Цивільне право як галузь права


Принципи цивільного праваСторінка22/327
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,63 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   327
Принципи цивільного права

Цивільне право на рівні позитивного права оперує декількома категоріями загально методологічного впливу на цивільне законодавство:  • загальний підхід про верховенство права (ст. 8 Конституції України);

  • чотири визначальні свободи: руху товарів, послуг, капіталу і людей як критерії вступу України в Європейський Союз;

  • свободу від утиску і загальні засади про те, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ч.1 ст.19 Конституції України);

  • визначальні ознаки цивільних відносин – заснованість на юридичній рівності, вільному волевиявлені, майновій самостійності їхт учасників (ст.1 ЦКУ);

  • загальні засади цивільного права (ст. 3 ЦКУ);

  • принципи цивільного права, що є традиційним напрямком і підтримується в науковій літературі. Загальноприйнято, що принципи права – основні його ідеї та засади, що мають внаслідок їх законодавчого закріплення в нормах права загальнообов’язковий характер. Вони визначають сутність самих відносин та їх соціальну спрямованість, галузеві особливості правового регулювання, що сприяє однорідності розуміння сенсу правових норм, їх єдиному правозастосуванню. Крім цього принципи права використовуються при усунення прогалин в праві і застосування норми за аналогією права, що важливо для цивільного права внаслідок його динамічності і підверженості змінам в економічній і соціальній дійсності. Цивільне право внаслідок цього стикається з такими ситуаціями коли не виникає сумнівів у тому, що дані відносини є цивільними, але норми права на основі який можна врегулювати відносини, а тим більше, спір сторін – відсутні. Цивільне право не може врегулювати всі без виключення відносини. Практика йде попереду і виникають такі відносини, які не урегульовані нормами права. Так, з появою нових інформаційних технологій виникла потреба в урегулювання так званих комп’ютерних правочинів.

Дозвільний характер цивільно-правового регулювання сприяє прояву ініціативи учасників цивільних правовідносин. До тих пір поки не були врегульовані довірчі (трастові) відносини це призвело до зловживання з боку ініціаторів створення довірчих товариств. Так звані засновані на вільному волевиявленні фізичних осіб “пірамідні” способи наживи постійно призводять до соціальних потрясінь. Вони повинні бути унеможливлені.

В науці цивільного права теорія його принципів висвітлюється неоднозначно: від тенденції до ототожнювання методу і принципів цивільного права, ототожнювання принципів цивільного законодавства і права, до моделювання нових підходів. Здебільше це проявляється у навчальних виданнях. Досі відома лише одна фундаментальна наукова робота з цього питання Г.В. Свердлика. Ми пропонуємо теж одне із можливих бачень цього вкрай важливого для науки і практики питання.

В цивілістиці просліжується позиція, що принципи цивільного права виконують дві функції. Перша – вираження основних ідей галузі права, що зумовлюють напрямок її розвитку, основні вимоги до розроблюваний та прийнятих нормативних актів, їх застосування у правозастосувальній практиці, та поведінці учасників цивільних правовідносин1. Принципы відображають реальний стан суспільних відносин, як об’єктивних за своєю природою2. В принципах ввідображається не тільки соціально-економічна основа, але й загальнолюдські цінності.3 О.С. Йоффе наполягав, що принципи цивільного права виражають природу (на тот момент- соціалістичну) держави.1 В.Ф. Яковлєв вказує, що принципи відрізняють однугалузь права від іншої і в концентрованому виді відображають соціально-економічну сутність врегульованих відносин і економічну політику держави стосовно до цих відносин.2

Друга функція принципів цивільного права проявляється у безпосередньому регулюванні суспільних відносин. Так відповідно ч.2 ст. 8 ЦК України при неможливості використати аналогию закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права). Оскільки деякі з засад цивільного права та принципи пересікаються у своїй змістовній частині то вони застосовуються для регулювання цивільних правовідносин «без специального нормативного оформления»3.

З введенням у ЦК статті засади цивільного законодавства появилась підстава для розмежування власне засад та принципів галузі права. Тож якщо поняття цивільного права ширше чим поняття цивільного законодавства то можливі певні відхилення від основних правових ідей, що ставлять кістяк цивільного законодавства і цивільного права.

В зв’язку з тим виникла проблема термінологічного розмежування змісту принципи цивільного права та засад цивільного права. Так Н.П. Асланян виходить з того, що нема підстав для ототожнення цих категорій за онтологічними та гносеологічними критеріями. Засади – основи буття та певної правової дійсності, принципи – основи науки. Тому до засад цивільного права вона відносить економіку, саму людину, супільство. Вона виходить з того, що нема підстав ототожнювати принципи та засади цивільного права. Виділяються засади в право утворенні, історичні, догматичні та правові. Для людини основними засадами є свобода.

Свобода суб’єкта уцивільного права проявляється у загальному підході до регулювання цивільних правовідносин: дозволене все те.що не заборонене законом. З ним органічно поєднаний з категорія свободи. Проте цивільне право допускає виникнення права й на те та таким чином, що суперечить чинному законодавству. Мова йде про визнання набувальної давності на майно, що набуте за нікчемними правочинами.

В ст. 3 ЦКУ загальними засадами цивільного законодавства визнані:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України і законом;

3) свобода договору;

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

5) судовий захист цивільного права та інтересу;

6) справедливість, добросовісність та розумність4.

Засади цивільного законодавства є безумовно визначальними у механізмі регулювання цивільних відносин. Але вони не імперативи для доктрини права. Можливий й загальноправовий підхід до вирішення цієї важливої проблеми, що дозволяє комплексно охопити всі відносини у контексті єдності права. Якщо цивільне право є галуззю права то воно підкоряється загальним правилам існування і функціонування права. Значення принципів права полягає у тому, що вони відображають соціальну спрямованість правового регулювання, та дозволяють при розробці і прийняті норм права притримуватися єдиних підходів. Крім цього при наявності прогалин в праві на підставі застосування аналогії права врегулювати певні правовідносини.

Засади цивільного законодавства та принципи цивільного права можуть між собою співвідноситись як загальне та спеціальне де засади – загальне, а принципи – спеціальне. В той же час цивільне право є хоча й основною, але не єдною галуззю права. Вона частина загального права тому підвернена її сталостям та рівням. Тому слід розрізняти декілька груп принципів, які стабілізують норми права і є їх основними напрямками:

Перша група – принципи права взагалі: моральність, гуманізм, законність.

Друга група принципи приватного права як надгалузі права: неприпустимість свавільного втручання в приватну сферу забезпечує свободу особистості, ініціативність, свобода вибору виду і міри своєї поведінки.

Третя група власне принципи цивільного права, про що мова буде йти окремо.

Четверта група принципи окремих підгалузей цивільного права: права власності, права інтелектуальної власності, сімейного, житлового, спадкового.

П’яту групу складають принципи окремих інститутів цивільного права: права промислової власності, договірного права. В літературі вказуються інші принципи інститутів права1.

Слід підкреслити те, що принципи цивільного права мають загальнообов’язковий характер. Вони здебільше безпосередньо закріплені у нормах цивільного права і їх дотримання є обов’язковим як при законотворчості так і при правозастосуванні.

Серед принципів цивільного права вказують:


Каталог: docs
docs -> «Соціальна педагогіка»
docs -> Таблиця за творами української літератури
docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
docs -> Фахове видання
docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   327


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка