Цивільне право як галузь права


Лекція 1. Поняття цивільного праваСторінка2/327
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,63 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   327
Лекція 1. Поняття цивільного права1 (Р.Б.Шишка)

План:


  1. Поняття та місце в системі права України.

  2. Функції цивільного права.

  3. Предмет цивільного права.

  4. Метод цивільного права.

  5. Принципи цивільного права.

  6. Система цивільного права.

  7. Система курсу цивільне право України.

  8. Співвідношення цивільного права с другими галузями права.

  9. Значення цивільного права для органів внутрішніх справ.


Нормативні акти: Конституція України, ЦК Української РСР, ЦК України /Голос України. 2003. за 13 лютого. К., Атіка. 2003., Господарський кодекс України. К., Атіка. 2003, Цивільний кодекс Російської Федерації. Німецьке цивільне уложення, Цивільний кодекс Франції. Цивільний кодекс Нідерландів, Цивільний кодекс провінції Квебек, Цивільний кодекс України: Коментар.-Х: ТОВ “Одіссей”, 2003. -856с. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. –К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. Ч.1. - 692с.

Література: Азімов Ч. Поняття і зміст приватного права /Вісник Академії правових наук.-№14.—С.50, Азімов Ч. Про предмет і метод цивільного права / Вісник Академії правових наук. -№16.-С.143, Бірюков І. Предмет і метод приватного права //Право України. - 2002. –№3. –С. 34-36, Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. М., 1963, ., Кодифікація приватного (цивільного права) України. /За ред. проф. А.Довгерта. –К.: Юринком Інтер. 2000. –292с., Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства /Вісник Академії правових наук -№31,-С.77, Свердлик Г.Д. Принципы советского гражданского права. Красноярск.1985, Шишка Р.Б. Предмет цивільного права /Вісник університету внутрішніх справ 6’1999, - С.22-27,

Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів: Вид. 3-є перероб. та доповн. К.: Ін Юре. 2001. 440с., Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. –Х.: Одіссей. 2002, 592с Цивільне право України. Частина перша. [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.]; За ред проф. Ч.Н. Азімова, доцентів С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. –Х., Право. 2000, Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох товах / За заг. Ред Я.М.Шевченко.-Т.1. Загальна частина. К.: Вид. Дім “Ін Юре”, -2003, 520с., Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /О.В.Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. –2-е вид., допов. і перероб. - К., Юрінком Інтер, - Кн.1 2004, 736с.

Ключова термінологія: право, цивільне право, цивільні правовідносини, предмет цивільного права, метод цивільного права, засади цивільного права, принципи цивільного права, система цивільного права, цінності цивільного права.


Каталог: docs
docs -> «Соціальна педагогіка»
docs -> Таблиця за творами української літератури
docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
docs -> Фахове видання
docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   327


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка