Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року I. Загальні положення


Етапи здійснення та контроль виконання ПрограмиСторінка45/45
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,62 Mb.
ТипПрограма
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

9. Етапи здійснення та контроль виконання Програми


Програма виконується трьома етапами.

На першому етапі (2008 - 2009 роки) одночасно з виконанням поточних завдань з розвитку села і аграрного сектору забезпечується:

розроблення і прийняття в установленому порядку актів законодавства з питань забезпечення ефективного виконання Програми, зокрема щодо:

поліпшення умов проживання населення в сільській місцевості, удосконалення державних будівельних норм, проведення паспортизації сільських територій з визначенням засад оптимізації сільської поселенської мережі, статусу сільського населеного пункту, повноважень органів самоврядування щодо соціального розвитку поселенської мережі;

створення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій;

розроблення та затвердження державних програм виробництва і постачання сільгосптоваровиробникам мінеральних добрив, засобів захисту рослин та хімічних меліорантів, відновлення і реконструкції зрошувальних і осушувальних систем;

формування ринку земель сільськогосподарського призначення, створення державного підприємства з розпоряджання землями державної форми власності; забезпечення раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів; здійснення контролю за дотриманням базових вимог і стандартів ведення сільськогосподарського виробництва як умови доступу до бюджетної підтримки розвитку агропромислового комплексу;

удосконалення організаційно-правового механізму створення об'єднань особистих селянських господарств для спільного і ефективного використання земельних ділянок;

унормування ведення органічного сільського господарства та виробництва біопалива;

участі держави у створенні інфраструктури оптових продовольчих ринків;

гармонізації стандартів якості на основні види сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів до міжнародних вимог;

формування професійних і міжпрофесійних об'єднань товаровиробників із захисту їх інтересів та просування продукції на внутрішній і зовнішній ринок;

внесення змін до актів законодавства щодо спеціальних режимів оподаткування;

здійснення комплексу заходів щодо приведення у відповідність з вимогами СОТ і директивами ЄС механізму надання державної підтримки та законодавчої бази з питань розвитку аграрного сектору;

створення у разі потреби додаткових державних та недержавних органів управління для організації здійснення передбачених Програмою заходів щодо забезпечення соціального розвитку сільських територій та розширення аграрного ринку;

проведення паспортизації сільських територій, розроблення з урахуванням її результатів регіональних програм їх розвитку та містобудівної документації, визначення обсягів та джерел фінансування;

проведення організаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи із забезпечення виконання Програми.

На другому етапі (2010 - 2011 роки) забезпечується виконання передбачених Програмою соціальних і виробничих показників.

На третьому етапі (2011 - 2015 роки) передбачається:

забезпечувати виконання визначених заходів за кожним напрямом розвитку аграрного сектору та сільських територій;

досягти передбачених Програмою обсягів виробництва продукції;

передбачити подальшу роботу з розвитку села та аграрного сектору;

створити соціальні, економічні та інші умови для забезпечення необхідних темпів і обсягів виробництва та умов проживання сільського населення.

Проведення координації та здійснення контролю за виконанням завдань Програми покладається на Мінагрополітики та Міжвідомчу координаційну раду з питань розвитку сільських територій.

 


Додаток 1
до Програми 


ПАСПОРТ
до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року


1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 536 "Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006 - 2010 роки" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3339).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158.

3. Державний замовник-координатор - Мінагрополітики.

4. Державний замовник - Мінагрополітики.

5. Керівник Програми - Міністр аграрної політики.

6. Виконавці заходів Програми: Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінекономіки, Мінфін, Мінсоцполітики, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку, Мінпромполітики, МОН, МОЗ, Мінприроди, МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, Держводгосп, Держземагентство, Держкомлісгосп, Українська академія аграрних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

7. Строк виконання 2008 - 2015 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень.


Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 - 2015 

Державний бюджет 

120750,5 

15318,9 

15153,5 

14550,4 

75727,7 

Місцеві бюджети 

11,2 

0,1 

0,3 

10,1 

0,7 

Інші джерела 

7402,4 

407,2 

984,1 

1028,2 

4982,9 

Усього 

128164,1 

15726,2 

16137,9 

15588,7 

80711,3 

 


Додаток 2
до Програми 


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року


Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

у тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011- 2015 

2008 

2009 

2010 

2011 - 2015 

Розвиток соціальної сфери та сільських територій 

1. Забезпечення впровадження соціальних стандартів у сільській місцевості 

кількість паспортизованих об'єктів соціальної інфраструктури, тис. одиниць 

28,6 

  

10,7 

17,9 

  

проведення паспортизації об'єктів соціальної інфраструктури сільських населених пунктів 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,8 

  

0,3 

0,5 

  

компенсація витрат, понесених підприємствами агропромислового комплексу з будівництва об'єктів соціальної сфери у сільських населених пунктах 

- " -   

- " -   

800 

100 

100 

100 

500 

2. Забезпечення розвитку підприємництва 

  

  

  

  

  

  

надання фінансової підтримки фермерським господарствам 

- " - 

- " - 

536,4 

60 

63 

66,2 

347,3 

3. Забезпечення розвитку мережі сільських автомобільних доріг 

кількість під'їздів 

370 

110 

155 

105 

  

будівництво та реконструкція під'їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів 

Мінтрансзв'язку 

- " -   

1203,1 

260,4 

528,1 

414,6 

  

4. Поліпшення інженерної інфраструктури 
 

протяжність збудованих підвідних газопроводів, кілометрів 
 

800 
 

38,4 
 

88,6 
 

104,2 
 

568,8 
 

будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів 

Мінрегіон Мінагрополітики 

- " - 

2002,3 

258,9 

203,1 

238,8 

1301,5 

будівництво місцевих трубопроводів для транспортування газу 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації 

інші джерела 

5284,4 

241,2 

680,5 

777,8 

3584,9 

першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням  

Держводгосп 

державний бюджет 

339,7 

38

39,9

41,9

219,9

5. Розвиток житлового будівництва і комунального господарства 

житловий фонд, тис. кв. метрів 

3066 

145 

527 

548 

1846 

виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім" 

Мінагрополітики 

- " - 

910 

105 

110,3 

115,8 

579 

забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров'я, працівників бюджетних установ та організацій агропромислового комплексу, які проживають у сільській місцевості 

- " - 

- " - 

5400 

1000 

800 

600 

3000 

протяжність водопровідних мереж, кілометрів 

9750 

400 

1200 

1350 

6800 

реформування та забезпечення розвитку комунального господарства у сільській місцевості 

- " - 

- " - 

354,5 

40,9 

43 

45,1 

225,5 

6. Забезпечення розвитку освіти у сільській місцевості 

кількість придбаних шкільних автобусів 

3550 

234 

432 

496 

2388 

виконання Програми "Шкільний автобус" 

МОН 

- " - 

625,8 

70 

73,5 

77,2 

405,2 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів 

- " - 

- " - 

1444,8 

161,6 

169,7 

178,2 

935,4 

7. Забезпечення розвитку медичного обслуговування у сільській місцевості 

кількість збудованих, реконструйованих, відремонтованих, оснащених обладнанням, автотранспортом і засобами зв'язку: 

  

  

  

  

  

будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв'язку та забезпечення висококваліфікованими кадрами лікарських амбулаторій та фельдшерсько-
акушерських пунктів 

МОЗ 

державний бюджет 

1341,1 

150 

157,5 

165,4 

868,2 

лікарських амбулаторій, тис. одиниць 

4,6 

0,2 

0,5 

0,6 

3,3 

  

  

  

  

  

  

  

фельдшерсько-
акушерських пунктів, тис. одиниць 

13 

0,6 

1,4 

1,7 

9,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

надання підтримки в оздоровленні та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу 

Мінагрополітики 

- " - 

105,6 

10,6 

11,7 

12,8 

70,5 

8. Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення 

  

  

  

  

  

  

надання підтримки у забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення 

- " - 

- " - 

96,2 

9,7 

10,6 

11,7 

64,2 

поліпшення матеріально-технічного оснащення навчально-спортивних баз, баз олімпійської підготовки та спортивних споруд державного значення 

- " - 

- " - 

55,7 

  

6,5 

7,6 

41,6 

9. Надання державної підтримки в розвитку депресивних територій 

  

  

  

  

  

  

стимулювання розвитку депресивних територій 

Мінрегіон

- " - 

526,6 

58,9 

61,8 

64,9 

340,9 

Разом за розділом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21027,1 

2565,2 

3059,5 

2918,4 

12484,2 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

15742,7 

2324 

2379 

2140,6 

8899,3 

інші джерела 

5284,4 

241,2 

680,5 

777,8 

3584,9 

Розвиток аграрного ринку 

10. Забезпечення розвитку рослинництва 

площа посівів, млн. гектарів 

108,9 

14,6 

14,6 

14,6 

65,1 

виплата дотацій на 1 гектар посівів зернових та технічних культур 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

9191 

1028 

1079,4 

1133,4 

5950,2 

обсяг закупленого насіння, тис. тонн 

53,7 

6,5 

6,6 

6,6 

34 

надання державної підтримки сільськогосподарським підприємствам, що перебувають у складних кліматичних умовах 

- " - 

- " - 

348,8 

35 

38,5 

42,4 

232,9 

кількість придбаних запасних частин, тис. штук 

112,5 

13,3 

13,3 

13,5 

72,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів, тис. тонн 

127,4 

15,4 

15,8 

16,2 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг придбаних мінеральних добрив, тис. тонн 

139,6 

16,2 

17 

17,8 

88,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг придбаних засобів захисту рослин, тонн 

835,5 

105 

105 

105,5 

520 

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг закуплених регуляторів росту рослин, тонн 

42,3 

5,1 

5,2 

5,3 

26,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг закупленого насіння, тис. тонн 

614,4 

65,1 

72,3 

79,5 

397,5 

надання державної підтримки у здійсненні селекційних заходів у рослинництві 

Мінагрополітики, Українська академія аграрних наук 

- " - 

979,6 

98,3 

108,1 

118,9 

654,2 

обсяг виробництва оригінального насіння, тис. тонн 

425 

45 

50 

55 

275 

  

  

  

  

  

  

  

  

площа, на якій здійснюються запобіжні заходи щодо знищення шкідників та хвороб сільськогосподарських культур, тис. гектарів 

9200 

1150 

1150 

1150 

5750 

проведення боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур 

Мінагрополітики 

- " - 

49,8 5,5 

6,1 

33,3 

часткова компенсація вартості використаної електроенергії для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

548,1 

55 

60,5 

66,6 

366 

створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння 

- " - 

- " - 

199,3 

20 

22 

24,2 

133,1 

формування національних сортових рослинних ресурсів 

- " - 

- " - 

62,6 7,4 

7,7 

40,5 

надання державної підтримки у забезпеченні розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства 

- " - 

- " - 

865,2 

412 

453,2 

  

  

11. Раціональна організація сільських територій і сільськогосподарських землекористувачів 

лісорозведення, тис. гектарів 

71,4 

8,7 

8,8 

8,9 

45 

забезпечення охорони та захисту, раціонального використання лісів, виділених у постійне користування агропромисловим підприємствам 

- " - 

- " - 

169,4 

17 

18,7 

20,6 

113,1 

12. Охорона та підвищення родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва 

  

  

  

  

  

  

ліквідація наслідків затоплення шахт Солотвинського солерудника 

- " - 

- " - 

130 

15 

15 

16,2 

83,8 

забезпечення формування національної екологічної мережі 

- " - 

- " - 

19,5 

  

1,5 16 

13. Удосконалення системи моніторингу земель 

площа, на якій проводяться обстеження, млн. гектарів 

39,89 

4,92 

4,97 25 

проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

78,7 

7,9 

8,7 

9,6 

52,6 

14. Меліорація земель 

проведення вапнування ґрунтів на площі, тис. гектарів 

1151 

  

130 

146 

875 

фінансування заходів із забезпечення захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів 

- " - 

- " - 

996,5 

100 

110 

121 

665,5 

гіпсування ґрунтів на площі, тис. гектарів 

2278,9 

216,4 

252,7 

294,2 

1516 

експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем 

Держводгосп 

- " - 

8300,5 

928,4 

974,8 

1023,6 

5373,7 

забезпечення захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

- " - 

- " - 

858,3 

96 

100,8 

105,8 

555,7 

15. Забезпечення розвитку галузі тваринництва 

збільшення обсягу виробництва продукції тваринництва: 

  

  

  

  

  

збільшення обсягу виробництва продукції тваринництва шляхом здійснення доплат товаровиробникам за продану ними на переробні підприємства продукцію 

Мінагрополітики 

- " - 

11075,6 

1238,8 

1300,7 

1365,8 

7170,3 

молодняку великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій, тис. тонн 

2890 

280 

300 

320 

1990 

  

  

  

  

  

  

  

  

кондиційних свиней, тис. тонн 

3175 

280 

310 

340 

2245 

  

  

  

  

  

  

  

  

курчат-бройлерів, тис. тонн 

9100 

750 

850 

1000 

6500 

  

  

  

  

  

  

  

  

молока, тис. тонн 

52060 

5500 

5700 

6000 

34860 

  

  

  

  

  

  

  

  

вовни, тис. тонн 

17 12 

  

  

  

  

  

  

  

  

чисельність худоби, тис. голів: 

  

  

  

  

  

збільшення чисельності худоби у сільськогосподарських підприємствах шляхом здійснення: 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

3576,3 

400 

420 

441 

2315,3 

племінних телиць і нетелей 

520 

30 

40 

50 

400 

закупівлі племінних телиць і нетелей на умовах лізингу 

  

  

  

  

  

  

  

корів молочного напряму продуктивності 

7830 

700 

750 

820 

5560 

доплати за наявне та прирощене поголів'я корів молочного напряму продуктивності 

  

  

  

  

  

  

  

корів м'ясного напряму продуктивності 

426 

44 

45 

46 

291 

доплат за наявне поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності 

  

  

  

  

  

  

  

вівцематок і ярок віком старше одного року 

3325 

350 

365 

385 

2225 

доплат за наявне поголів'я вівцематок і ярок віком старше одного року 

  

  

  

  

  

  

  

телиць, закуплених в особистих селянських господарствах 

440 

20 

30 

40 

350 

доплат за телиць, закуплених в особистих селянських господарствах 

  

  

  

  

  

  

  

бджолосімей, тис. 

13400 

1500 

1550 

1600 

8750 

доплат за наявні бджолосім'ї 

  

  

  

  

  

  

  

обсяг виробництва екологічно чистого молока, тис. тонн 

271 

26 

28 

30 

187 

доплат за виробництво екологічно чистого молока 

  

  

  

  

  

  

  

ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби, тис. голів 

26455 

2500 

2700 

2900 

18355 

фінансування заходів з проведення ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби 

  

  

  

  

  

  

  

надання державної підтримки у здійсненні селекційних заходів у тваринництві та птахівництві 

Мінагрополітики, Українська академія аграрних наук 

- " - 

1167,6 

130,6 

137,1 

144 

755,9 

запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб тварин 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

312,9 

35 

36,8 

38,6 

202,6 

селекція в рибному господарстві 

- " - 

- " - 

120 

13,4 

14,1 

14,8 

77,7 

відтворення водних живих ресурсів 

- " - 

- " - 

35,8 4,2 

4,4 

23,2 

16. Формування та відтворення матеріально-технічної бази 

частка держави в придбанні технічних засобів, відсотків 

5,5 

5,3 

5,2 

5,2 

5,7 

надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (часткова компенсація вартості техніки, проведення операцій фінансового лізингу сільськогосподарської техніки та суден рибопромислового флоту) 

- " - 

- " - 

4824,4 

539,6 

566,6 

594,9 

3123,3 

  

інші джерела 

1893,4 

166 

182,6 

200,8 

1344 

кількість суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення, охоплених заходами науково-технічного та методологічного супроводження 

16000 

  

2500 

2500 

11000 

розроблення методичних та науково-практичних рекомендацій щодо прискорення інноваційного розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, нарощування його кадрового потенціалу 

- " - 

державний бюджет 

14 

  

10 

  

інші джерела 

54 

  

  

  

54 

реконструкція спиртових заводів для виробництва біопалива 

- " - 

державний бюджет 

180 

17 

20 

22 

121 

17. Формування і забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку 

кількість утворених відділень служб моніторингу аграрного ринку 

26 

  

16 

створення та забезпечення діяльності державної служби моніторингу аграрного ринку 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

89,4 

10 

10,5 

11 

57,9 

фінансування наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

- " - 

- " - 

403,1 

40,5 

44,5 

48,9 

269,2 

формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву, проведення заставних та інтервенційних операцій на організованому аграрному ринку 

- " - 

- " - 

3335 

1335 

600 

400 

1000 

здійснення державних виставкових заходів у сфері агропромислового виробництва 

- " - 

- " - 

79,7 8,8 

9,7 

53,2 

18. Гарантування безпечності та якості продовольства 

кількість акредитованих лабораторій ветеринарної медицини 

12 

 акредитація державних лабораторій ветеринарної медицини згідно з вимогами міжнародної акредитації ISO/IEC 17025 

Мінагрополітики  

державний бюджет  

118  

 

54 

40  

24 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації 

місцеві бюджети 

10 

 

 

10 

 

Мінагрополітики 

кредити ЄС та Світового банку 

170 

  

120,4 

49,6 

  

кількість збудованих лабораторій з визначення якості сільськогосподарської та харчової продукції 

77 

  

11 

11 

55 

будівництво та облаштування лабораторій з визначення якості сільськогосподарської та харчової продукції 

- " - 

державний бюджет 

175 

  

25 

25 

125 

надання фінансової підтримки Українській лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

183,4 

18,4 

20,2 

22,3 

122,5 

здійснення протиепізоотичних заходів 

- " - 

- " - 

1194,5 

133,6 

140,3 

147,3 

773,3 

19. Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

сплата членських внесків до ООН з питань продовольства та сільського господарства, 

  

  

  

  

  

розширення участі в роботі сільськогосподарських міжнародних організацій 

- " - 

- " - 

5,9 

  

0,85 

0,85 

4,2 

тис. євро 

494,99 

  

70,71 

70,71 

353,56 

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. доларів США 

564,9 

70,61 

70,61 

70,61 

353,06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

участь у роботі міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин 

- " - 

- " - 

0,8 

0,1 

0,1 

0,1 

0,5 

погашення зобов'язань Держсортслужби та Української державної насіннєвої інспекції за кредитами, залученими у міжнародних фінансових організацій 

- " - 

- " - 

2,5 

1,6 

0,9 

  

  

провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства 

- " - 

- " - 

7,2 

0,9 

0,9 

0,9 

4,5 

Разом за розділом у  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51825,6 

6917 

6714,7 

6291,8 

31902,1 

тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

49698,2 

6751 

6411,7 

6031,4 

30504,1 

місцеві бюджети 

10 

  

  

10 

  

інші джерела 

2117,4 

166 

303 

250,4 

1398 

Фінансове забезпечення аграрного сектору 

20. Надання державної підтримки у кредитуванні підприємств агропромислового комплексу 

  

  

  

  

  

  

надання фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу шляхом застосування механізму здешевлення кредитів 

Мінагрополітики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації 

державний бюджет 

9360 

1000 

1100 

1210 

6050 

21. Забезпечення розвитку системи страхування аграрного сектору 

  

  

  

  

  

  

створення та функціонування Національного агентства з державної підтримки аграрного страхування 

Мінагрополітики 

- " -   

65 

  10 

50 

надання державної підтримки у виконанні програм страхування та гарантування доходів сільськогосподарських товаровиробників (здешевлення страхових премій) 

- " - 

- " - 

2900 

200 

300 

400 

2000 

22. Удосконалення системи та механізму оподаткування 

  

  

  

  

  

  

компенсація втрат Пенсійного фонду України шляхом застосування сільськогосподарськими підприємствами зниженої ставки внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 

- " - 

- " - 

1686,6 

1086,6 

600 

  

  

Разом за розділом
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 - " -  

14011,6 

2286,6 

2005 

1620 

8100 

Удосконалення діючих інструментів та реформування системи управління в аграрному секторі 

23. Проведення ґрунтовного аналізу проблем управління в аграрному секторі, які перешкоджають формуванню та реалізації ефективної довгострокової державної аграрної політики 

підготовка звіту     

  

науково-
дослідницьке та експертне вивчення матеріалів, проведення семінарів, засідань за круглим столом, визначення форм висвітлення та подачі матеріалів, обробка статистичних та інших інформаційних даних 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,5 

  

0,5 

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації 

місцеві бюджети 

0,2 

  

0,2 

  

  

24. Концептуальне визначення та моделювання стратегії розвитку аграрного комплексу 

вироблення кількох варіантів стратегії розвитку аграрного комплексу, моделювання сценаріїв, які б забезпечили стратегічний прорив України у ринковому розвитку аграрного комплексу     

  

науково-дослідницька розробка, проектувальні роботи, програмування моделей розвитку агропромислового комплексу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,9 

  

0,7 

0,2 

  

інші джерела 

0,6 

  

0,6 

  

  

25. Розроблення методичних підходів до удосконалення діючих управлінських інструментів, що використовуються для надання державної підтримки, кредитування, страхування у податковій та тарифній політиці 

  

  

  

  

  

  

підготовка пропозицій щодо внесення змін до існуючих порядків відповідних нововведень 

- " - 

державний бюджет 

1,5 

  

0,5 

0,7 

0,3 

26. Організація та регулювання діяльності установ у сфері агропромислового комплексу 

  

  

  

  

  

  

загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

1798,9 

157,3 

173 

190,3 

1278,2 

організація та регулювання діяльності установ у сфері агропромислового комплексу 

- " - 

- " - 

4067,7 

355,7 

391,3 

430,4 

2890,4 

організація та регулювання діяльності установ у сфері ветеринарної медицини 

- " - 

- " - 

8766,8 

766,6 

843,3 

927,6 

6229,3 

керівництво та управління у сфері рибного господарства, організація та регулювання діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів 

- " - 

- " - 

1494,7 

130,7 

143,8 

158,1 

1062,1 

організація і регулювання діяльності установ у сфері охорони прав на сорти рослин 

- " - 

- " - 

1175,6 

102,8 

113,1 

124,4 

835,3 

забезпечення діяльності Аграрного фонду 

- " - 

- " - 

213,2 

18,6 

20,5 

22,6 

151,5 

Разом за розділом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17520,5 

1531,7 

1687,4 

1854,3 

12447 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

17519,7 

1531,7 

1686,6 

1854,3 

12447 

місцеві бюджети 

0,2 

  

0,2 

  

  

інші джерела 

0,6 

  

0,6 

  

  

Професійна освіта 

27. Забезпечення розвитку системи економічної освіти для агропромислового комплексу як основного фактора розвитку підприємництва на селі 

кількість підготовлених спеціалістів, осіб 

1200 

  

300 

400 

500 

проведення підготовки кадрів вищої ланки керівництва за програмою "Магістр бізнес-адміністрування" для агропромислового комплексу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

30 

  

7,5 

10 

12,5 

кількість розроблених програм     

  

проведення підготовки фахівців з базовою неекономічною освітою відповідно до програми "Магістр бізнес-адміністрування" 

- " - 

- " - 

0,3 

  

0,3 

  

  

кількість підготовлених спеціалістів, осіб 

1400 

  

400 

500 

500 

підготовка фахівців з базовою економічною освітою за професійними програмами 

- " - 

- " - 

21 

  7,5 

7,5 

кількість нових викладачів, осіб 

200 

  

200 

  

  

підготовка викладацького складу згідно з вимогами Болонської конвенції 

- " - 

- " - 

0,7 

  

0,7 

  

  

28. Реформування системи аграрної освіти 

      

  

здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок з реформування системи аграрної освіти 

- " - 

- " -     

  

кількість розроблених програм, одиниць     

  

навчання та підготовка фахівців відповідно до вимог Болонської конвенції 

- " - 

- " -     

  

кількість перепідготовлених викладачів, осіб 

200 

  

200 

  

  

перепідготовка викладачів відповідно до вимог Болонської конвенції 

Мінагрополітики 

державний бюджет     

  

29. Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами 

  

  

  

  

  

  

проведення підготовки кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I - II рівня акредитації 

- " - 

- " - 

5877,4 

589,8 

648,8 

713,7 

3925,1 

проведення підготовки кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III - IV рівня акредитації 

- " - 

- " - 

7896,3 

792,4 

871,6 

958,8 

5273,4 

методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 

- " - 

- " - 

136,5 

13,7 

15,1 

16,6 

91,2 

кількість перепідготовлених робітничих кадрів, тис. осіб 

376 

47 

47 

47 

235 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

- " - 

- " - 

79,7 8,8 

9,7 

53,2 

підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

- " - 

- " - 

98,3 

9,9 

10,8 

11,9 

65,6 

проведення підготовки кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I - II рівня акредитації 

- " - 

- " - 

255,1 

25,6 

28,2 

31 

170,4 

проведення підготовки кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III - IV рівня акредитації 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

281,6 

28,3 

31,1 

34,2 

188 

проведення підготовки кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I - II рівня акредитації Національного аграрного університету 

- " - 

- " - 

995,5 

99,9 

109,9 

120,9 

664,8 

проведення підготовки кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

- " - 

- " - 

2654,7 

266,4 

293 

322,3 

1772,9 

підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 

- " - 

- " - 

35,7 

3,6 

3,9 

4,3 

23,9 

Разом за розділом 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

18373,7 

1837,5 

2046,8 

2440,9 

12248,6 

Аграрна наука 

30. Організація техніко-технологічного переоснащення науково-дослідних установ 

  

  

  

  

  

  

здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

129,2 

14,4 

15,2 

15,9 

83,6 

проведення фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних наук 

Українська академія аграрних наук 

- " - 

1935,6 

216,5 

227,3 

238,7 

1253,1 

здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, надання фінансової підтримки для технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів 

- " - 

- " - 

1832,8 

205 

215,3 

226 

1186,6 

проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок в агропромисловому комплексі 

- " - 

- " - 

1129,7 

113,4 

124,7 

137,2 

754,5 

здійснення прикладних розробок у сфері рибного господарства 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

40,8 

4,1 

4,5 27,2 

проведення фундаментальних досліджень Національним аграрним університетом 

- " - 

- " - 

27,9 

2,8 

3,1 

3,4 

18,6 

здійснення прикладних розробок Національним аграрним університетом у сфері сільськогосподарських наук 

- " - 

- " - 

212,3 

21,3 

23,4 

25,8 

141,8 

Разом за розділом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5308,3 

577,5 

613,5 

651,9 

3465,4 

Розвиток дорадництва 

31. Надання державної підтримки у провадженні сільськогосподарської дорадчої діяльності 

  

  

  

  

  

  

провадження сільськогосподарської дорадчої діяльності 

- " - 

- " - 

96,3 

10,6 

11 

11,4 

63,3 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації 

місцеві бюджети 0,1 

0,1 

0,1 

0,7 

Разом за розділом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

97,3 

10,7 

11,1 

11,5 

64 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

96,3 

10,5 

11 

11,4 

63,3 

місцеві бюджети 0,1 

0,1 

0,1 

0,7 

Усього за Програмою  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

128164,1 

15726,2 

16137,9 

15588,7 

80711,2 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

120750,5 

15318,9 

15153,5 

14550,5 

75727,6 

місцеві бюджети 

11,2 

0,1 

0,3 

10,1 

0,7 

інші джерела 

7402,4 

407,2 

984,1 

1028,2 

4982,9 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

 


Додаток 3
до Програми 


ОБСЯГ
виробництва сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів на період до 2015 року


(млн. тонн)

Найменування основних видів продукції, товарів 

Обсяг виробництва за роками 

фактичний 

прогнозований 

1990 

2005 

2006 

2007 

2008 

2010 

2015 

Основні види сільськогосподарської продукції 

Зерно 

51 

38 

34,3 

27,3 

40 

42 

50 

Цукрові буряки (фабричні) 

44,3 

15,5 

22,3 

16,7 

21,9 

23,5 

25 

Насіння олійних 

2,8 

5,7 7,05 

7,4 

8,5 

14 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

соняшник 

2,6 

4,71 

5,32 

4,5 4,5 

4,5 

соя 

0,1 

0,61 

0,89 

0,95 

1,3 

1,5 ріпак 

0,13 

0,28 

0,6 

1,1 

1,9 

2,2 Картопля 

16,7 

19,5 

19,5 

18,2 

19 

18 

18 

Овочі 

6,7 

7,3 

8,1 

7,1 

7,4 

Баштанні культури 

0,8 

0,31 

0,47 

0,7 

0,7 

0,6 

0,8 

Плоди та ягоди 

2,9 

1,69 

1,11 

1,5 

1,6 

1,7 

3,2 

Виноград 

0,8 

0,44 

0,3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,8 

М'ясо 

6,5 

2,4 

2,6 

2,75 

2,95 

3,2 

5,1 

Молоко 

24,5 

13,7 

13,3 

12,3 

12 

12,6 

20 

Яйця, млрд. штук 

16,3 

13 

14,3 

13,4 

13 

13,8 

17 

Основні види продовольчих товарів 

Борошно 

7,67 

2,9 

2,65 

2,7 

2,8 

Крупи 

0,96 

0,34 

0,32 

0,32 

0,33 

0,38 

0,4 

Цукор-пісок 

6,79 

1,9 

2,6 

1,56 2,9 

3,1 

Олія нерафінована 

1,07 

1,4 

2,15 

2,25 

1,9 

М'ясо 

2,76 

0,64 

0,78 

0,817 

0,86 1,6 

Ковбасні вироби 

0,9 

0,31 

0,3 

0,31 

0,35 

0,4 

0,6 

Сири жирні 

0,18 

0,27 

0,22 

0,25 

0,26 

0,3 

0,4 

Масло вершкове 

0,04 

0,12 

0,1 

0,09 

0,09 

0,1 

0,2 

Маргарин 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,32 

0,35 

Вироби кондитерські 

1,1 

0,28 

0,24 

0,26 

0,28 

0,4 

0,8 

 


Додаток 4
до Програми 


ПОТРЕБА
в основних засобах виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2015 року


(млн. гривень)

Види основних засобів 

Усі категорії господарств, за роками 

У тому числі 

сільськогосподарські підприємства 

домашні господарства 

2005 

2010 

2015 

2010 

2015 

2010 

2015 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої 

38551,4 

141396,4 

211986,8 

104046,3 

170206 

37350,1 

41780,8 

Машини та обладнання 

19158,6 

117169,6 

159926,1 

96942,8 

133609,3 

20226,8 

26316,8 

Транспортні засоби 

6205,2 

27262,2 

41195,3 

21951,1 

33577,3 

5311 

7618 

Робоча худоба 

38,1 

166,1 

257,8 

127,3 

209,6 

38,8 

48,2 

Продуктивна худоба 

1195,1 

6812,3 

9413,2 

3590,5 

6004,3 

3221,7 

3408,8 

Багаторічні насадження 

1999,3 

3335,7 

4256,6 

2987,4 

3910,8 

348,4 

345,8 

Інвентар, інструмент, прилади та обладнання 

3987,2 

15913,2 

22241,2 

12671,8 

18257,2 

3241,5 

3984 

Усього 

71135 

312055,5 

449277 

242317,2 

365774,5 

69738,3 

83502,4 

 


Додаток 5
до Програми 


ОБСЯГ
залучення кредитів та інвестицій у сільське господарство на період до 2015 року


(млн. гривень)

Найменування показника 

Обсяг кредитів та інвестицій за роками 

фактичний 

прогнозований 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2015 

Сума кредитів, 

12700 

14000 

17000 

18500 

20000 

30000 

у тому числі пільгових 

3200 

8000 

10000 

12000 

13000 

17000 

Із загального обсягу кредитів: 

  

  

  

  

  

  

довгострокові 

4700 

5500 

7500 

9000 

12000 

18000 

короткострокові 

8000 

8500 

9500 

9500 

8000 

12000 

Залучення інвестицій, 

4905* 

9800 

10600 

11900 

13300 

20000 

у тому числі іноземних 

1100 

2000 

3000 

5000 

6000 

8000 

____________


* Дані 2005 року.

  


Додаток 6
до Програми 


ОБСЯГ
надходжень від сплати податків і зборів підприємствами аграрного сектору до зведеного бюджету України на період до 2015 року


(млн. гривень)

Найменування галузі 

Обсяг надходжень за роками 

Усього за 2007 - 2015 роки 

фактичний 

прогнозований 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 - 2015 

Сільське господарство 

1265 

1485 

1650 

1850 

2050 

2475 

13610 

21635 

Харчова промисловість і переробка сільськогосподарської продукції 

7410 

8711 

10160 

11700 

14800 

17095 

98300 

152055 

Рибна промисловість 

25 

35 

43 

53 

65 

78 

450 

689 

Видобування солі 

28 

39 

47 

57 

70 

82 

500 

756 

Усього 

8728 

10270 

11900 

13660 

16985 

19730 

112860 

175135 

 


Додаток 7
до Програми 


ОБСЯГ СПОЖИВАННЯ
основних продуктів харчування населенням на період до 2015 року


(на одну особу на рік, кілограмів)

Найменування продуктів харчування 

Фактичний обсяг 

Прогнозований обсяг 

за роками 

1990 

1995 

2000 

2004 

2005 

2006 

2007 

2010 

2015 

М'ясо та м'ясопродукти 

68 

38,9 

32,8 

38,5 

39,1 

42 

44 

52 

80 

Молоко та молочні продукти 

373 

243,6 

199,1 

226 

225,6 

235 

225 

310 

380 

Яйця (штук) 

272 

171 

166 

220 

238 

251 

245 

290 

300 

Хліб та хлібопродукти 

141 

128,4 

124,9 

125,6 

123,5 

119,5 

122 

120 

110 

Картопля 

131 

123,8 

135,4 

141,4 

135,6 

134 

133 

130 

125 

Овочі та баштанні 

103 

96,7 

101,7 

115,4 

120,2 

127 

135 

145 

160 

Плоди, ягоди та виноград 

47 

33,4 

29,3 

33,9 

37,1 

34,8 

45 

60 

90 

Риба та рибні продукти 

18 

3,6 

8,4 

12,3 

14,4 

14,1 

16 

18 

20 

Цукор 

50 

31,6 

36,8 

38,4 

38,1 

39,5 

39 

38 

38 

Олія 

12 

8,2 

9,4 

13 

13,5 

13,6 

14 

16 

20 

 


Додаток 8
до Програми 


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року


Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 - 2015 

Зростання обсягу виробництва валової продукції сільського господарства в 2015 році у 1,6 раза порівняно з 2006 роком 

обсяг виробництва валової продукції сільського господарства 

млн. гривень 

1024963 

100654 

111962 

118951 

693396 

Збільшення обсягу надходжень до зведеного бюджету України від сплати податків і зборів суб'єктами аграрного сектору в 2,5 раза 

сума надходжень від сплати податків і зборів до зведеного бюджету України 

- " - 

163235 

13660 

16985 

19730 

112860 

Забезпечення розвитку мережі сільських автомобільних доріг 

протяжність збудованих доріг місцевого значення в районах та сільських населених пунктах 

тис. кілометрів 0,1 

0,2 

0,3 

1,4 

протяжність вулиць та доріг з твердим покриттям у сільських населених пунктах 

- " - 

13,1 

  

1,4 

1,7 

10 

кількість під'їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів 

  

370 

110 

155 

105 

  

Забезпечення розвитку освіти у сільській місцевості 

кількість придбаних шкільних автобусів 

штук 

3550 

234 

432 

496 

2388 

Забезпечення розвитку медичного обслуговування у сільській місцевості 

кількість збудованих, реконструйованих, відремонтованих, оснащених обладнанням, автотранспортом і засобами зв'язку: 

тис. одиниць 

  

  

  

  

  

лікарських амбулаторій 

  

4,6 

0,2 

0,5 

0,6 

3,3 

фельдшерсько-акушерських пунктів 

  

13 

0,6 

1,4 

1,7 

9,3 

Охорона та підвищення рівня родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва 

площа створених захисних насаджень та полезахисних лісових смуг 

тис. гектарів 

39,6 

5,2 

5,2 

5,2 

24 

 


Додаток 9
до Програми 


ПОКАЗНИКИ
надання державної підтримки для забезпечення розвитку сільських територій, сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку на період до 2015 року


(млн. гривень)

Напрями державної підтримки 

2008 - 2015 роки 

Забезпечення розвитку соціальної сфери та сільських територій 

15742,7 

Забезпечення розвитку аграрного ринку 

49698,2 

Фінансове забезпечення аграрного сектору 

14011,6 

Удосконалення та реформування системи управління в аграрному секторі 

17519,7 

Професійна освіта 

18373,7 

Аграрна наука 

5308,3 

Забезпечення розвитку дорадництва 

96,3 

Усього 

120750,5 

Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порівняльна таблиця організації навчання за дистанційним курсом „Модернізація державної податкової служби України”
000 -> Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, і не підлягають оподаткуванню
000 -> Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної процедури єс/єавт
000 -> Місія, функції, повноваження, основні завдання
000 -> Твір – роздум «Майбутнє країни в моїх мріях»
000 -> Додаток 2 до листа Житомирської митниці дфс від. 01. 2019 № Звіт про виконання Плану роботи Житомирської митниці дфс
000 -> Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в апараті Державної фіскальної служби України Загальні положення
000 -> Головному інспектору канцелярії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка