Державний вищий навчальний закладСторінка148/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   ...   305
Ліференко Ірина

студентки 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бурма Т. Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Розвиток ринкових відносин викликає необхідність підвищення якості продукції та конкурентоспроможності виробництва. Високий рівень конкурентоспроможності є ланкою успіху будь-якого підприємства, яке функціонує в умовах конкуренції, тому, питання конкурентоспроможності на сьогодні є актуальним.

Економічна безпека підприємства - це захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища, спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до зовнішніх умов без негативних наслідків для підприємства. Крім того, економічна безпека підприємства - найефективніше використання ресурсів, які забезпечують стабільне функціонування підприємства.

Метою статті є виявлення та оцінка факторів, що впливають на ставлення споживачів до підприємства та його продукції.

Конкурентоспроможність, як складова економічної безпеки характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим середовищем. Досвід останніх років показує, що далеко не всі вітчизняні підприємства готові до ведення конкурентної боротьби.

Адже, навіть володіння конкурентоспроможною продукцією не дозволяє багатьом з них ефективно реалізовувати цю перевагу. У зв'язку з цим проблема управління конкурентоспроможністю на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки актуалізується і потребує поглиблення наукових пошуків в цьому напрямі.

Про послаблення конкурентоспроможної безпеки свідчать:


  • зменшення частки ринку, яку займає підприємство;

  • послаблення конкурентних позицій і спроможність протидіяти конкурентному тиску;

  • зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на ринку, відставання від вимог ринку.

Для усунення недоліків необхідно, перш за все, визначити та систематизувати фактори, що дасть змогу підвищити ефективність оцінки конкурентоспроможності виробництва та підвищити якість продукції, яка випускається.

Для досягнення довготривалого успіху, робота по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства має здійснюватися в усіх сферах та в усіх аспектах його діяльності.

За значної кількості учасників ринку підприємство повинно безперервно слідкувати за параметрами вподобань споживачів, а також успіхами найвагоміших конкурентів задля приведення у відповідність показників власної діяльності.

При появі нових конкурентів, при прийнятті рішень про розширення виробництва або його скорочення, при здійсненні інвестицій у модернізацію обладнання або оновлення продукції, необхідна оцінка всього підприємства, а не окремого цього виду продукції.

Для оцінки конкурентоспроможності підприємства застосовуються різноманітні методи, які носять не описовий, а конкретно-економічний, кількісний характер. Це зумовлено тим, що проаналізовані показники є кількісним вираженням різних аспектів діяльності підприємства.

Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства є: комплексність, системність, об'єктивність, динамічність, безперервність, оптимальність.

Створюючи умови для внутрішньої конкуренції, слід мати на увазі, що збереження високого рівня конкурентоспроможності певних галузей ринкової економіки припускає активніше використання в стратегії вітчизняних підприємств методів нецінової конкуренції, а суперництво в досягненні вищої якості товару, заснованого на використанні сучасних технологій і прогресивнішої технічної оснащеності.

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства як забезпечення економічної безпеки є однією з пріоритетних задач керівництва підприємства. Конкуренція як комплексна категорія дає можливість ввести в дію великий потенціал ринкових стимулів ділової активності, які поки що використовуються недостатньо. Проводячи активну промислову політику, інструментом якої є добросовісна конкуренція, можна досягти бажаного узгодження інтересів держави і суб'єктів господарювання.

Література


  1. Арєф'єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О.В. Арєф'єва, Т.Б. Кузенко – К: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 170 с.

  2. Бочарока Т. Как повысить конкурентоспособность организации // Управление персоналом. – 2003. – №4. – С. 38-39.

  3. Євдокімов Ф.І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства / Ф.І. Євдокімов, О.В. Мізіна, О.О. Бородіна // Наукові праці ДонНТУ. – 2002. – №47. – С. 6-12.

  4. Ильяшенко С.Н. Оценка составляющих єкономической безопасности предприятия // Наукові праці ДонНТУ. - 2002.- №48.- С. 16-22.

  5. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Клименко, О.С. Дубова, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко // Навч. посібник – К: КНЕУ, 2006. – с. 527.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка