Державний вищий навчальний закладСторінка116/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   305
Дибчинська Я. С.

к.філол.н., доц.Залеська Аліна

студентка 4 курсу фак-ту менеджменту


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Серед суттєвих викликів для сучасного бізнесу є усвідомлення того, що рекламні технології вже не є достатньою запорукою ефективного просування організацій, а збільшення прибутку, попри свою прагматичну цінність, вже не єдиний орієнтир їхньої діяльності. Досягнення значущих результатів можливо за умов максимально ефективного використання наявних внутрішніх ресурсів і здібностей, а також формування довіри до організації з боку цільових груп. У зв‘язку з цим актуалізується проблема взаємодії бізнесу і суспільства у той її частині, що стосується процесу формування моральних орієнтирів цього виду соціально-економічної активності у вигляді ціннісних принципів, схвалених суспільством. Передусім, йдеться про розбудову стратегії відповідальної поведінки компанії. Необхідність розбудови моделі ефективної взаємодії із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації на засадах взаємоузгодження корпоративних і суспільних інтересів вимагає від бізнесу, з одного боку, усвідомлення значущості своєї ролі у вирішенні соціально значущих проблем, а з іншого - розробки відповідної системи норм і правил.

«Соціальна відповідальність належить до дій організації з метою сприяння сталому розвитку суспільства і навколишнього середовища, а також збереження тривалого існування організації шляхом мінімізації негативних і максимізації позитивних впливів на суспільство і навколишнє середовище. шляхом ініціативної взаємодії та обміну інформацією із заінтересованими сторонами (stakeholders) у всій сфері впливу організації.» [1, c.28].

У результаті виходу вітчизняних компаній на міжнародний рівень виникла низка питань, не характерних для внутрішнього ринку. Це і необхідність брати на себе широкі соціальні зобов'язання щодо іноземних активів, і міжнародні вимоги, щодо ведення етичного бізнесу, і додаткові умови банків-кредиторів щодо екологічного аудиту проектів. Поступово приходить усвідомлення того, що надання іноземним партнерам інформації про реалізовані соціальні програми спрощує встановлення бізнес-відносин. Додатковим поштовхом для впровадження українськими компаніями стандартів корпоративної соціальної відповідальності стало поступове поширення в країні принципів Глобального договору ООН - провідної світової платформи в сфері корпоративної відповідальності, що об'єднує бізнес, урядові та неурядові організації, трудові організації та структури ООН, які підтримують права людини, стандарти праці, охорону навколишнього середовища [2].

Впровадження принципів корпоративної відповідальності в діяльність компаній-членів Глобального договору є способом підвищення суспільної користі і мінімізації негативних аспектів діяльності організацій. Зокрема, це і поліпшення умов праці (підвищення безпеки праці та охорони здоров'я), і надання співробітникам рівних умов для розвитку та інвестування в професійну підготовку, і збільшення заробітних плат відповідно до зростання продуктивності праці. Важливим аспектом соціально відповідальної поведінки компанії є також інвестиції в розвиток локальної громади на підставі договорів про партнерство з місцевими органами влади. Крім того, організації-члени Глобального договору беруть на себе зобов'язання щодо поліпшення екологічних показників - зниження споживання обмежених ресурсів, скорочення викидів парникових газів і більш ефективне використання енергії. Такі дії не тільки корисні для суспільства, але й покращують показники організаційної діяльності за умов, якщо вони є невід'ємною частиною стратегічного управління компанії.

Соціальна відповідальність як всеохоплюючий принцип корпоративного менеджменту діє на всіх рівнях реалізації ціннісних принципів бізнес-діяльності. На макрорівні бізнес виступає як соціальний інститут, діяльність якого спрямована не тільки на економічні, але й соціально значущі цілі. На рівні аналізу взаємодії економіки країни в цілому і окремої компанії – мезорівні - йдеться про відповідальність перед суспільством комерційних організацій як корпоративних діячів, норми організаційної культури яких передбачають дотримання етичних принципів соціально відповідальної поведінки щодо соціуму в цілому та окремих індивідів. Мікрорівень реалізації соціальної відповідальності бізнесу пов'язаний з діями конкретних учасників бізнес-діяльності, які усвідомлюють ступінь своєї відповідальності за дотримання суспільних інтересів.

Саме залежність бізнесу від суспільства зумовлює орієнтацію менеджменту на соціальну відповідальність як одну з найважливіших підстав для ухвалення управлінських рішень і формування ціннісних принципів норм поведінки суб'єкта бізнес-діяльності. На цей процес значно впливає прямо або опосередковано зовнішнє бізнес-середовище і рівень його цивілізованості. Тому важлива здатність не лише до декларування, але і до реального втілення на практиці принципу соціальної відповідальності. Так, тільки у 2013 році Глобальний договір ООН оголосив про виключення 99 компаній (3% від загальної кількості учасників - 3,288 тис.) за відмову повідомляти про прогрес протягом не менше 2 років.

За своєю сутністю реалізація принципу соціальної відповідальності бізнесу забезпечує гармонізацію приватного і суспільного інтересів, результатом якої стає формування позитивної думки громадськості щодо бізнес-діяльності.

Література

1. Руководство по социальной ответственности ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=42546

2. The UN Global Compact: Ukrainian network [Електронний ресурс] Режим доступу: // http://www.globalcompact.org.ua/ua/how2jom/partacnpants?page=8
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка