Державна служба україни з надзвичайних ситуаційСторінка173/173
Дата конвертації27.07.2020
Розмір2,21 Mb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173
Варій М.Й. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3
Біла І.М. РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНСТРУЮВАННЯ

7
Васянович Г.П., Онищенко В.Д. НООЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

9
Жигайло Н.І. РОЛЬ ДУХОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХІВЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

16
Кизименко Л.Д. АКСІОЛОГІЧНИЙ КВАЗІПОТЕНЦІАЛ ІНСТИНКТІВ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

20
Козловська І.М., Цюприк А.Я. ВЗАЄМОДІЯ ЗНАНЬ З ПРИРОДНИЧИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ІНТЕГРАТИВНО-ПРЕДМЕТНОГО НАВЧАННЯ

25
Козловський Ю.М. НАУКОВИЙ ПОРТАЛ “НАУКА 2” ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

27
Кривопишина Е.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРРАТИВА И РЕФЛЕКСИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

29
Ліщинська О.А.ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІМУНІТЕТУ

34
Матеюк О.А., Калюжний В.О. ТРЕНІНГ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НИМИ ЕКСПЛІЦИТНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПІДЛЕГЛИХ

38
Михальчук Н.О. INTERCULTURAL COMMUNICATION AND CULTURALLY-ORIENTED TEACHING OF STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL

41
Мойсеєнко Л.А.МАТЕМАТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

44
Осьодло В.І., Куций О.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

54
Павелків Р.В.ПРОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

58
Перелигіна Л.А. СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КУРСАНТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

61
Поліщук В.М. ВІКОВІ НОРМАТИВНІ КРИЗИ У РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

64
Помиткін Е.О. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЦІННІСНОЇ ДЕЗОРІЄНТАЦІЇ

68
Черепанова С.О. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-БУТТЄВІСНИЙ МОДУС ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

63
Флейчук М.І. ЗАХИСТ МІГРАНТІВ У  ПРОЦЕСІ  ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ «ЖИВОГО ТОВАРУ»

78
Шерман О.М. ФЛЕШМОБ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

82
Zimny J., Vovchasta N.EMOTIONAL AND SPIRITUAL NEEDS OF PATIENTS IN EMERGENCIES

84
Баклицький І.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

87
Галецька І.І.індивідуальні цінності та кар'єрні орієнтації як характеристики життєвої перспективи

90
Генкал С.Е. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

93
Гнатишин І.Л. ДУХОВНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

96
Гуменюк Л.Й. Соціальна деформація правоохоронної діяльності у контексті професійної деструкції правоохоронців

98
Дацко О.І. КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.

101
Івашкевич Е.З., Івашкевич Е.Е. ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА.

104
Зубрицька-Макота І.В. ПРОБЛЕМА СТОМЛЮВАНОСТІ ЯК СЕРЙОЗНА ПЕРЕШКОДА У ЖИТТЄТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ ОСОБИСТОСТІ

108
Ієвлєв О.М. Маніпулятивний аспект суб’єкт- об’єктного управління в екстремальних ситуаціях

111
Карковська Р.І. ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЗИЦІЇ СУБ’ЄКТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ.

114
Карпенко В.В., Карпенко Н.А. ЗАДАЧА ЯК МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ МИСЛЕННЯ

117
Кизименко Л.Д. АКСІОЛОГІЧНИЙ КВАЗІПОТЕНЦІАЛ ІНСТИНКТІВ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

114
Ковальчук З.Я., Ковальчук О.Я. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

121
Колодій І.С. КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM)

125
Корчевський Д.О.СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

133
Кулаков Р. С.ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

135
Купенко О.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІКИ СТУДЕНТАМИ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.

139
Лаврецький Р.В. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ДСНС

143
Макаренко С.С., Бабік І.В. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ.

146
Мачинська Н.І. АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

149
Назарук О.М.ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

156
Наугольник Л.Б. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СТРЕСУ У ПРАЦІВНИКІВ ОВС

159
Поліщук С.А. ФОРМИРУЮЩИЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ.

161
Поздишев С.О. ПРОФЕСІОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

165
Помиткіна Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ.

168
Савка І.М. ЗАПОБІГАННЯ СТАНУ КУМУЛЯТИВНОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО АФЕКТУ В ПРЕДСТАВНИКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ.

170
Савченко О.В. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

175
Сірко Р.І. ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

179
Слободяник В.І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

182
Стратан-Артишкова Т.Б. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПОЗИТОРСЬКО-ВИКОНАВСЬКОГО ПРОЦЕСУ

184
Чала Ю.М. ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

189
Чернякова Ж.Ю. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА БРИТАНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

193
Яненко О.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

196
Білоусов А.В. ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС КУРСАНТІВ НУЦЗУ

200
Блажівський М.І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

202
Борисюк О.М. ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНОСТІ» В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

206
Брочковська Ю.Б. ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ ПРОФЕСІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГА

209
Булаєвська О.В. ПРОПЕДЕВТИКА ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ З ХВОРИМИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ

211
Бурак О.Б., Коваль І.С. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

214
Ваврисюк Ю.Б. РОБОТА ПСИХОЛОГІВ ТА ОФІЦЕРІВ ПО ВІДБОРУ ПРИЗОВНИКІВ ДЛЯ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ

216
Васильченко А.В. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗАЗДРОЩІВ ЯК СТРЕС-ФАКТОРА ОСОБИСТІСНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

220
Великий Я.Б. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ У ВНЗ

225
Венцик О.В. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

229
Врагов О.І. ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

231
Гвоздова О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ

233
Германович О.Р., Ткачук Р.Л. ЛОГІКО-КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ

237
Гужва Д.В. ПСИХОЛОГІЧНІ БАР'ЄРИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ АДАПТАЦІЇ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ

241
Іванченко О. С. СХИЛЬНІСТЬ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ ПРОВИНИ ЯК ДЕСТРУКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІВНИКА ДСНС УКРАЇНИ

244
Ільчишин Я.В. ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

250
Йованович М.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

247
Кирьянова Н.И. КАТАКЛИЗМЫ ЯПОНИИ И УРОКИ ПОСЛЕ ШОКА

253
Клименко О.Є. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ орієнтації на МАЙБУТНє ЯК ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ОСіБ З інвалідністю

259
Колісник Л.О. РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВНЗ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ СЕРЕД ОСІБ СТАРШОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

263
Колосович О.С. РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ КЛЮЧОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДРОЗДІЛУ У ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ.

266
Кочубей О.С. РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ФАКТОРУ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ

268
Кузмінова М.М. ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ РЯТУВАЛЬНИКА

271
Легензевич Г.Я., Малинович Л.М. КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

274
Лупійко Л.В. ВПЛИВ НАРОДНИХ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

277
Мазурок О.М. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

280
Мацюк К.І. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ РЯТІВНИКА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

283
Михлюк Є.І. Михлюк І.О. ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНІ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

286
Набочук О.Ю. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОГО ТИПУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

289
Неурова А.Б., Косинський О.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

293
Орищин Л.С. СТРАТЕГІЇ ПРИСТОСУВАННЯ ДО ЗМІННОСТІ ДОВКІЛЛЯ У МОЛОДОМУ ВІЦІ

296
Панчак О.В. ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ НЕСТАНДАРТНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

299

Петришин В.В. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ

302
Погорєлов С.О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

304
Попов В.М. ПРОБЛЕМА ВИВЧЕНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ В ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

306
Світлична Н.О. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ І ПСИХОКОРЕКЦІЇ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПОЖЕЖНИХ – РЯТУВАЛЬНИКІВ

310
Сухомлин Т.С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

313
Терлецька Ю.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

316
Чумаева Ю.В. ЦЕЛОСТНОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

319
Шибрук О.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» РЯТІВНИКА

322
Щавінський Ю.В. УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

325
Herman Anna TOLERANT COMMUNICATION AS MANIFESTATION OF MODERN SOCIAL INTERACTION

328
Znamienkiewicz M. ARTYSTA – NAJNIEBEZPIECZNIEJSZY ZAWÓD

331
Наукове видання
ОСОБИСТІСТЬ

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції з міжнародною участю

7 – 8 листопада 2013 р.
Частина I
Відповідальні за випуск: О.А. Кривопишина

Б.І. Шуневич

Упорядники: О.А. Куций

М.Я. Фльорко

Оригінал макет: О.В. Хлевной

Комп’ютерний набір: О.Б. Буряк

Друк на різографі: М.В. Климус
За точністю наведених фактів, економіко-статистичних та інших даних, а також за використання відомостей, що не рекомендовані до відкритої публікації. Відповідальність несуть автори опублікованих матеріалів. Перед передруковуванням матеріалів, посилання на збірник обов’язкове.
Підписано до друку 4.11.2013 р.

Формат 60×84/16. Гарнітура Times New Roman.

Друк на різографі. Папір офсетний.

Ум. друк. арк. 21,0. Обл.вид.арк. 21,25.
Друк ЛДУ БЖД

79007, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35тел./факс: (8-032) 233-32-40, 233-24-79

e- mail: mail@ubgd.lviv.ua, ndr@ ubgd.lviv.ua

Каталог: sites -> default -> files -> files


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка