Державний вищий навчальний закладСторінка149/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   ...   305
Лісіцина Марія

студентка 5 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Чкан А.С.
ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми.Зміни в суспільстві, нові політико-економічні, природно-екологічні, демографічні, технологічні тенденції спонукають підприємства орієнтуватися на більш ефективне задоволення потреб шляхом удосконалення маркетингової діяльності. Сьогодні майже неможливо суб’єктам господарювання досягти успіху без використання маркетингових принципів.

Маркетингова діяльність сприяє зміні існуючого статус-кво, який досягається за рахунок посилення маркетингової активності підприємства – сукупності можливостей підприємства з ефективного використання елементівкомплексу маркетингу для своєчасного реагування на діїконкурентів з метою забезпечення стійких конкурентнихпереваг. Тому оцінка ефективності маркетингової активності підприємств є актуальним і важливим питанням.

Аналіз останніх досліджень.В економічній літературі оцінку маркетингової активності в управлінні підприємством широко висвітлено як у теоретичному, так і у практичному аспектах у працях таких вчених, як Г. Ассель, Голубков Є.П., С. Дібб, Єфімова С.А., Коротков А.В.,Ф. Котлер, Моісеєва Н.К. та ін.. Серед українських дослідників варто назвати Балабанову І.В., Балабанову Л.В., С.І. Коломицеву, М.В. Конишеву, Н.Ю. Ширяєву та ін..

Метою дослідження є апробація методів оцінки маркетингової активності в управлінні комерційною діяльністю у підприємстві.

Виклад основного матеріалу. За визначенням І.В.Балабанової «маркетингова активність – це сукупність можливостей підприємства по ефективному використанню елементів комплексу маркетингу для своєчасного реагування на дії конкурентів з метою забезпечення стійких конкурентних переваг»[1].

Л.В. Балабанова та інші пропонують оцінювати ефективність маркетингу за такими напрямками: покупці, маркетингова інтеграція, адекватність інформації, стратегічна орієнтація, оперативна ефективність [2].

Оцінка маркетингової активності в управлінні комерційною діяльністю у розрізі товарної, цінової, збутової та комунікаційної активності, а також активності персоналу для підприємства здійснюється за декількома етапами:  1. Для кожного виду маркетингової активності підприємства (товарна, цінова, збутова, комунікаційна, активність персоналу) обираються відповідні критерії оцінки активності (табл. 1).

  2. Кожен критерій оцінки маркетингової активності підприємства оцінюється за шкалою від 1 до 10 балів залежно від ступеню впливу на ефективність діяльності підприємства (α).

  3. Визначається вага кожного критерію (β) у загальній сукупності за ступенем впливу на результуючий показник методом парного порівняння.

  4. Визначення загальної маркетингової активності підприємства за допомогою методики оцінки для спеціалізованих магазинів, запропонованої І.В. Балабановою(1)

,

Висновки. Апробація методів оцінки маркетингової активності в управлінні комерційною діяльністю у підприємстві дозволила зробити висновок, що методика оцінки маркетингової активності підприємства, запропонована І.В. Балабановою, заслуговує уваги й має певні переваги. Однак, зауваженням може слугувати відсутність алгоритму розрахунків та невизначеність повної системи показників оцінки маркетингової активності.

Таблиця 1

Критерії видів маркетингової активності підприємстваВид активності

Критерії оцінки

Товарна

активністьширота асортименту; глибина асортименту, ступінь відновлення товарного асортиментів, наявність відомих марок в асортименті

Цінова

активністьрівень цін на товари підприємства, відповідність рівня ціни ціновому образу у свідомості покупця, цінове стимулювання, споживче сприйняття ціни

Збутова

активністьмісце розташування, комплекс мерчандайзингу, якість обслуговування, додаткові послуги

Комунікаційна

активністьрекламна активність, заходи СТИЗ, паблік рилейшнз, прямий маркетинг

Активність

персоналуготовність персоналу надати інформацію про товар, культура поведінки, компетентність персоналу, комунікабельність персоналу

Література

  1. Балабанова І.В. Управління конкурентною раціональністю : монографія / І.В. Балабанова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - с. 180.

  2. Балабанова Л.В. Маркетинг-менеджмент. Научное издание / под ред. Балабановой Л.В. – Донецк: ДонГУЭТ, 2001. – с. 27.

  3. Селезньова О.О. Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств / О.О. Селезньова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 56-59.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка