Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики знуСторінка49/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   120
УДК [378.147+519.22] 004.9

І.В. Кірєєва,

кандидат педагогічних наук, доцентІ. В. Новіцька,

магістр


(Бердянський державний

педагогічний університет)


ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Постановка проблеми. Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись у житті. Одним із напрямків підвищення ефективності освіти є використання разом із традиційними засобами навчання електронного підручника.

Проблема наукового обґрунтування використання електронних підручників у навчальному процесі займає одне з найважливіших напрямків у методологічному дослідженні сучасної педагогічної науки. Аналіз науково-методичної літератури з методики викладання математики вищої школи дає підставу стверджувати про наявні протиріччя між формами зберігання й передавання методичного та педагогічного досвіду та можливостями, що відкриваються на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Умовно можна виділити такі протиріччя:

1. породжене розвитком науки і техніки XX століття спричинив перебудову вищої освіти в цілому;

2. між можливостями студентів, більшість з яких володіє загальними прийомами роботи в сучасних інформаційних середовищах, та традиційними методами, засобами й організаційними формами навчання, що їм пропонуються у вищих навчальних закладах;

3. між сучасними педагогічними технологіями, методами розвивального й особистісно-орієнтованого навчання, які недостатньо використовуються в практиці навчання математичних дисциплін у ВНЗ, оскільки вимагають більше інтелектуальних і фізичних зусиль викладачів, і традиційними методами.

Усунення зазначених протиріч є важливою соціально значущою проблемою, вирішення якої буде сприяти підвищенню якості вищої математичної освіти, розвитку інтелектуальних здібностей і формуванню професійної та інформаційної культури майбутніх фахівців у галузі природничо-математичних наук, комп’ютерної техніки, економіки, які будуть жити і працювати в інформаційному суспільстві. Пошук шляхів вирішення цієї складної й багатоаспектної проблеми приділяють значну увагу фахівці в галузі педагогіки і психології, теорії і методики навчання математики та інформатики.

Вирішення проблеми підготовки спеціалістів якісно нового рівня потребує вдосконалення навчального процесу шляхом пошуку та впровадження нових технологій навчання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка