Цивільне право як галузь права


Лекція 7. Здійснення захисту цивільних прав та обов'язків (Чапічадзе Я.О)Сторінка93/327
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,63 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   327

Лекція 7. Здійснення захисту цивільних прав та обов'язків (Чапічадзе Я.О)

План:


1. Поняття та види цивільних прав та обов'язків.

  1. Межі здійснення цивільних прав та обов'язків.

  2. Обмеження цивільних прав.

  3. Охорона та захист цивільних прав та законних інтересів.

  4. Способи захисту цивільних прав та законних інтересів.

6. Порядок захисту цивільних прав та законних інтересів.
Нормативні акти: Конституція України, Глави 2-3. ЦК України. ЦПК України, Закон України “Про нотаріат". ЗУ “Про судоустрій України”, Цивільний кодекс України: Коментар.-Х: ТОВ “Одіссей”, 2003. -856с.Постанова Пленуму Верховного Сукду України №1 від 26 квітня 2002р. “Про судову практику у справах про необхідну оборону”. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. –К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. Ч.1. - 692с.

Література: Азімов Ч. Здійснення самозахисту у цивільному праві / Вісник Академії правових наук.-№25.-С.135, Бічук Л. Здійснення неповнолітніми своїх майнових прав та обов’язків /Вісник Академії правових наук.-№21.-С.191, Болвачева Н.Е. Ограничение как средство гражданско-правового регулирования //Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып.7. /Под ред. О,Ю.Шилохвоста. М.: НОРМА, 2003, -С.1-27, Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950; Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав. «Правоведение», 1967; Тархов В.А. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М. “Статут”- 2000; Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. «Советское государство и право», 1964; Иоффе О.С., Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. М., 1985; Клейн Н.И. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав//Комментарий Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /Отв. Ред. О.Н. Садиков. М., ЮРИНФОРМЦЕНТР. 1995. Мирошникова Н.И. Механизм реализации субъективных гражданских прав – Ярославль – 1989; Синайский В.И. Русское гражданское право. М. –2002, Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974; Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності. Монографія. – Х. 2002;

Гражданское право – учебник под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, М. 1999; Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. М..,1997; Рясенцев В.А. Осуществление и защита гражданских прав. Советское гражданское право. Учебник: В 2 ч. Ч.1./Под ред В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит. 1986; Советское гражданское право –ч.1 под общ. ред В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина – К.–1983; Цивільне право України. Частина перша. [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.]; За ред проф. Ч.Н. Азімова, доцентів С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. –Х., Право. 2000, Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох товах / За заг. Ред Я.М.Шевченко.-Т.1. Загальна частина. К.: Вид. Дім “Ін Юре”, -2003, 520с., Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /О.В.Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. –2-е вид., допов. і перероб. - К., Юрінком Інтер, - Кн.1 2004, 736с. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Вид. друге, перероб. і доповн. За ред. Є.О.Харитонова, А.І.Дрішлюка –Х.: ТОВ “Одісей”, 2003, 648с.
Каталог: docs
docs -> «Соціальна педагогіка»
docs -> Таблиця за творами української літератури
docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
docs -> Фахове видання
docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   327


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка