювання системи.

Етап 1. До числа завдань першого етапу впровадження ставляться: підготовка компанії і її персоналу до змін, навчання співробітників, проведення необхідної реорганізації й впровадження програмного забезпечення для підтримки ЗСП.

Етап 2. Другим, не менш важливим етапом є побудова структурованої системи показників, що дає змогу об'єктивно оцінювати результати робіт, визначати слабкі місця організації й усувати їх [3].

Головними чинниками успішного впровадження збалансованої системи показників є такі: по-перше, здійснення змін організаційно-психологічного характеру у компанії під ініціативним керівництвом її перших осіб. По-друге, постійні зусилля, спрямовані на реалізацію стратегії і цілей компанії. По-третє, єдність у реалізації стратегії.

Одним із принципів ЗСП є умова інформаційної доступності для робітників компанії на всіх рівнях. В умовах жорсткої ринкової конкуренції інформаційного періоду найважливішим є довгостроковий розвиток, основні фактори якого – грамотне стратегічне управління, ефективність бізнес-процесів, капітал компанії, втілений у знаннях і кваліфікації співробітників, здатність організації утримувати і залучати нових клієнтів, корпоративна культура, що заохочує інновації та організаційні поліпшення, інвестиції в інформаційні технології. Саме ЗСП дозволяє з величезних масивів «сирих» даних витягувати корисну інформацію, відкидаючи все зайве і зосереджуючись на стратегічно важливій для розвитку організації інформації. ЗСП сьогодні стає основою інформаційних систем великих і середніх бізнес-корпорацій, так само як і організацій неприбуткового сектору. Більш того, ЗСП упевнено захоплює сфери моделювання і реінжінірінга бізнес-процесів (ділових процесів) в прибуткових і неприбуткових організаціях.

Отже, використання збалансованої системи показників у системі стратегічного управління на підприємстві дозволить підвищити ефективність стратегічного управління на всіх його етапах: починаючи від здійснення стратегічного аналізу, розробки стратегії, реалізації стратегії та закінчуючи здійсненням стратегічного контролю.

Література

1. Малярець Л. М. Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства : монографія / Л. М. Малярець, А. В. Штереверя. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 180 с.

2. Секреты применения BSC от Роберта Каплана E-xecutive, Ward Howell International [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.balancedscorecard.ru/bsc856.htm.

3. Колісник М.К. Збалансована система показників як спосіб підвищення ефективності управління діяльністю підприємства / М.К. Колісник, Г.В. Рубаха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.5. ‒ С. 18-23.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка