Державний вищий навчальний заклад


Майборода Віталіна, Сиротюк НаталіяСторінка152/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   148   149   150   151   152   153   154   155   ...   305
Майборода Віталіна, Сиротюк Наталія

студентка 4 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: д. е. н., проф. Гуржій Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. Результати економічної діяльності будь-якого підприємства охоплюють результати різних видів діяльності, зокрема інноваційної, яка має власні цілі та результати. Узагальнення теорії економічного управління підприємств дозволяє обґрунтовувати висновки методологічного та прикладного характеру, які відображають інноваційну діяльність підприємства в розрізі окремих компонентів об'єкта економічного управління, включаючи результати, ресурси та економічне становище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Детальний розгляд питань теорії та практики управління інноваційними процесами висвітлені в роботах таких зарубіжних авторів: І.А. Ансоффа, Е.В. Брукінга, Ф. Г. Котлера, М. Купера, Ж. Ламбена.. Термін «економічне управління», який почав використовуватися в українській економічній літературі з початку XXI століття, привернув увагу таких провідних вчених як А. В. Гончарова, А. А. Денисова, П. В. Зозулі, Л. О. Лігоненко, і багатьох інших.

Метою статті є виділення управління інноваційною діяльністю підприємства з загальних понять інноваційного менеджменту, а також визначити його особливості та забезпечити можливості для прискореного економічного розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якого підприємства і країни в цілому є постійне здійснення інноваційної діяльності та створення об'єктів промислової власності.

До особливостей інноваційної діяльності відносять те, що вона є діяльністю пов'язаною з підвищеним ризиком в порівнянні зі звичайним підприємництвом, також здійснюється на власний ризик. Підвищений ризик обумовлений новизною, творчим характером з науково-технічної роботи, а також можливістю отримати позитивний або негативний результат.

Для ефективного управління інноваційною діяльністю потрібно:

- визначити найбільш ризиковані напрями діяльності підприємства;

- визначити кількісні цілі, на досягнення яких спрямований інноваційний проект;

- використовувати різноманітні джерела новаторських ідей;

- визначити основні етапи роботи з реалізації інноваційного проекту. У даному випадку перехід до наступного етапу неможливо, поки попередній не буде закінчено.

Не викликає сумніву той факт, що управління являє собою складний процес, спрямований на досягнення поставлених цілей. При цьому проблеми виникають як у здійсненні самого процесу управління, так і у визначенні та обліку специфіки об'єкта управління - інноваційної діяльності.

Існують три принципово відмінні форми організації інноваційної діяльності: послідовна (побудова інноваційної діяльності компанії на основі принципу послідовності вирішення завдань відповідними структурними підрозділами компанії), паралельна (інноваційні заходи здійснюються в підрозділах компанії одночасно) та інтегральна (матрична).

Відомо багато способів підвищення конкурентоспроможності, одним з яких є впровадження інновацій. Між конкурентоспроможністю та інноваціями простежується певна взаємозв'язок, який виходить з визначення цих понять. Інновації створюють нові методи досягнення конкурентоспроможності або кращі способи конкурентної боротьби при використанні старих засобів.

При цьому, як показує світова практика, ефект інноваційної діяльності підприємства з точки зору його конкурентоспроможності має три складові:

1) підвищення конкурентоспроможності товару створює конкурентні переваги на найближчу і середньострокову перспективу;

2) прищеплення нових потреб, створює конкурентні переваги на віддалену перспективу;

3) підвищення ефективності виробництва, трансформує конкурентоспроможність товарної маси в конкурентоспроможність підприємства.

Прагнучи отримати лідерські позиції в навколишньому бізнес-середовищі, підприємства повинні постійно модифікувати свої конкурентні переваги. А в процесі здійснення стратегічного управління інноваційними процесами важливо приймати нестандартні рішення, які не є легкодоступними для сприйняття конкурентами.

Висновки. Інновації та підприємництво є цілеспрямованою діяльністю, яку можна і потрібно необхідним чином організовувати. Таким чином, впровадження інновацій та систематичне ведення інноваційної діяльності підприємствами є необхідною умовою підвищення їх конкурентоспроможності. Це дозволяє суб'єктам господарювання збільшувати тривалість життєвого циклу свого існування і постійно підвищувати ефективність своєї діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   148   149   150   151   152   153   154   155   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка