Д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну


Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідженняСторінка11/120
Дата конвертації25.03.2020
Розмір4,24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   120
Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Нагальним і важливим є вдосконалення методики вивчення математичних дисциплін з метою формування в студентів математичних компетентностей.
ЛІТЕРАТУРА

1. Ачкан В. В. Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ачкан Віталій Валентинович – К., 2009. – 224 с.

2. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу у навчанні елементарної математики майбутніх учителів // Дидактика математики: проблеми і дослідження : зб. наук. робіт. – Вип. 22.Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2004. – С. 62 - 68.

3. Гальперин П. Я. Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности / П.Я. Гальперин – М. : Изд.-во Моск. ун.-та, 1968. – 238 с.

4. Зіненко І. М. Методика навчання алгебри та початків аналізу учнів гуманітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 “Теорія і методика навчання (математика)” / І. М. Зіненко. – Херсон, 2011. – 20 с.

5. Наказ МОНУ № 612 від 13.07.2007 р. “Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 р. ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – www. mon.gov. ua/laws/ MON_612.doc

6. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.

7. Семенець С. П. Елементарна математика. Навчальна програма (розроблена на основі концепції розвивальної освіти) / С. П. Семенець. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 88 с.

8. Ходырева Н. Г. Методическая система становления готовности будущих учителей к формированию математической компетентности школьников : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (математика)” / Н. Г. Ходырева. – Волгоград, 2004. – 23 с.

9. Шавальова О. В. Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп’ютеризації навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 “Теорія і методика навчання математики” / О. В. Шавальова. – К., 2007. – 20 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка