Державний вищий навчальний закладСторінка115/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   305
Дергаль Маргарита

студентка 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер. : к.е.н., доц. Бурма Т.Г.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Збалансована система показників  це система стратегічного управління організацією на підставі вимірювання та оцінки ефективності її діяльності за набором показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві (з точки зору стратегії) аспекти діяльності організації (фінансові, маркетингові, виробничі і т. ін.)

Економічна ситуація в Україні зумовлює використання українськими підприємствами сучасних підходів, інструментів та методів управління організацією для забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках. Вирішальне значення має стратегічне управління як один із сучасних підходів ефективної адаптації до мінливого зовнішнього середовища, забезпечення конкурентоспроможності та довгострокового успіху підприємства. Все більше українських фірм розуміють переваги застосування системи стратегічного управління, здійснюючи стратегічне планування, маркетинг, стратегічний аналіз, розроблення стратегій тощо.

Отже, ЗСП можна розглядати як організаційну структуру, яка дає змогу розширити можливості вимірювання, оцінювання і контролю на рівні стратегічного й операційного управління фірмою [1]. Традиційну структуру ЗСП можна досить легко модифікувати, проте у ній фактично неможливо обрати кінцевий орієнтир, тобто базовий показник, за яким можна вимірювати успішність реалізації стратегії та ефективність функціонування фірми. Є й певні труднощі у процесі створення цієї системи.

В Україні були спроби з впровадження і використання збалансованої системи показників як інструменту стратегічного управління організацією, але їх дуже мало [2]. Накопичений досвід багатьох провідних закордонних фірм може бути корисним для успішних українських компаній. Збалансована система показників має свої переваги та недоліки, що стосуються її застосування на підприємстві.

Переваги ЗСП: ‒ проста структура для опису стратегічних задач та моніторингу діяльності; ‒ розробка методології та пошук коефіцієнтів ведуть до розуміння специфіки діяльності; ‒ побудова системи управління навколо нових наборів показників та нових способів їх виміру; ‒ взаємозв’язок оперативного та стратегічного менеджменту; ‒ створення схеми для формування зверху вниз стратегії за всіма ієрархічним рівням; ‒ реалізація стратегії має об’єктивний характер; ‒ нова концепція вдало інтегрується з системою контролінгу та методами управління, які спрямовані на підвищення вартості підприємства.

Недоліки ЗСП: ‒ спрощення діяльності підприємства; ‒ причинно-логічні зв’язки розуміються як аксіома, тому вони не підлягають критичному аналізу; ‒ вибір стратегічних дій в ЗСП може бути помилковим; ‒ увага надто фокусується на управлінні, яке базується на показниках, й ігноруються «м’які» фактори; ‒ не забезпечується однозначність визначених зв'язків «ціль ‒ засіб» та «стратегічної карти»; ‒ проблеми з вимірюванням; ‒ компоненти стратегії на шляху ієрархічних рівнів можуть сповільнювати мотивацію здійснення проекту.

ЗСП може застосовуватися для досягнення таких цілей, як: роз’яснення прийнятої стратегії; доведення стратегії до співробітників організації; узгодження зі стратегією завдань підрозділів і персональних цілей співробітників; ув’язування стратегічних завдань із довгостроковими цілями й річним бюджетом; виявлення й координація стратегічних ініціатив; періодичний і систематичний перегляд стратегії; установлення зворотного зв’язку для коригування стратегії [3].

Можна зазначити, що збалансована система показників надає організації зовсім новий інструмент управління, який дає змогу переводити бачення організації та її стратегію в набір взаємозв’язаних збалансованих показників, що оцінюють критичні фактори не тільки поточного, а й майбутнього розвитку організації. Результати проведеного дослідження можуть бути покладені в основу подальшого розвитку науково-методичних засад, формування збалансованої системи показників та впровадження альтернативних моделей формування та вибору стратегій розвитку на вітчизняних підприємствах.

Література

1. Гершун А. Технологии сбалансированного управления / А. Гершун, М. Горский. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 415 с.

2. Дмитрієва О. Збалансована система показників у стратегічному управлінні підприємствами в Україні та Угорщині / О. Дмитрієва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №2. – С. 21-28.

3. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / С. Роберт Каплан, П. Дейвид Нортон ; пер. с англ. ‒ М. : Олимп-Бизнес, 2005. ‒ 512 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка