Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну


Виклад основного матеріалу дослідженняСторінка33/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   120
Виклад основного матеріалу дослідження. Розв'язання проблеми інтеграції сучасних технологій навчання з можливостями мультимедійних технологій у системі освіти означає перебудову змісту й організаційних форм навчальної діяльності, розробку сучасних засобів інформаційно-технологічної підтримки і розвитку навчального процесу. Реалізацією такої стратегії є інформаційне середовище навчання на засадах спеціалізованих програмно-інструментальних засобів і освітнього контента, яке можна визначити як інформаційно-ресурсне або контентне віртуальне середовище навчання [1]. Таке інтегроване середовище навчання є основою взаємодії та інтерактивного спілкування суб'єктів освітнього процесу – учителів і учнів. Інформаційне середовище є практичним інструментарієм підготовки і проведення уроків, створення цифрових навчальних матеріалів із забезпеченням доступу учнів до мережевих освітніх ресурсів.

Відповідно до концепції інноваційних технологій навчання освітнє середовище з фізики складається з інформаційно-технологічного та матеріально-ресурсного компонентів [4]. До матеріально-ресурсного компоненту відносяться світлотехнічні (візуальні), звукотехнічні (адитивні) та мережеві засоби.

Можливості освітніх Інтернет-ресурсів (фізичні тематичні словники, довідники, енциклопедії, демонстраційні фрагменти, інструктивно-методичні, дидактичні матеріали, лабораторні комплекси on-line, у яких інтегровані текстові та відповідні аудіальні й візуальні компоненти навчального матеріалу) дозволяють здійснити інтерактивні методи навчання, створювати навчальні проекти.

До інформаційно-технологічного компоненту відносяться мультимедійні технології, що складає анімаційну графіку, відеофільми, звук, інтерактивні можливості, використання віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних, які дозволяють на якісно новому рівні організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів з фізики, виконуючи мотиваційну, ілюстративну, узагальнюючу, контрольну функції.

Відповідно до світового досвіду на зміну текстографічним електронним продуктам приходять високоінтерактивні, мультимедійно насичені електронні освітні ресурси (ЕОР), при проектуванні яких ураховується можливість їх мережевого розповсюдження для забезпечення телекомунікаційного доступу до освітніх ресурсів.

Розглянемо психолого-педагогічні та методичні особливості застосування мультимедіа при вивченні фізики.

Мета ефективного навчання – забезпечити формальні можливості отримання комплексних знань і розвитку процедурного (яким можна оперувати) знання. У розвивальній моделі навчання наголос робиться на створенні для учнів можливості здобувати все більш складні знання і здатності і оцінювати, як вони застосовуються в реальних ситуаціях. Виходячи зі сказаного, мультимедійне навчання, поза сумнівом, потенційно розширює обсяг і різноманітність інформації, доступної учням.

Майєр представляє процес отримання інформації через два основні канали – вербальний і візуальний, що пояснює ефективність мультимедіа, тому що використовуються обидва канали [9]. Надаючи учневі можливість сприймати відео і аудіо, мультимедіа має перевагу перед кожною з цих можливостей окремо. Крім того, оскільки ці два канали обробки інформації дуже різні, то їх комбінація в мультимедіа дуже успішна, оскільки використовує обидві системи. Зв'язки між текстом і графікою потенційно дозволяють глибше зрозуміти і краще побудувати ментальну модель. Дослідники зазначають, що мультимедіа допомагає навчатися легше, оскільки забезпечує використання різних потоків інформації, яку наш мозок засвоює нелінійно.

Мультимедіа є з'єднанням різних типів цифрового контента таких, як текст, зображення, звук і відео в інтегрований мультисенсорний інтерактивний додаток або уявлення для доставки повідомлення чи інформації навчальній аудиторії.

Т. Хеде, А. Хеде [8] розробили модель, яка описує безліч чинників, що впливають на процес навчання через мультимедіа: візуальне/аудіальне сприйняття, увага, робоча пам'ять (обробка даних), тривала пам'ять, навчання, управління учнями, мотивація, стиль навчання, когнітивне залучення, інтелект, рефлексія).

Модель допомагає розробникам ураховувати, які чинники роблять мультимедіа більш ефективними для навчання. Правильно розроблені мультимедіа набагато краще, ніж текстова інформація, допомагають учням побудувати точну й ефективну ментальну модель.

Наведемо принципи впливу мультимедіа на запам'ятовування і передачу інформації, виходячи з наукового уявлення про мислительні процеси (обмеженість робочої пам'яті й принципів кодування в довготривалій пам'яті) [9]:

- Мультимедіа (навчання з використанням тексту і графіки краще, ніж з використання тільки тексту).

- Просторовий зв'язок (якщо при навчанні текст супроводжується графікою, краще, коли кореспондуючі текст і графіка розташовуються поряд один з одним).

- Часовий зв'язок (якщо при навчанні текст супроводжується графікою, краще, коли кореспондуючі текст і графіка з'являються одночасно, а не послідовно).

- Логічність (при навчанні краще, якщо текст, графіка або звук не надмірні).

- Модальність (при навчанні краще, якщо анімація супроводжується дикторським голосом, ніж якщо анімація супроводжується екранним текстом).

- Надмірність (при навчанні краще, якщо анімація супроводжується дикторським голосом, ніж якщо анімація супроводжується і дикторським голосом і екранним текстом).

- Індивідуальні відмінності (ефект цих принципів сильніше виражений при початкових знаннях, ніж знаннях високого рівня).

Цифрові освітні ресурси з фізики складаються з електронних навчальних модулів (ЕНМ) трьох типів: інформаційного, практичного та тестового. Завдяки своїй багатофункціональності ЕНМ з фізики можна використовувати на всіх стадіях організованого навчального процесу і самопідготовці учнів. Висока ступінь інтерактивності даних ЕНМ і форм їх взаємодії з навчальним змістом підвищують рівень самостійності учнів, дозволяючи використовувати ЕНМ для дистанційного навчання. Домінантою у використовуванні ЕОР є розширення самостійної роботи учнів.

Перелік нових педагогічних інструментів, що реалізовані завдяки використовуванню ЕНМ, включає [2]: інтерактив (діалоговий режим); мультимедіа (аудіовізуальне представлення фрагмента реального або уявного світу); моделінг (імітаційне моделювання з аудіовізуальним віддзеркаленням змін суті, вигляду, якостей об'єкту); комунікативність (забезпечується телекомунікаціями); продуктивність ( продуктивність праці користувача).

За структурою ЕНМ поділяється на теоретичну, практичну та контрольну складові.

До контрольних ЕУМ можна віднести: перевірка засвоєння знання нового матеріалу за допомогою контролю навиків продуктивних видів діяльності; перевірка здійснюється вчителем або вбудованими засобами без можливості демонстрації правильної відповіді.

ЕНМ поділяються на три рівні інтерактивності [2].


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка