Д іяльності лю дини, вона має н еаб и яке зн ачен ня у процесі навчанн я вимові. Я к відмітив Л. В. Щ ерба, помилки у вим ові не кращ і пом илок, н априклад,в гра­ матичному роді іменників, у відмінках і т п


занятті  повинен  бути певнийСторінка9/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
занятті 

повинен 


бути певний 

етап, коли вимова 

звуків виявляється  в центрі уваги.  Це здебільшого початок заняття (3-5 

хвилин),

 

коли викладач проводить так звану фонетичну зарядку. Тут вводять окремі звуки або  корегую ть їх  вим ову, її  разі  потреби  вдаю ться  до  відповідних  пояснень.  Н а 

всіх інш их етапах практичного заняття  робота над вимовою зумовлю ється лиш е характером 

опрацьовуваного матеріалу (3].

У курсі  навчання в цілому робо та над вимовою теж на 

різних етанах 

розподі­


ляється но-різному.

90

Н А У К О В И Й   В І С Н И К   НАСОА, 2013,  М !


С

у с п і л ь с т в о

.  С

в і т о г л я д

.  Н

а у к а

.  К

у л ь т у р а

Н а 


п о ч а т к о в о м у  

с т а н і .  

коли 

з а к л а д а ю т ь с я   о с н о в и  

фонетичних навичок, 

н а в ­


ч а н н я   в и м о в и  

с  предметом  : в с и  


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка