Державні будівельні норми україни будинки і споруди дошкільні навчальні заклади дбн в 2-4-201ХСторінка3/13
Дата конвертації27.01.2020
Розмір1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНКИ


5.1 Будинки дошкільних навчальних закладів слід розміщувати на окремих земельних ділянках, що розташовуються згідно з вимогами ДБН Б.2.2-Х:201Х (ДБН 360) і ДСП 173.

Для груп короткотривалого перебування дошкiльникiв, що розміщуються в будинках іншого призначення, окремі земельні ділянки


не передбачаються.

5.2 Дозволяється безпосереднє примикання ділянок ясел, дитячих садків і ясел-садків до торцiв житлових будинків без вікон, до яких прибудовується дошкільний навчальний заклад з урахуванням вимог 15.2 ДБН Б.2.2-Х:201Х (додатка 3.1 ДБН 360).

Дiлянки дошкільних навчальних закладів з квартирою для персоналу можуть блокуватися з присадибними дiлянками, але з обов’язковим відокремленням огорожею або смугою зелених насаджень. Господарські
зони в такому разі можуть сумiщуватися.


    1. Площі земельних ділянок дошкільних навчальних закладів, що розміщуються у житловій забудові, з розрахунку на одне місце слід приймати згідно з таблицею 1; в навчально-виховних комплексах, що включають дошкільний та загальноосвітній навчальні заклади, площу на одне місце слід приймати не менше вказаних у ДБН Б.2.2-Х:201Х (ДБН 360).

Таблиця 1

Найменування закладу

Місткість закладу, місць

Площа (не менше)

на одне місце, м2Ясла, дитячі садки, ясла-садки, дитячі будинки

До 40

50


Ясла, дитячі садки, ясла-садки, дитячі будинки

Більше 40 до 80


45


Будинки дитини


40

Ясла, дитячі садки, ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки

Понад 80

40


Комплекси ясел-садків


Більше 320

35

В закладах із збільшенням кiлькостi місць на лiтнiй період площі


ділянок слід приймати за максимальною мiсткiстю.

5.4 Скорочення площ ділянок за рахунок озеленення допускається:

- в умовах реконструкції – до 20%;

- при уклонах рельєфу більше 20% – до 15%;

- в мiстах-новобудовах – до 10%;

- для дошкільних закладів, вбудовано-

прибудованих до житлових будинків – до 10%.

5.5 Озеленення ділянок дошкільних навчальних закладів повинно становити не менше ніж 20 м2 на одне місце.

В умовах реконструкції будинків або прилягання ділянок безпосередньо до лісових або паркових територій допускається зменшення площі озеленення на 30%, або до 14 м2 на місце в дошкільному навчальному закладі, а в комплексах ясел-садків – до 12 м2. До розрахункової площі озеленення слід включати газони, майданчики з трав’яним покриттям, квітники, город-ягiдник або «екологічну стежину» (див. 5.14).

5.6 Дiлянки дошкільних навчальних закладів повинні обладнуватися поливальним водопроводом i мати огорожу заввишки не менше 1,6 м. По периметру ділянки створюється захисна смуга із дерев, чагарників i газонів завширшки 3 м.

При висаджуванні дерев та чагарників треба враховувати умови iнсоляцiї, сонце-, вiтро-, шумо-, пилозахисту приміщень будинку та майданчиків.

5.7 На земельній ділянці повинні передбачатись такі функцiональнi


зони: забудови, групових майданчиків, спортивно-iгрова, юних натуралiстiв та господарська. Окремі зони та території майданчиків рекомендується розмежовуватись живою огорожею.

5.8 Зона забудови ділянки включає капiтальнi будинки, лiтнi павільйони, криті переходи та iншi споруди. Будинки повинні розташовуватися не ближче 25 м від червоної лiнiї вулиць; для сільських населених пунктів


при мiстобудiвному обгрунтуваннi. Відстань від будинків до найближчих житлових будинків приймається за вимогами iнсоляцiї та освiтленостi,
а також за протипожежними вимогами ДБН Б.2.2-Х:201Х (ДБН 360).
При розходженні санітарних та протипожежних нормативів приймається більша відстань.

До всіх будинків зони забудови повинні передбачатись під’їзди завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям для пожежних машин, які мають забезпечувати доступ пожежних пiдроздiлiв у кожне приміщення.

5.9 У зоні групових майданчиків слід передбачати майданчики для дітей ясельного віку до 3 років площею із розрахунку не менше 8,0 м2
на місце, майданчики для дошкiльникiв віком від 3 до 6 років площею не менше 7,5 м2 на місце, тiньовi навіси за кiлькiстю групових майданчиків площею не менше 40 м2 кожен. Навіси до площі майданчиків не включаються, а для груп, що розміщуються в лiтнiх павільйонах не влаштовуються.

5.10 Майданчики для дітей ясельного віку повинні мати трав’яне покриття, майданчики для дошкiльникiв садових груп − частково трав’яне


i частково (не більше 60 м2) ґрунтове покриття з домішками твердих дрібнозернистих сертифікованих місцевих будівельних матерiалiв.

5.11 Спортивно-iгрова зона дошкільних навчальних закладів мiсткiстю до 160 місць включає фізкультурний майданчик, призначений для одночасного використання однією групою. Для закладів більше 160 місць передбачається 2 фізкультурних майданчики − для ясельних i садових груп. Майданчики слід проектувати площею із розрахунку не менше 13,5 м2


на 1 дитину в групі. Покриття майданчиків виконуються з сертифікованих матерiалiв.

5.12 На фізкультурному майданчику для занять садових груп повинні бути передбачені: місце для гімнастичних снарядів, бігова доріжка завдовжки не менше 30 м, яма для стрибків i лужок для рухливих ігор. При об’єднанні майданчиків допускається створення дитячого мiнi-стадiону площею не менше ніж 400 м2.

Для загартування дітей та органiзацiї ігор з водою в спортивно-iгровiй зоні слід передбачати гiдромайданчик з твердим покриттям, на якому допускається влаштування плескального басейну, завглибшки 0,25 м з підве­денням водопровідної води та відведенням стічної води до каналiзацiї.

5.13 Відстань від групових, фізкультурних, ігрових майданчиків до найближчих житлових будинків приймається не менше 12 м. Майданчики слід з’єднувати кільцевою доріжкою з твердим покриттям завширшки не менше 1,5 м, розміткою та встановленням шляхових знаків для навчання правилам поведінки пiшоходiв, їзди на велосипедах i педальних машинах. (рекомендується влаштування спеціального майданчика для навчання правилам поведінки пішоходів на вулиці). Кільцева доріжка може бути суміщена з об’їздом навколо будинків.

5.14 Зона юних натуралiстiв в яслах, дитячих садках і яслах-садках повинна мати ділянки овочевих і плодовоягiдних культур або «екологічну стежину» (з куточками лісу, луків, городу, саду, квітнику) загальною площею
з розрахунку 0,75 м2 на місце у садових групах, а в будинках дитини площею 0,5 м2 на місце. Додатково допускається обладнувати зоокуточок площею не менше 30 м2.

Зона юних натуралiстiв в дитячих будинках включає «екологічну стежину» або ділянки овочевих i плодовоягiдних культур, які дозволяється розміщувати централізовано або біля групових майданчиків площею з розрахунку 1,5 м2 на місце. Допускається передбачати теплицю з вольєром для тварин площею не менше 150 м2. Вольєр слід розташовувати на вiдстанi не менше 25 м від будинку дошкільного навчального закладу та найближчих житлових будинків.

5.15 Господарську зону слід проектувати площею: для ясел, дитячих садків і ясел-садків мiсткiстю до 40 місць − не менше 70 м2, мiсткiстю понад 40 до 120 місць, а також дитячих будинків i будинків дитини до 100 місць − не менше 100 м2; для ясел, дитячих садків і ясел-садків мiсткiстю понад
120 місць − не менше 150 м2; для будинків дитини та дитячих будинків понад 100 місць − не менше 200 м2.

У сільських населених пунктах в разі вiдсутностi централізованої системи теплопостачання, каналiзацiї тощо наведені показники можуть бути збiльшенi виходячи з місцевих умов за завданням на проектування.

5.16 Господарська зона повинна розміщуватись біля входу до вироб­ничих приміщень харчоблоку i пральні, відокремлюватись від групових i фізкультурних майданчиків, мати тверде покриття та самостійний в’їзд, ізольований від входів на ділянку. В господарський зоні передбачається контейнерний майданчик (згідно з ДСТУ-Н Б Б.2.2-7, ДСанПіН 145, 9.2 ДБН Б.2.2-5); місце для сушіння білизни i постільних речей не менше ніж 15 м2; за необхiднiстю − сарай та овочесховище, площа яких приймається згідно з місцевими умовами.

При вiдповiдному обгрунтуваннi допускається передбачати гараж для службових автомобiлiв для будинків дитини і дитячих будинків. Контейнерний майданчик i гараж повинні розміщуватись не ближче 25 м від основного будинку, в умовах реконструкції цю відстань допускається скорочувати до 20 м.Каталог: assets
assets -> Статут учнівського самоврядування
assets -> Пропозиції до проекту Закону України
assets -> Додатки Додаток Оформлення розділу “Організація срс” робочого плану дисципліни “Психологія” (приклад)
assets -> Міністерство внутрішніх справ україни
assets -> На шляху формування громадянського суспільства в Україні: інститути, цінності, громадянська активність
assets -> Рішення від " 10 " жовтня 2018 р м. Кременчук Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території Кременчуцького району у і півріччі 2018 року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка