Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну


Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі дослідженняСторінка44/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   120
Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Навчання математики на всіх ступенях освіти повинно мати розвивальний характер і прикладну спрямованість: розвиток інтелекту, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, вміння і бажання вчитись, застосовувати свої знання для розв’язування практичних та прикладних задач. Ця проблема була актуальною у всі часи існування школи. У контексті нинішніх тенденцій удосконалення математичної підготовки учнів провідна роль належить посиленню прикладної спрямованості навчання математики на всіх рівнях загальної середньої освіти. Як показує аналіз науково-педагогічних, методичних джерел і практичного шкільного досвіду, одним із найбільш ефективних шляхів формування прикладних умінь учнів на уроках математики виступає навчання математичному моделюванню в процесі розв’язування текстових задач. У широкому значенні прищеплення прикладних умінь має розглядатися чинником розвитку математичних компетентностей як здатності учнів свідомо й творчо застосовувати набуті математичні знання і вміння у навчанні, власному житті й діяльності.

Проблемі приділяється увага і за кордоном, наприклад, в російських школах. У збірнику “Дидактические материалы в 8-9 классах” І. Осташкіна і О. Бубличенко всі задачі виділяються в окремі розділи у відповідності вивченого матеріалу[5]. Прикладна спрямованість курсу математики здійснюється з метою посилення якості математичної освіти учнів, застосування їх математичних знань до розв’язування задач повсякденної практики. Як зазначають сучасні дослідники, що таких задач дуже мало в учбово-методичному забезпеченні.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бевз Г. П. Алгебра : Пробний підруч. для 7–9 кл. серед. школи / Г. П. Бевз. – К. : Освіта, 2001. – 303 с.

2. Возняк Г. М. Взаємозв'язок теорії з практикою в процесі вивчення математики : посібник для вчителя / Г. М. Возняк, М. П. Маланюк. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с.

3. Гончаренко С. У. Зміст освіти і її гуманітаризація // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи [за ред. І. А. Зязюна]. –К., 2000. – С. 106.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Математика в шк. – 2004. – №2. – С. 2-5.

5. Дидактические материалы к урокам алгебры в 8-9 классах / Асташкина И. С, Бубличенко О. А. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 384 с.

6. Ігнатенко М. Я. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики : монографія / М. Я. Ігнатенко. – К. : Тираж, 1997. – 300 с.

7. Колягін Ю. М. Задачи в обучении математике : В 2 ч. / Ю. М. Колягін. – М. : Просвещение, 1977. –280 с.

8. Слєпкань 3. І. Методика навчання математики : підручник. – 2-ге вид., допов. і переробл. / З. І. Слєпкань. – К. : Вища шк., 2006. – 582 с.: іл.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка