Державний вищий навчальний закладСторінка150/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   305
Лобанова Юлія

студентка 3 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Чкан А. С.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА

Успіх підприємства ми ототожнюємо з ім’ям менеджерів, адже їх діяльність пов’язана із забезпеченням раціонального управління економічними й соціальними процесами, організацією і проектуванням систем управління, розвитком та оновленням процесів, форм і методів управління у відповідності з тенденціями соціально-економічного розвитку. При цьому, особистість менеджера виступає головним чинником забезпечення ефективного розвитку підприємства. Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю формування конкурентоздатних фахівців, професійні якості яких формує соціум. Особлива потреба існує у підготовці менеджерів, які б відзначалися чітко вираженою професійною спрямованістю, високим інтелектуальним рівнем, творчістю, здатністю до постійного розвитку, відданістю загальнолюдським і національним ідеям, активною участю у розбудові незалежної держави [1].

Відзначимо, що якості менеджера являють собою сукупність характеристик, обумовлених такими чинниками, як генотип людини, вплив соціуму, освіта, досвід. Звідси, професійно значущими якостями є набір якостей особистості, що дозволяють їй успішно виконувати певний вид діяльності, аби стати конкурентоспроможним фахівцем обраної сфери.

Погляди науковців на професійно-важливі якості управлінця відмінні [2, 3].

Таблиця 1

Професійно-важливі якості управлінцяАвтор

Якості управлінця

В. Маслов

Стійка соціально-значуща мотивація, зацікавленість у праці, здатність до організації колективу на вирішення завдань, схильність до аналітично-творчого і оперативного мислення, відкритість, схильність до лідерства.

Н. Островерхова

Високий рівень професіоналізму, організаторські здібності, демократичність, комунікабельність, винахідливість, принциповість, наполегливість, схильність до ризику.

В. Олійник

Наявність мотиваційних, світоглядних, організаторських, естетичних, комунікативних, вольових, здібностей.

Л. Карамушка

Високий інтелектуальний рівень, творчий потенціал, організаторські здібності, відповідальність, відданість роботі, єдність слова і справи, вимогливість, любов до дітей, порядність, самокритичність, самовдосконалення.

М. Дробноход

Здатність приймати обґрунтовані й реальні управлінські рішення та нести за них відповідальність, вміння контролювати підлеглих, послідовність дій, стратегічне й тактичне мислення, емоційна і стресостійкість, інтелігентність, почуття обов’язку, громадянська позиція.

Є. Тонконога


Гуманізм, почуття суспільного обов’язку та особистої відповідальності перед державою, працелюбність, незлопам’ятність, вміння встановлювати зв’язки, ставити себе на місце іншої людини, чіткість, не розходження слова з ділом, здатність бачити нове, наполегливість.

На формування професійно-важливих якостей менеджера має вплив соціальний фактор, який забезпечує соціалізацію особистості. Відтак, доречно проаналізувати дефініцію «соціалізація». Воно є двобічним процесом. З одного боку, людина набуває соціального досвіду, цінностей, норм, настанов, правил поведінки, властивих певним соціальним групам і суспільству, до яких належить. Вона активно вступає в систему соціальних взаємин. А з іншого – це процес активного відтворення нею системи соціальних зв'язків за рахунок її активної діяльності, активного входження в соціальне середовище [4].

Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера, як: відповідальність, прагнення до професійного зростання, авторитетність, внутрішній контроль, неупередженість, стресостійкість, толерантність. До того ж, соціум формує моральні якості менеджера, до яких варто віднести: патріотизм, національну свідомість, державницьку позицію, інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов’язку, громадянську позицію, чесність, доброзичливість. Не менш важливе значення мають соціальна відповідальність, усвідомлення етичних, моральних стандартів і готовність їх дотримуватись, прагнення після завершення певного етапу діяльності не зупинятися на досягнутому [5].

Сучасний успішний менеджер, націлений на успіх, повинен вміти поєднувати різні сторони власної діяльності. В цьому випадку, в управлінця виникає потреба бути особистістю, аби включитись в систему соціальних зв’язків, оскільки особистість будь-якого керівника відіграє значну роль у регулюванні суспільних процесів. Враховуючи вище зазначене, стверджуємо, що успішна реалізація менеджерами своїх професійних функцій передбачає наявність у них відповідних особистісних якостей, що формуються під впливом оточуючого середовища, адже людина співставляє свою поведінку з нормами, ідеалами, які є пріоритетними в культурному середовищі та виступають в якості еталона. Звідси, на управлінців мають вплив: сім’я, друзі, суспільство, відносини у колективі. Також, чимало залежить від самої людини, ефективність якої залежить від темпераменту та характеру. 

Література

1. Лєскова Л.Ф. Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/142.pdf

2. Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик Персонал Плюс Менеджер – професія нашого часу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.personal-plus.net/284/3615.html3. Жигірь В.І. Сутність і зміст професійно важливих якостей особистості менеджера освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_10(3)__16.pdf

4. Ягупов В.В. Педагогіка – Соціальний фактор формування особистості – поняття соціалізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=56

5. Заставнюк О.О. Морально-психологічні якості особистості в структурі професійно-етичної культури менеджера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2009-3-1/07_Zastavnuk.pdf
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка