Державний навчальний заклад «малинський професійний ліцей» Голова учнівської ради ліцею: Скопич Григорій Петрович


РОЗДІЛ 4. Перспективи діяльності учнівського самоврядуванняСторінка11/15
Дата конвертації27.03.2020
Розмір4,71 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
РОЗДІЛ 4. Перспективи діяльності учнівського самоврядування.

Подальшою перспективою щодо удосконалення діяльності органу учнівського самоврядування ліцею є створення реалістичних програм окремих об’єднань в країні учнівської республіки «Ровесник», для успішнішої та глибшої роботи лідерів учнівського самоврядування серед учнів та працівників ліцею та роботи поза межами навчального закладу.ДОДАТКИ.

«Додаток А. Положення учнівського самоврядування»

1. Загальнi положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого — сформувати в дітей вміння господарювати в ліцеї, групі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним та батьківським колективом навчального закладу.

1.2. Діяльність органів учнівського самоврядування в ліцеї сприяє згуртуванню ліцейного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Ліцей керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, здобувають знання для майбутньої професії, а й відбуваються як особистості, живуть повноціним, духовним життям.

1.3. Концепція розвитку ліцею передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості ліцеїстів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.

1.4. Учнівське самоврядування в ліцеї, яка має назву – «Ровесник», реалізується через учнівські організації, має свою емблему, девіз:

1.4.1. І курс: «Барвінкова країна». Основний принцип діяльності організації – учнівське життя, як яскраве емоційне свято .

1.4.2. ІІ курс: «Лідери» - є другою сходинкою учнівського самоврядування. В основі діяльності – створення й робота ініціативних груп з впровадження тієї чи іншої творчої справи протягом проведення певного місячника;

1.4.3.ІІІ курс: «Випускник» - активна участь в роботі центрів учнівського самоврядування.

1.5. Вищим органом учнівського самоврядування є загальноліцейна учнівська конференція, до якої входять:
- президент ліцею;

- віце-перезидент ліцею;

- керівники міністерств (секторів).

1.5.1. Президент ліцею обирається учнями І-ІІІ курсів та педагогічними працівниками школи в другому семестрі навчального року (лютий), строком на два роки, шляхом таємного голосування на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним колективом навчальних групз числа учнів І – ІІІ курсів.

1.5.2. Кандидати на посаду Президента ліцею та на посади членів Учнівської ради – координаторів міністерств (центрів) учнiвського самоврядування, мають підготувати виборчі Програми, вивчити програми опонентів. Кандидати на посаду Президента ліцею, що пройшли у ІІ-й тур, мають взяти участь у дебатах.

1.5.3. Учнiвська рада ліцею є виконавчим органом учнiвського самоврядування в навчальному закладі, який покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу як дiєвого засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.

1.5.4. Учнiвська рада ліцею створюється з координаторів міністерстів (центрів) учнiвського самоврядування та старост навчальних груп І- ІІІ курсів, які обираються на загальних зборах колективу учнівських груп з числа учнів-лідерів даної групи. Головою Учнiвської ради є Президент ліцею. З числа членів Учнiвської ради обирається секретар, який веде протоколи її засiдань, органiзовує контроль за виконанням рiшень Учнiвської ради. Керівним центром Учнiвської ради є Президент ліцею та координатори міністерств (центрів) учнiвського самоврядування.

1.5. Загальноліцейна учнiвська конференцiя проводиться не рiдше одного разу на семестр.

1.6. Засідання міністерств (центрів) проводяться кожного першого тижня місяця.

2. Завдання i структура учнівського самоврядування ліцею:

2.1. Основні завдання учнівського самоврядування:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, Правил для учнiв, Правил внутрiшнього розпорядку ліцею, сприяння керiвництву ліцею, педагогiчному колективу;

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

- сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів;

- створення ініціативних груп з впровадження тієї чи іншої творчої справи протягом проведення певного місячника;

- прагнення до узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими;

- органiзацiя трудового виховання i профорієнтації;

- розвиток самообслуговування i вироблення в учнiв бережливого ставлення до власності ліцею;

- виховання свiдомої дисциплiни i культури поведiнки ліцеїстів.

2.2. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальноліцейну і секторну (міністерства) – з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування секторів (міністерств) із загальноліцейним: перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив ліцею здійснює консультативне педагогічне самоврядування обох рівнів.

2.2.1. Кураторами міністерств (центрів) учнівського самоврядування є заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи, практичний психолог, соціальний педагог.

2.3. Структура учнівського самоврядування:

-Міністерство освіти;

-Міністерство Волонтер-Милосердя;

-Міністерство культури;

-Міністерство Правопорядку;

-Міністерство благоустрою;

-Міністерство інформації;

-Міністерство фізкультури і спорту.3. Функції загальноліцейної учнівської організації.

- приймає рішення з усіх питань організації навчання та дозвілля учнів в межах її компетенції;

- приймає звіт Президента та членів Учнівської ради;

- скликається раз на квартал.4. Функції Президента ліцею.

Президент ліцею:

- приймає звіт про роботу старост навчальних груп;

- затверджує створення малих ініціативних груп з проведення тієї чи іншої творчої справи протягом проведення певного місячника;

- затверджує координаторів міністерств (центрів) учнiвського самоврядування;

- контролює роботу міністерств (центрів) учнівського самоврядування;

- проводить засідання Учнівської ради не рідше одного разу на місяць.

5. Функції Учнiвської ради ліцею:

5.1. Учнівська рада ліцею та навчальних груп:

- координує роботу міністерств (центрів) учнівського самоврядування;

- контролює та координує роботу всіх, хто входить до структури учнівського самоврядування навчальних груп;

- відповідає за наявність та координує ведення документації колективу навчальних груп;

- організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучає їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей з цікавими людьми, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, участь у загальноліцейних конкурсах тощо;

- відповідає за загальноліцейні акції:

5.2. Члени Учнівської ради ліцею за посередництва викладача правознавства ознайомлюються з нормативно – правовими актами, що регулюють діяльність органів самоврядування, і керуються ними при здійсненні керівництва учнівським колективом. Це такі документи:

-Конституція України;

-Європейська хартія участі молоді у громадському житті;

-Закон України “Про освіту”;

-Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

-Закон України “Про дитячі та молодіжні громадські організації”.

5.3. Зв’язок Учнiвської ради ліцею з колективами навчальних груп здiйснюється через старост груп, які обираються на загальних зборах колективу навчальних груп.

5.4. Учнівська рада навчальних груп збирається 1 раз на мiсяць; міністерства (центри) навчальних груп учнiвського самоврядування — 1 раз на 2 тижні.

5.5. Учнівська рада навчальної групи органiзовує роботу міністерств (центрів) груп учнiвського самоврядування, контролює участь учнiв групи у позаліцейному житт, виконання рiшень Учнівської ради ліцею i зборiв навчальних груп.

5.6. Рада навчальної групи має право ініціювати проведення групових учнівських зборів з метою перевиборів старости, керівників міністерств (центрів) учнiвського самоврядування в групі в разі невиконання або безвідповідального виконання ними своїх обов’язків.

5.7 Збори навчальних груп приймають рiшення з питань учнівського колективу, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради ліцею, формують конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень, беруть участь в створенні малих ініціативних груп з проведення тієї чи іншої творчої справи протягом проведення певного місячника.6. Функції міністерств (центрів) учнівського самоврядування

Міністерства учнівського самоврядування:

6.1. Міністерство освіти:

- обирається з 3-5 осіб, з числа яких обирається керівник центру, який є членом Ради групи та відповідного центру ліцейного учнівського самоврядування;

- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- організовує колектив навчальних груп до участі у предметних тижнях, олімпіадах, конкурсах;

- контролює виконання домашніх завдань;

- проводить рейди-перевірки стану збереження підручників в рамках Всеукраїнської акції, виховує культуру та бережне ставлення до книги, підручника; організовує роботу книжкових лікарень; проводить книжкові місячники, тижні, бібліотечні години;

- доводить до відома батьків стан успішності учнів за місяць шляхом виписування оцінок;

- складає рейтинг успішності учнів групи;

- готує інформацію про проведену роботу до прес-центру «Наша газета».

6.2. Міністерство культури:

- обирається з 3-5 осіб, з числа яких обирається керівник центру, який є членом Ради групи та відповідного центру ліцейного учнівського самоврядування;

- створює ініціативні групи з проведення тієї чи іншої творчої справи протягом проведення певного місячника;

- організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час;

- залучає їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, КВК, зустрічей з цікавими людьми, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, походів та екскурсій, участі у загальноліцейних конкурсах тощо;

- вносить пропозиції класному керівнику, майстру виробничого навчання, адміністрації ліцею, педагогічному колективу з питань створення належних умов для дозвілля учнів;

- бере участь у роботі молодіжних та дитячих організацій, добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, групах за інтересами тощо;

6.3. Міністерство «Фізкультури та спорту»: планує, проводить та бере активну участь у масових спортивно-оздоровчих та туристсько-краєзнавчих заходах різного рівня, спортивних святах;


- готує інформацію про хід підготовки та проведення позаліцейних, ліейних та заходів різного рівня до прес-центру «Наша газета».

6.4. Міністерство правопорядку:

- обирається з 3-5 осіб, з числа яких обирається керівник центру, який є членом Ради групи та відповідного центру ліцейного учнівського самоврядування;

- здійснює контроль за зовнішнім виглядом учнів, відвідуванням уроків, дисципліною на уроках та перервах, чергуванням учнів по групі та ліцею;

6.5. Міністерство благоустрою:

- обирається з 3-5 осіб, з числа яких обирається керівник центру, який є членом Ради групи та відповідного центру ліцейного учнівського самоврядування;

- контролює санітарний стан у ліцеї, лабораторіях, предметних кабінетах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, гуртожитку, особисту гігієну учнів;

- організовує озеленення класних кімнати та коридорів ліцею;

- організовує акції в ліцеї;

- здійснює санітарно-освітню роботу серед учнів, проводить бесіди, дискусії, анкетування;

- організовує та контролює проведення трудових десантів в ліцеї;

- організовує роботу по благоустрою території ліцею;

- готує інформацію про виконану роботу до прес-центру «Наша газета» .

6.6. Міністерство Волонтер Милосердя:

- обирається з 3-5 осіб, з числа яких обирається керівник центру, який є членом Ради групи та відповідного центру ліцейного учнівського самоврядування;

- допомагає при адаптації учням першого курсу, надаючи їм допомогу у навчанні та дозвіллі, проведенні заходів різного рівня;

- сприяє формуванню основ правильної поведінки першокурсників;

- організовує допомогу ветеранам війни та праці, самотнім та людям похилого віку, сім’ям вимушених переселенців, сім’ям учасників АТО;

- організовує за допомогою Міністерства культури різноманітні заходи для людей похилого віку та ветеранів;

- організовує акції матеріальної допомоги людям похилого віку, сім’ям вимушених переселенців, сім’ям учасників АТО;

- бере активну участь в різних доброчинних акціях, в тому числі тих, що проводяться «Червоним хрестом»;

- готує інформацію про виконану роботу до прес-центру «Наша газета».

7. Права та обов’язки Президента ліцею:

Президент школи:

- є гарантом прав учнів;

- координує роботу Учнівської ради ліцею;

- складає учнівські накази про створення творчих груп щодо виконання того чи іншого творчого заходу, загальноліцейної акції;

- співпрацює з адміністрацією ліцею, кураторами міністерств учнівського самоврядування та педагогічним колективом ліцею;

- має право брати участь в роботі педагогічної ради та ради профілактики, представляти інтереси учнів;

- має право ініціювати зміни, що покращать умови навчання та дозвілля учнів;

- звітує про свою роботу на загальноліцейній учнівській конференції один раз на семестр;

- поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

8. Права та обов’язки Учнівської ради ліцею:

Учнівська рада ліцею:

- координує роботу старост навчальних груп та керівників міністерств учнівського самоврядування, доводить до їх відома рішення президента;

- проводить свої засідання щомісяця, може збирати позачергові засідання для вирішення питань, які виникають у процесі роботи;

- організовує і сприяє організації різноманітних загальноліцейних заходів, спрямованих на покращення умов життя ліцею;

- висуває пропозиції адміністрації ліцею з питань навчання і організації вільного часу учнів;


- заслуховує на своїх засіданнях питання щодо порушення дисципліни окремими учнями, невиконання домашніх завдань, невідповідального відношення до навчання;

- бере участь у річному плануванні ліцею;

- координує роботу колективів навчальних груп щодо їх участі в трудових операціях з упорядкування ліцейного подвір’я;

- організовує і проводить загальноліцейні вечори, конкурси, дискотеки,

диспути, свята;

- контролює чергування колективів у ліцеї;

- створює і керує роботою ініціативних творчих груп з проведення цікавих творчих справ у ліцеї;

- керує роботою загальноліцейного прес-центру, контролює доведення інформації до відома учнів ліцею.

9.Взаємовідносини педагогiчного, батьківського колективу та учнiвської ради ліцею:

9.1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Учнівської Ради ліцею на згуртування загальноліцейного колективу, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.

9.2. Педагоги-куратори допомагають учням визначати проблеми, знаходити шляхи їх вирішення, підтримують учнівську ініціативу, не нав’язують своєї точки зору, а разом з учнями обмірковують справи, що плануються.

9.3. Педагоги-куратори разом з класними керівниками методично грамотно готують учнів до участі в учнівському самоврядуванні, ненав’язливо вносять корективи в їх діяльність, допомагають залучити до самоврядування якомога більше ініціативних учнів, сприяють зміцненню й розвитку ліцейних традицій тощо.

9.4. Класні керiвники разом з Радою навчальної групи спрямовують роботу учнівського колективу.
9.5. Крім педагогічного колективу Президент ліцею та координатори міністерств учнівського самоврядування тісно співпрацюють з батьківським комітетом ліцею.

9.6. Керівний центр Учнівської ради ліцею є складовою частиною учнівської ради у межах своїх повноважень.10.Заключні положення:

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після прийняття їх загальними зборами учнів і затвердження радою учнівського самоврядування.

10.2. Адміністрація навчального закладу може приймати рішення у зв’язку з порушенням цього Положення.

10.3. Вирішення питань, що неврегульовані нормативними актами органів учнівського самоврядування, належать до компетенції учнівських рад всіх рівнів за погодженням зі учнівською радою навчального закладу.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка