Державний вищий навчальний заклад


Управління оборотними активами [Режим доступу]. − Електронний ресурс: http://libr.org.ua/book/104/3003.htmlСторінка173/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   169   170   171   172   173   174   175   176   ...   305

2. Управління оборотними активами [Режим доступу]. − Електронний ресурс: http://libr.org.ua/book/104/3003.html

3. Политика управления оборотными активами [Режим доступу] − Електронний ресурс: http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-finansam/Орлова Інна

студентка 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бурма Т.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В Україні відбувається зміна суспільного устрою, об‘єктивно зумовлена стійкою тенденцією переходу людства (друга половина XX) від індустріальної цивілізації до інформаційної, яка формує моделі науково-технічного та інноваційного розвитку держави.

На сучасному етапі інформатизації суспільства, існує проблема неадекватного випереджального розвитку інформаційних ресурсів (ІР), нових інформаційних технологій (НІТ), інформаційних систем (ІС) управлінського призначення, повільним впровадженням їх у практику управління підприємством, що зумовлює актуальність фундаментальних і прикладних досліджень з інформаційного менеджменту та інтеграції знань суміжних галузей наук, відповідає національним пріоритетам розвитку інформаційного суспільства в Україні. Тому у сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [1].

Перед керуючим органом постають завдання отримання інформації, її переробки, а також генерування й передачі нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів.

Такі впливи здійснюються в оперативному й стратегічному аспектах і ґрунтуються на раніше отриманих даних, від правдивості й повноти яких багато в чому залежить успішне рішення багатьох завдань управління.

Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки.

Розв’язанням цієї проблеми займається відповідний розділ менеджменту, а саме: інформаційний менеджмент.

Концепція інформаційного менеджменту (ІМ) об’єднує наступні підходи:

– економічний, що розглядає питання залучення нової документованої інформації із урахуванням корисності та фінансових затрат;

аналітичний, що базується на аналізі потреб користувачів щодо інформації та комунікації;

– організаційний, розглядає вплив інформаційних технологій на організаційні аспекти;

– системний, розглядає обробку інформації в організації, приділяючи особливу увагу оптимізації комунікаційних каналів, інформації, матеріальних коштів та інших витрат, методів роботи[2].

ІМ в організації виконує стратегічні, оперативні та адміністративні задачі. До стратегічних задач відносяться: створення інформаційної інфраструктури організації та управління інформаційними технологіями. Оперативні та адміністративні задачі мають більш вузький та підпорядкований характер [3].

Можна узагальнити: інформаційний менеджмент – управління діяльністю, пов‘язаною із створенням та використанням інформації в інтересах організації.

Основною ціллю інформаційного менеджменту є забезпечення ефективного розвитку організації шляхом регулювання різних видів її інформаційної діяльності.

У зв’язку з цим перед ІМ постає ряд певних задач.

Головною задачею ІМ являється інформаційна підтримка основної діяльності організації. Задача ІМ, з цієї точки зору, полягає в інтегруванні створених співробітниками індивідуальних інформаційних елементів системи (документи, справи, технології) на основі програми пошуку та на базі пропозицій через Інтернет і відповідного маркетингу використовуваних інформаційних ресурсів.

Важливим завданням ІМ є вибір раціональних форм комунікацій, техніки та інформаційних технологій, а також характеристик інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення цілей організації.

Крім того, ІМ розв’язує завдання планування, керівництва, контролю та організації документального забезпечення управління організацією за певними цільовими критеріями для підтримки узгоджених організаційно-інформаційних дій членів організації [4].

Отже процес інформаційного менеджменту, який відбувається у сучасних організаціях, являється невід’ємною частиною процесу управління організацією та необхідним процесом для збільшення ефективності бізнес-процесів у сучасних економічних умовах. Звичайно, цей процес мають підтримувати та контролювати кваліфіковані фахівці.

Література


    1. Гордієнко І.В Інформаційні системи в менеджменті: навч. посібник / І.В Гордієнко – Львів: НУ Львівська політехніка, 2004. – 28 с.

    2. Cитник В.Ф. Основи інформаційних систем: навч. посібник / В.Ф. Cитник– К.: КНЕУ, 2001. – 140 с.

    3. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент, опорний конспект лекцій / О.В. Матвієнко – Київ: Слово КНУКіМ, – 2002.– 17 с.

    4. Петров В.Н. Информационные системы / В.Н. Петров – СПб.: Питер, 2002. – 66 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   169   170   171   172   173   174   175   176   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка