Державний вищий навчальний заклад


Бєлікова Маргарита, Тарасевич НастяСторінка100/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   305
Бєлікова Маргарита, Тарасевич Настя

студенти 3 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Чкан А. С.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Постановка проблеми. В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зростають роль і значення системи мотивації та впливу на працівника. Керівники підприємства усвідомлюють, що співробітники є важливим інструментом в конкурентній боротьбі підприємства. З розвитком потенціалу власних співробітників можна досягти набагато більших результатів аніж просто оновлюючи обладнання. Багато сучасних досліджень направлені на вивчення систем мотиваційного менеджменту та самоменеджменту, як його найважливішого інструменту. Тому питання розвитку персоналу та окремих співробітників виходить на новий рівень та набуває важливого значення в сучасних умовах ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Така проблема розглядалась у таких статтях як: «Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні» Дороніна О.А. (журнал «Бізнес інформ»), «Сучасні ефективні форми оплати праці» Ратнер Г.О. (журнал «Генеральный директор»). Проблема ефективної оплати праці, та її сучасна форма є колом інтересів багатьох вчених, а саме: Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О., Колот А.М., Куліков Г.Т., Поплавська О.М.

Метою доповіді є аналіз самоменеджменту як інструмента мотиваційного менеджменту підприємства.

Виклад основного матеріалу. В умовах сучасного менеджменту мотивація вже є не лише однією з функцій, а стає основою для нового управління. В той самий час мотиваційний менеджмент вважається одним з найефективніших типів управління, адже він засновується на нових принципах та методах. Багато сучасних досліджень показують, що на сьогодні використання жорсткого авторитарного стилю керівництва вже не приносить бажаного результату та не є ефективним. На зміну йому приходять нові, більш лояльні методи, які в першу чергу, засновані на принципах рівності та демократії.

На сьогодні все більш свідомим є перехід від управління колективом, до управління кожним окремим працівником. Це дозволяє врахувати індивідуальні фактори, що впливають на працівника та створити всі необхідні умови для найповнішого розкриття потенціалу кожної людини.

Управління людськими ресурсами є одним з найважливіших аспектів роботи менеджера. Високий рівень мотивації працівників є запорукою постійно зростаючого рівня якості роботи, що підвищує не лише компетентність кожного окремого працівника, а й підприємства в цілому. Знаючи мотиви і стимули співробітників у професійній та індивідуальній діяльності, можна досягти бажаного результату більш швидким та ефективним шляхом, аніж використовуючи вже відомі та застарілі методи управління.

Метою самоменеджменту є перетворення особистості людини, економія часу, виявлення і використання власних можливостей, проектування зовнішнього середовища, виявлення і аналіз уроків власного досвіду, раціональна організація самодіяльності.

Мотиваційний менеджмент є процесом управління, побудованим на пріоритетах мотивації ділової поведінки, тобто на створенні умов зацікавленості в результаті та прагненні до його досягнення. На сьогодні це дуже важливо, оскільки ця зацікавленість безпосередньо відбивається на процесі роботи працівника чи самого менеджера. Важливим завданням є зміна пріоритетів в цілях пов’язаних із трудовою діяльністю, так необхідно, щоб професійні цілі були не менш важливими ніж особисті та сам працівник усвідомлював навіщо він робить те чи інше завдання.

Менеджер повинен володіти наступними навичками: творчий підхід до поставленої мети; альтернативне вирішення проблеми; коректний підхід впливу на підлеглих; постійне самовдосконалення; уміння навчати і розвивати працівників.

Отже, самоменеджмент як інструмент мотиваційного менеджменту є важливим аспектом в повсякденному житті. Кожній людині, а особливо керівнику, необхідно вміти перетворити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і здійсненних задач.

Висновки. Самоменеджмент, як знання про правильний розподіл часу та найбільш ефективне використання власного життя, може бути запорукою успіху будь-якої людини в професійному та особистому житті. Вміння розставляти пріоритети, знати куди йти та до чого прагнути є неодмінною умовою швидкого професійного зростання та досягнення як власних, так і особистих цілей. А отже, цілеспрямовані та перспективні працівники є запорукою успіху будь-якого підприємства.

Література

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом. Підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр Учбової літератури, 2011. – 468 с.

2. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об'єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf

3. Чкан А.С. Самоменеджмент як головний інструмент системи мотиваційного менеджменту на підприємстві. / А.С. Чкан, І.В. Ганза. - Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1(25), 2014. – С.261-266.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка