Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики знуСторінка6/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   120
Школа О. В., Донєва О. Ю. Експериментальне визначення сталої Больцмана……………………………………………………….


90

Школа О. В., Ковальов А. О. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі фазовим методом…………………………………….


96

Яценко Т. М., Дубіна Н. Б. Удосконалення лабораторного практикуму з дослідження дифракції світла для студентів-фізиків……………………………………………………………………..102

РЕЗЮМЕ………………………………………………………….………

106

РЕЗЮМЕ………………………………………………………………….

109

SUMMARY………………………………………………………………..

113

Вимоги до написання статей……………………………………...

117


УДК В.В.372.851:373.51

В. В. Ачкан,

кандидат педагогічних наук, доцентЮ. О. Корзун,

магістр


К. І.Семенова,

магістр


(Бердянський державний

педагогічний університет)


ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ

ТА КОНСТРУКТИВНО-ГРАФІЧНОЇ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ
Постановка проблеми. У контексті реформування математичної освіти, побудови особистісно орієнтованої системи математичної підготовки важливого значення набуває впровадження компетентнісного підходу в організацію навчання. Необхідність реалізації компетентнісного підходу задекларована і в нормативних документах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [5]. У той же час залишаються не усунутими протиріччя між наявністю ґрунтовних теоретичних наукових доробок з проблем компетентнісного підходу та відсутністю шляхів його реалізації у практиці ВНЗ; між цілями й завданнями математичної освіти, спрямованими на формування системних знань, інтелектуальний розвиток, активізацію пізнавальної діяльності студентів, на формування в них ключових і математичних компетентностей та недостатнім методичним забезпеченням, відсутністю конкретних методичних рекомендацій, необхідних для вирішення цих завдань. Усе це зумовлює актуальність наукового обґрунтування засобів реалізації вищезазначених змін у математичній освіті.

Важливим кроком упровадження компетентнісного підходу в навчання математики є конкретизація існуючих загальних положень на рівні навчальних курсів у середній та вищій школі.Практикум з елементарної математики є дисципліною з вибіркової частини навчального плану для студентів фізико-математичного напряму Інституту фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ; вона викладається в першому семестрі. Зважаючи на низький конкурс, що спостерігається в останні роки на фізико-математичному напрямі, викладач має справу з не завжди найсильнішими вчорашніми школярами з усіма, витікаючими з цього наслідками: низький рівень розвитку творчих здібностей, звичка працювати за зразками, проблема мотивації навчальної діяльності. Усе вище зазначене робить актуальною проблему вдосконалення методики викладання курсу елементарної математики з позицій компетентнісного підходу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка