Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну


Аналіз останніх досліджень і публікаційСторінка22/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   120
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним із упровадженням компетентнісного підходу в організацію навчального процесу вищої школи, присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних учених (І. Драч [3], С. Раков [7] та ін.). У цих та інших працях розкривається роль цього підходу як важливого чинника модернізації змісту освіти (І. Драч [3] та ін.), а також виділяються групи ключових (базових) і предметних компетентностей як необхідних передумов набуття тими, хто навчається в сучасних вишах, професійних компетентностей, які в майбутньому забезпечуватимуть здатність фахівців із вищою освітою якісно й творчо виконувати свої професійні обов’язки в умовах швидкоплинних суспільних змін. Так, С. Раковим [7] до найважливіших предметних математичних компетентностей віднесена дослідницька компетентність, яка відображає здатність особистості застосовувати математичні методи до розв’язування прикладних задач, дослідження різноманітних явищ і процесів. Ця інтегрована характеристика (студента, який вивчає математичні дисципліни, вчителя математики) тісно пов’язана з формуванням інших математичних компетентностей: логічної, процедурної, технологічної (оволодіння пакетами комп’ютерної математики), що зумовлює місце цієї компетентності в загальній ієрархії предметних математичних компетентностей та вимагає адекватного визначення змістового і процесуально-методичного компонентів навчання. Щодо останнього, на наш погляд, надто важливо враховувати принципові відмінності сучасної освітньої практики від вітчизняної освітньої практики другої половини минулого століття, що виділяються нинішніми науковцями та розкриваються через такі терміни і поняття, як “дослідницька поведінка” (exploratory behaviour), “дослідницьке навчання” (exploratory education), “дослідницькі (продуктивні) методи навчання”, оскільки “з початком ХХІ століття стає дедалі очевиднішим, що навички і вміння дослідницького пошуку обов’язково потрібні не тільки тим, чиє життя вже пов’язане або буде пов’язане з науковою роботою, а й кожній людині” (О. Савєнков [8] та ін.).

Аналіз досліджень і публікацій останнього часу також яскраво свідчить про існуючу специфіку впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки студентів різного фаху, організацію їх навчально-дослідницької, виробничої та експериментально-дослідницької діяльності з орієнтацією на сучасний стан та перспективи розвитку (Протасов А. Г. [6] та ін.).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка