Державний вищий навчальний закладСторінка112/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   305
Горькава Наталія

студентка 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер. : к.е.н., доц. Бурма Т.Г.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ TQM

На даний момент, Україна, як ряд інших держав перебуває на шляху подолання економічної кризи. У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції.

Питанням якості присвячені дослідження А.Кірмача, В.Сороко, В.Тимощука, А.Вишневського, Ю.Шарова, О.Рогожина та ін. Підвищення якості надання послуг шляхом запровадження системи управління якістю досліджувались С.Ганоцькою, Т.Маматовою, Н.Тарнавською та ін.

Метою статті є визначення поняття системи управління якістю продукції та ТQM, розкриття системи показників якості та їх класифікації

У вузькому розумінні якість означає якість продукції, у широкому – якість роботи, послуги, інформації, процесу, підрозділу, якість співробітників, включаючи робітників, інженерів, менеджерів та виконавчу дирекцію, якість системи, компанії, якість цілей і т.п. [2]

Керування якістю здійснюється в рамках системи менеджменту якості. Система менеджменту якості (система якості) – це система менеджменту для керівництва і управління організацією стосовно якості [3].

Менеджмент якості можна розглядати як скоординовану діяльність по керівництву і управлінню організацією стосовно якості. Менеджмент якості включає розробку політики та цілей в області якості, планування якості, керування якістю, забезпечення і поліпшення якості. Політика в області якості – загальні наміри і напрям діяльності організації в області якості, офіційно сформульовані керівництвом.

Внаслідок удосконалення підходів до керування якістю виникла система TQM ‒ «Загальне керування якістю» [1]. TQM (Total Quality Management) – це модель управління компанією, яка означає підхід, націлений на якість, заснований на участі всіх її членів і спрямований на досягнення довгострокового успіху шляхом задоволення вимог споживача і вигоди для співробітників і суспільства [2].

Якість може бути досягнута, якщо створюється рівновага між вимогами і властивостями. Якість продукції закладається в процесі розробки проекту, а оцінюється при експлуатації. У зв'язку з тим, що вимоги до продукції розрізняються залежно від її призначення, тому й якість того самого виробу може оцінюватися по-різному.

Показники якості можуть бути узагальнені в такі групи:

1) за властивостями: показники призначення і довговічності; показники надійності; показники технологічності; естетичні показники; ергономічні показники; показники стандартизації та уніфікації; показники екологічної безпеки;

2) за способом вираження: показники, виражені в натуральних одиницях (кг, м і т.д.); показники, виражені в безрозмірних (балах) одиницях; показники, виражені у вартісних одиницях;

3) за кількістю властивостей: узагальнюючі; одиничні (показники призначення, надійності та ін.); комплексні (які характеризують кілька властивостей виробу);

4) по застосуванню для оцінки: базові; відносні.

Для TQM важливим є не лише дотримання якості продукції, а й довгостроковий комерційний успіх, задоволеність клієнтів та суспільних потреб.

Концепція TQM ґрунтується на таких основних елементах:

1. У процесі створення якості бере участь кожний член компанії. Успіх компанії залежить від дій кожного її працівника.

2. Для компанії дуже важливо задовольнити потреби не тільки зовнішнього споживача, але й внутрішнього. Причому в ролі внутрішнього споживача можуть виступати її внутрішньовиробничі підрозділи. Тоді, наприклад, відділ закупівель буде постачальником для виробництва, виробництво – постачальником для відділу реалізації продукції, відділ реалізації – постачальником для транспортного відділу і т.д. Тому компанія розглядається як система взаємовідносин постачальника і споживача.

3. Успіх компанії значною мірою залежить від визнання й оцінки її заслуг суспільством.

Отже, якість є важливою умовою існування підприємства. Існують різні умови, що впливають на якість та різні підходи до покращення якості, одним з них є запровадження на підприємстві методу TQM. Проте, для того щоб здійснити впровадження TQM на підприємстві необхідно здійснити багато різних перетворень, що стосуються не тільки процесів управління, а й менталітету, відношення до всього що відбувається зі сторони всіх робітників без винятку.

Література

1. Кане М. М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учебное пособие / М.М. Кане – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.

2. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посібник / О.І. Момот – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 368 с.

3. Сучасні концепції менеджменту: Навч. посібник / За. ред. д-ра екон. наук, проф.. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка