Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики знуСторінка90/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   120
Висновки. Такий комплексний поглиблений розгляд фізичного процесу дозволяє глибше вникнути в суть явища та проаналізувати його. Дослідження фізичного явища з різних сторін сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами та розумінню суті фізичного процесу; а також формуванню у студентів вмінь та навичок роботи як з аналоговими приладами, так і з пристроями, виконаними на мікроелектронній базі; навички роботи з комп’ютером, якщо йдеться про віртуальні лабораторні роботи чи програмні засоби. На сьогодні комплекс лабораторних робіт впроваджується у навчальний процес Бердянського державного педагогічного університету для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.040203 Фізика.
ЛІТЕРАТУРА

1. Атаманчук П. С. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці : навч. посібник / Атаманчук П. С., Сосницька Н. Л. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 200 с.

2. Ечкало Ю. В. Деякі шляхи удосконалення методики викладання шкільного курсу фізики / Ечкало Ю. В., Коновал А. А., Теплицкий И. А. – http://eprints.zu.edu.ua/535/1/4D972D0F.pdf

3. Кононенко С. О. Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних і хвильових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання фізики” / С. О. Кононенко. – К., 2001. – 20 с.

4. Лагунов И. М. Методика развития педагогической технологи на примере декомпозиции физического практикума // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. Випуск 4 : В 3-х томах / Лагунов И. М., Сергеев А. В. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – Т.2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 123-127.

5. Подопригора Н. Методичні й технологічні чинники впровадження цифрових вимірювальних приладів до навчального фізичного експерименту // Наукові записки. – Випуск 66. – Серія : Педагогічні науки / Подопригора Н., Кожухар О. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006. – Частина 1. – С. 202-210.

6. Удосконалення методики вивчення газових законів // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. Випуск4 : В 3-х томах / [Бендес Ю. П., Путря А. О., Стороженко Ю. О., Веровенко Ж. М.] – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – Т.2 :Теорія та методика навчання фізики. – 462 с.


РЕЗЮМЕ

1. Ачкан Віталій Валентинович, Корзун Юлія Олександрівна, Семенова Катерина Ігорівна. Засоби формування дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей студентів-фізиків у процесі вивчення елементарної математики.

У статті запропоновані засоби формування дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей студентів-фізиків у процесі вивчення елементарної математики. Використання таких засобів сприяє розвитку логічного мислення та математичного мовлення студентів, формуванню в них уміння застосовувати отримані знання в практичній, наближеній до життєвої ситуації.Ключові слова: дослідницька та конструктивно-графічна математичні компетентності, елементарна математика, прикладні задачі, навчальні дослідження.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка