Державний вищий навчальний закладСторінка164/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   305
Морочковська Ксенія
студентка 3 курсу фак-ту менеджменту
Наук. кер.: к.е.н., доц. Кургузов А. О.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Зважаючи на той факт, що з кожним роком в світі відбуваються значні зміни, які почалися декілька століть назад і дістали назву «глобалізація», тому роль міжнародних комунікацій набуває все більшого значення. Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції.

Культура народів є однією з відмінних рис, які існують між ними. Вона являє собою сукупність форм людської діяльності, без яких культура не може існувати. Також це набір «кодів», які наказують людині ту чи іншу поведінку, тим самим управляючи нею. Під впливом глобалізації в культурі відбувається більша кількість змін, ніж в інших сферах людського життя.

Необхідність філософського осмислення феномена міжкультурної комунікації була відзначена в роботах С. Айвазової, М. Бахтіна, Ф. Боаса, М. Данілевського. Вчені


Ю. Бромлей, Г. Гачев, О. Донський, І. Кон відзначали, що особливості різних компонентів культур-комунікантів значним чином впливають на процес міжкультурної взаємодії. У зарубіжній науці теоріям глобалізації присвячені роботи О. Дольфюса, Ж. Пітерса,
Р. Робертсона, Дж. Томпсона, К. Уолтса, Т. Фрідмана, П. Херста. Постановка і вирішення питань міжкультурної комунікації у процесі глобалізації знаходить відображення в проектах з вивчення соціокультурних трансформацій сучасного світу (Ю. Лотман, А. Моль,
А. Річардс, Т. Еліот). Теоретичного осмислення проблем глобальної культури сприяло вивчення робіт Д. Белла, П. Бергера, І. Валлерстайна.

Метою доповіді є розкриття ролі міжнародних комунікацій в процесі глобалізації. Міжкультурна комунікація є величезною цінністю, бо потреба людини в залученні до іншої культури сприяє її духовному вдосконаленню, вихованню інтелігентності та толерантності. Тому з процесом глобалізації невід'ємно пов'язаний розвиток і дослідження спілкування та взаємодія людей різних націй.

Мобільні телефони, телемережа, мережа Інтернет та інші інформаційні технології – все це відноситься до інструментів глобалізації. Створивши всесвітні комунікаційні мережі, людина стала частиною одного цілого світу. Саме під час глобалізації людство знайшло значний потенціал для свого подальшого розвитку. Завдяки сучасним світовим інформаційним потокам людина може швидко відшукати інформацію про ту чи іншу культуру світу, яка їй потрібна для саморозвитку і вдосконалення своєї діяльності.

Міжкультурна комунікація є тим механізмом, який дозволяє здійснювати спільну діяльність по створенню спільних цінностей, нового спільного пізнання і єдиного соціокультурного простору, в якому можуть повноцінно розвиватися і взаємодіяти представники різних культур. Роль людини в спілкуванні полягає в інформаційному забезпеченні зразками культури загальної діяльності, тому культура і є інформаційним забезпеченням життя соціуму. Комунікація в сучасному суспільстві активізує зв'язки і переплітається між традиційною культурою (цінності, релігія, знання попередніх поколінь) і швидкими сучасними явищами в масовій культурі нашого покоління (кліпи, відео, комп'ютерні ігри та ін.). Саме тому виникає глобальна комунікація, яка об'єднує весь світ [3].

На сьогоднішній день перед людством найбільш гостро стоять проблеми досягнення взаєморозуміння в процесі міжкультурної комунікації у зв'язку з глобалізаційними тенденціями. Соціокультурні зміни, що протікають в сучасному світі, відображають глибинну трансформацію, яка відбувається в самій структурі суспільства, і розглядається як свого роду вихід із стану, в якому знаходиться сучасне суспільство. Це пов'язано з тим, що одними з основних характеристик нашого часу є формування єдиного інформаційного простору, взаємопроникнення культур і процеси глобалізації [1].

Вирішення цих проблем не може здійснюватися поза розвитком і поглибленням комунікативних процесів між культурами та усвідомленням формування нового соціокультурного простору і нової особистості, що обумовлює необхідність теоретичного осмислення процесів міжкультурної комунікації та глобалізації. Простір мегасуспільства вимагає від індивіда адекватної реакції на нові соціальні умови, а від так і на всі процеси, які пов'язані з глобалізацією. Міжкультурна комунікація дозволяє розкрити механізм процесу глобалізації соціокультурного простору. Глобалізаційні процеси роблять більш умовними державні кордони, сприяють зростанню національної самосвідомості. Процес глобалізації культури зводиться до споживання одного і того ж культурного продукту у світовому масштабі [2].

А саме тому, глобалізація має як позитивний так і негативний вплив на міжнародні комунікації. Збільшення значимості комунікативних процесів у суспільстві та культурі є основою осмислення проблем міжкультурної комунікації та її роллю в сучасному глобалізаційному процесі.

Література

1. Афеченко Г. В. Інформаційне забезпечення у міжкультурному взаємодії / Г. В. Афеченко // Культурологія та соціальні комунікації: Матеріали міжнародної Наукової конференции 18 –19 листопада 2010 р. – Х.: ХДАК, 2010. – С. 17.

2. Бірюкова М.А. Глобалізація: інтеграція і диференціація культур/ М.А. Бірюкова // Філософські науки. – 2000. – №4. – С.33 – 42.3. Парталога Л. В. Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації /
Л. В. Парталога // Культурологія та соціальні комунікації: Матеріали міжнародної наукової конференції 18-19 листопада 2010 р. – Х.: ХДАК , 2010. – С. 18 – 19 .Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка