Цивільне право як галузь права


Професійні спілки як об'єднання громадянСторінка207/327
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,63 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   327
5. Професійні спілки як об'єднання громадян (разом з Р.Б.Шишкою)
Ці суб’єкти є одними з найбільш масових та чисельних об'єднань громадян, з допомогою яких відбувається захист та відстоювання соціальних, трудових, економічних прав та свобод фізичних осіб. Найбільша кількість профспілок за 12 років незалежності України зареєстрованов Києві –64. В Одеській області –54, Донецькій – 47, Харківській – 28. У Кіровоградській області за той час не зареєстровано жодної профспілки1.

У відповідності з ст. 1 ЗУ „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (далі Закон про профспілки) профспілкою визнається добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних загальними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

До недавнього часу (а саме до моменту прийняття Рішення Конституційного Суду України №11-рп/2000 від 18.10.20002) законодавством України допускалася можливість створення лише багатоланкових профспілок. З його прийняттям стало можливим створення та діяльність одноланкових профспілок, щодо визнання суб’єктного складу яких не виникає питань.

О.М. Соловйов, досліджуючи на дисертаційному рівні право власності цих суб’єктів, спираючись на вищезгадане рішення Конституційного Суду приходить до висновку, що в Україні можливе існування профспілок двох абсолютно різних за правовою природою видів - тих, які являються юридичними особами, і тих, які не володіють правами юридичної особи3. При цьому останні не володіють правосуб’єктністю і не можуть виступати в якості суб’єктів права власності.

Якщо одноланкові профспілки визнаються цілісними і унітарними юридичними особами, то для багатоланкових профспілок існує можливість визнання юридичною особою як профспілки в цілому, так і її окремих структурних утворень.

Членами профспілки можуть бути як громадяни України, котрі досягли 14 років, так і іноземні громадяни та особи без громадянства, за умови, що це передбачено статутом профспілки.

Створення цих юридичних осіб відбувається шляхом прийняття відповідного рішення на установчих зборах. Засновники або керівники виборних органів для реєстрації профспілки на підставі рішення зборів подають заяву в реєструючий орган, який визначається в залежності від масштабів її майбутньої діяльності. Так, реєстрація всеукраїнських профспілок здійснюється Міністерством юстиції України, профспілок обласного рівня та їх об'єднань – Головним управлінням Мінюсту в АР Крим, обласними Київським та Севастопольським міським управліннями юстиції, а районного рівня – відповідно районними управліннями юстиції.

Окрім заяви засновників, у відповідності з ч.2 ст.16 Закону про профспілки в перелік необхідних для реєстрації документів додається: статут (положення); протокол з'їзду, конференції, установчих зборів з рішенням про затвердження статуту; відомості про виборні органи і наявність у профспілки відповідних адміністративно-територіальних одиниць, про засновників об'єднань. На підставі поданих документів, легалізуючий орган в місячний термін приймає рішення про включення профспілки в Єдиний державний реєстр об'єднань громадян і благодійних організацій і з вказівкою про відповідний статус видає відповідне свідоцтво про реєстрацію. Далі здійснюються ті ж дії, що при заснуванні юридичних осіб у загальному порядку. Слід також відзначити, що профспілка чи організація профспілки із становищем первинної ланки направляє письмове повідомлення про своє заснування працедавця з вказівкою про персональний склад членів профспілки.

Викликає заперечення положення ч.10 ст.16 Закону про профспілки, у відповідності з якою профспілка її організації, об'єднання профспілок набувають становища юридичної особи з моменту затвердження його статуту. Це є прямою невідповідністю ч.4 ст.87 ЦК України, яка моментом створення юридичної особи визнає день її державної реєстрації.

Для спільної координації дій, профспілки можуть вступати в об'єднання, створюючи тим самими федерації, союзи профспілок (напр. Союз профспілок працівників металургійної галузі). при цьому вступ в об'єднання не має наслідком втрати становища юридичної особи. Порядок створення та легалізації об’єднань профспілок аналогічний створенню профспілки як юридичної особи.

Проходження стадії легалізації дає можливість профспілкам чи їх об'єднанням здійснювати статутну діяльність. Так, розділ 2 Закону про профспілки дозволяє цим суб’єктам здійснювати діяльність з ведення колективних переговорів, укладення колективних договорів, захисту прав громадян на працю, приймати участь в розробці державної політики зайнятості населення, організовувати і проводити страйки, збори, мітинги в захист трудових прав своїх членів. Їм дозволено здійснювати представництво та захист трудових, соціально-економічних прав своїх членів в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з працедавцями і іншими об'єднаннями громадян а також за рахунок власних коштів створювати навчальні, культосвітні, дослідницькі, соціально-аналітичні, а також правові, статистичні центри та центри незалежних експертиз.

Правосуб’єктність цих організації у сфері їх участі в цивільному обігу та набуття права власності є однією з найширших з-поміж інших категорій об'єднань громадян. Окрім коштів від здійснення господарської діяльності, профспілки та їх об'єднання мають право отримувати надходження від діяльності створених ними підприємств та організацій, для яких є допустимою підприємницька діяльність. Стаття 35 Закону про профспілки допускає можливість цих юридичних осіб та їх об'єднань займатися господарською та фінансовою діяльністю шляхом надання безвідплатних послуг та робіт, створення відповідних фондів та кредитних союзів. Також їм не заборонено на підставі цивільно-правових договорів набувати у власність і відчужувати кошти та майно, причому як відплатно (укладення договору купівлі-продажу, міни), так і безвідплатно (на підставі договору пожертви чи дарування). Але не дивлячись на можливості та права щодо участі в цивільному обігу, діяльність профспілки та її майнова діяльність зводиться до виконання статутних завдань, пов’язаних передусім досягненням статутних цілей.

Як і у політичних партіях, управління цими юридичними особами здійснюється її членами, котрі володіють рівним правами щодо участі в управлінні (володіють рівною кількістю голосів, незалежно від суми внесків та пожертвувань) та заняття керівних посад. Члени володіють також рівними обов’язками із сплати членських внесків, недотримання яких може слугувати підставою для припинення членства. Правовідносини між профспілкою як юридичною особою і її членами носять суто організаційний, немайновий характер1, чим і пояснюється відсутність між ними взаємної майнової відповідальності.

Припинення діяльності профспілок та їх об'єднань відбувається шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Саморозпуск профспілки відбувається на підставі прийнятого на загальних зборах її членів рішення. Одночасно з цим рішенням вищим органом управління вирішується питання про використання майна та засобів профспілки, що залишилися після всіх необхідних розрахунків. Але у цьому ст.18 Закону про профспілки встановлено обмеження – майно може бути використано для досягнення статутних чи благодійних цілей.

Примусова ліквідація профспілки чи їх об'єднання може відбутися не інакше як за рішенням місцевого суду, а профспілки та їх об'єднання із всеукраїнським статусом припиняють діяльність за рішенням Верховного Суду України. Примусовий розпуск чи заборона діяльності цих суб’єктів за рішенням будь-яких інших органів не допускається. Припинення діяльності об'єднання профспілок не має наслідком припинення діяльності профспілок, які входили до його складу.

У такому ж порядку як і ліквідація, відбувається реорганізація профспілок. На підставі рішення вищого органу управління може відбутися її поділ на декілька юридичних осіб, приєднання профспілки до іншої юридичної особи чи від'єднання її частини, злиття з іншою юридичною особою і створення нової.

 1. Каталог: docs
  docs -> «Соціальна педагогіка»
  docs -> Таблиця за творами української літератури
  docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
  docs -> Фахове видання
  docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
  docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
  docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
  docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   327


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка