Д іяльності лю дини, вона має н еаб и яке зн ачен ня у процесі навчанн я вимові. Я к відмітив Л. В. Щ ерба, помилки у вим ові не кращ і пом илок, н априклад,в гра­ матичному роді іменників, у відмінках і т п


Н А У К О В И Й   В І С Н И К   НАСОА,  2013,  №1Сторінка3/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
88

Н А У К О В И Й   В І С Н И К   НАСОА,  2013,  №1


С у с п і л ь с т в о .  

Світогляд. 

Н а у к а .   К у л ь т у р а

Візуально 

можна контролювати такі (.лементи артикуляції звуків: 

округлення 

та 

висування  вуст вперед,  відведення  куточків вуст  назад, 

н ей тральни й  уклад,

 

зімкнення 

вуст, 

напруженість та розслаблення 

вуст, о ск аї зубі в, ступінь 

розкриття 

ротової  порож нини,  п олож ення  кінчика,  спинки  та  бокових  країв  язика,  ро зта­

ш ування  тіла язика, 

н апруж еність та  розслаблення  органів  мови  і  т.д.  В  одних 

випадках зоровий контроль є: 

базою 

для м’язової чутливості, 

в інших -  він служить лише допоміжним 

засобом,  що ілюструє той або 

інш ий 


елемент артикуляції.

Засобами 

слухової наочності є фонограми, 

виконані на ф ером агнітній плівці 

або диску, 

навчальні фільми.

Постановці та корекції вимови сприяє 

також правильно організована робота 

з  п роф ілакти ки  

та 

ви п равл ен н я помилок. 

С лід  передусім розрізняти  помилки

 

фонетичні (спотворюють 

звукову 


форму, a ie  не порушують зміст висловлювання)

 

та фонологічні  (спотворю ю ть звукову форму та зміст).Л. 

ІДерба 

встановив  гри  критерії оцінки 

помилок:


1. 

Важливість для  комунікації.

2. 

П ричина  помилки.3. 

О сновна складність подолання  помилки.Ці 

критерії  використовують, зокрема., д ля класиф ікації помилок.  З а першим 

критерієм  визн ачається 

підсумковий 

рівень  володіння вимовою 

учнями;  обсяг вимог до 

учнів за етапами  навчання, за видами мовленнєвої діяльності  і залежно 

від здібностей учнів; відбір 

мовного матеріалу 

відповідно до етапу навчання вимові;

 

кількість та характер підкріплень, необхідних для досягнення 

поставлених цілей.

 

Тут беруть до уваги  помилки,  що спотворюю ть зміст 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка