Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну


Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідженняСторінка59/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   120
Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Розробка та впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів багатоваріантних різнорівневих тестових завдань з математичних дисциплін, покликаних забезпечити формування і розвиток уміння студентів розв’язувати задачі з використанням математичних програмних засобі, є, на нашу думку, перспективним напрямом подальшого наукового пошуку. Програмні продукти Mathcad, MathLab та Maple ми відносимо до потужних професійних пакетів для математичних та економічних обчислень довільної складності, аналізу і моделювання математичних та технічних процесів, статистичної обробки результатів вимірювань та експериментів. Зазначимо, що кафедрам з фахової математичної підготовки студентів доцільно узгоджувати добір прикладного математичного програмного забезпечення із наявними інформаційними ресурсами кафедр інженерно-технічного напрямку підготовки фахівців.
Література

1. Вычислительная математика : учеб. пособие для техникумов / Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., Смирнов Г. Л. – М. : Высш. шк., 1985. – 472 с.2. Горошко Ю. Розв’язування задач з параметрами за допомогою програми “GRAN-1” / Горошко Ю., Вінниченко Є. // Математика в школі. – 2008. – №7-8. – С.45-48.

3. Демидович Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения /


Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. [под ред. Б. П. Демидовича]. – М. : Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 400 с.

4. Жалдак М. І. Комп'ютер на уроках математики : посібник для вчителів / Жалдак М.І. – К. : Техніка, 1997. – 303 с.

Зайцева Т. В. Комп'ютерні технології на уроках алгебри та початків аналізу / Зайцева Т. В. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 1999. – №4. – С.34-37.

5. Литвин О. М. Практикум з курсів “Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ” і “Чисельні методи” (із застосуванням системи MATHCAD) : навч. посіб. / Литвин О. М., Лобанова Л. С. – Х. : УІПА, 2006. – 153 с.

6. Лященко М. Я. Чисельні методи : підручник / Ляшенко М. Я., Головань М. С. – К. : Либідь, 1996. – 288 с.

7. Раков С.А. Навчальні дослідження з використанням пакета динамічної геометрії DG / Раков С. А., Горох В. П., Осенков К. О. // Математика в школі. – 2005. – №1. – С.10-14.

8. Шавальова В. І. Використання персонального комп'ютера у процесі вивчення курсу математичного аналізу у вищому педагогічному навчальному закладі / Шавальова В. І. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2002. – №5. – С.29-33.

9. Шавальова В. І. Аналітична геометрія і лінійна алгебра з комп’ютерною підтримкою : навч. посіб. / Шавальова В. І., Красножон О. Б. – К. : Вид-во Європейського університету, 2010. – 362 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка