Державний вищий навчальний заклад


Дем'яненко Євген, Малієнко ЮліяСторінка114/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   305
Дем'яненко Євген, Малієнко Юлія

студенти 2 курсу фак-ту менеджментуНаук. кер.: к.е.н., доц. Сучков А.В.
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки найважливішим для всіх підприємств є вдало організована в часі і просторі комерційна діяльність, яка забезпечується відповідним механізмом. Адже це допомагає швидше реагувати на потреби покупців і уникати небажаних витрат завдяки чому підвищується прибуток підприємств. Тому саме підприємство можна розглядати як логістичну систему, оскільки в широкому розумінні логістика охоплює всі процеси, забезпечуючи планування, регулювання, управління і контроль логістичних потоків. Тож метою даного дослідження є аналіз перспектив удосконалення діяльності підприємств з використанням логістичного підходу в Україні.

На сучасному етапі розвиток ринку логістичних послуг в Україні існує ряд причин, які зумовлюють зростання попиту на логістичні послуги. Перш за все через підвищення цін на енергоносії швидко зросли витрати на будь-які перевезення, що викликало необхідність шукати більш раціональні шляхи транспортування. Крім того підвищення вимог до якісних характеристик процесу, а також переорієнтація від ринку продавця до ринку споживача, що дає поштовх істотним змінам в системах товароруху і в стратегіях виробництва. Якщо раніше система збуту лаштувалась під виробництво, то в умовах перенасиченості ринку виробничі програми формуються залежно від обсягів ринкового попиту. В умовах гострої конкуренції пристосування до інтересів покупців вимагає від фірм-виробників продукції реакції на ці запити, що викликає поліпшення якості обслуговування, мінімізацію часу виконання замовлень і суворе дотримання узгодженого графіку поставок. Аналогічна реакція виникла у фірм-виробників до своїх постачальників ресурсів і матеріалів, у підсумку сформувалася складна система зв'язків між різними представниками ринку [1]. Проте не зважаючи на всі ті позитивні риси, які б внесла у розвиток національної економіки логістика, існує ряд проблем, які все ж таки стримують її практичне застосування.

В цьому аспекті, перш за все, необхідно зазначити відсутність належного державного підходу до проблем логістики, що виявляється як у відсутності відповідної бази, так і у відсутності спеціалістів та центрів їх підготовки. По-друге, існуюча система бухгалтерського обліку, методики внутрішньовиробничого госпрозрахунку, що використовуються на практиці, не дають змоги повністю оцінювати витрати й результати діяльності підрозділів та служб підприємства, та як наслідок – знижують ефективність логістичних підходів до управління та затримують їх широке впровадження. По-третє, загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь-які новації [2].

Суттєвою перешкодою впровадження концепції логістики в Україні є те, що логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, створення спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства, до чого керівництво більшості підприємств є не готовим [3]. Також до причин, які гальмують впровадження логістики у практику вітчизняних підприємств і її розвиток, є недоліки у професійній підготовці кадрів. Незважаючи на розглянуті перешкоди, в умовах конкурентного середовища керівники підприємств все більше приходять до розуміння необхідності застосування логістичних підходів в управлінні. Це визначає зростання попиту на професійний та якісний сервіс.

Тож після проведеного дослідження можна стверджувати, що логістика як наукова дисципліна і практика менеджменту може стати надійним помічником в удосконаленні діяльності підприємств. Тому в Україні необхідно створити розгалужену мережу логістичних утворень, яка в нинішніх кризових умовах допоможе підприємствам швидше встановити нові господарські зв'язки. Такі утворення, як ніякі інші, спроможні швидко відновити виробничий ритм, зняти бар'єри у господарських стосунках.Література

  1. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник / А.Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

  2. Мишина Л. А. Логистика: конспект лекций / Л. А. Мишина [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-reading.link/bookreader.php/103758/

  3. Чорнописька Н. В. Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг України / Чорнописька Н. В., Шандрівська О. Є. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Логістика. – 2012. – № 735. – С. 224-249.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка