Цивільне право як галузь праваСторінка17/327
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,63 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   327
Цивільно-правовий метод – спосіб впливу на формування і розвиток суспільних відносин заснований на постулаті, дозволене все те, що не заборонене законом. Тож загальнодозвільний порядок визначення виду, міри і засобів реалізації своєї юридично значимої поведінки у цивільному праві заснований на засадах юридичної рівності, диспозитивності та ініціативності. Учасники цих відносин наділяються певними правовими якостями для правомочностей і можливістю самостійно обирати правові засоби для задоволення своїх потреб і інтересів. Уже в ст. 1 ЦКУ зазначено, що цивільні відносини визнаються такими постільки, поскільки вони засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Як стосовно предмета так і щодо методу регулювання цивільно-правових відносин в літературі склалось ряд точок зору. Більшість цивілістів виходить з того, що цивільному праву не властивий один і чітко визначений метод. Навпроти інші виходять з запровадженого Й.О. Покровським методу юридичного децентралізму2 і вважають, що цивільному праву властива не множинність методів, а єдиний метод, що характеризується рядом ознак В.Ф.Яковлєв, О.А. Пушкін, С.С.Алексеєв. Навпроти М.Єгоров висловився за те, такий підхід відображає лише зміст цивільно-правової форми, а характерним для цивільного права повинен бути лише один метод – рівність сторін.

Не менш цікавим є дискусія стосовно метода правового регулювання взагалі. Більшість виходять з того, що галузеву приналежність норм визначає як предмет так і метод. Другі слушно звертаються до класичних (незаіделогізованих) робіт і відзначають, що предмет правового регулювання може бути тотожнім для багатьох галузей права. Так, майнові відносини як прояв базисних безпосередньо або опосередковано регулюються майже всіма галузями права. Так Б.Б. Черепахін відстоював думку, що лише метод формування поведінки їх суб’єктів надає можливість визначити галузеву приналежність в межах:

а) права взагалі (примус для публічного, диспозитивність – для приватного);

б) супергалузі права. Так диспозитивність приватного права має свої допоміжні засоби впливу на поведінку учасників правовідносин. Серед них звертається увага на рівність сторін;

в) підгалузі права.

Заслуговує уваги пропозиція розглядати метод правового регулювання через характер правового становища учасників регульованих відносин, особливості виникнення правових відносин між ними, специфіку вирішення конфліктів між учасниками правовідносин, особливості засобів примусу до правопорушників1.

Але рівність сторін у цивільних правовідносинах не що інше як певна абстракція. Здебільшого у цивільних відносинах сторони мають не рівні права і обов’язки, а взаємокореспондовані суб’єктивні права і юридичні обов’язки. В іншому разі потреби і у рівних правах і обов’язках не виникало. Єдине виключення з цього правила є відносини колективістського характеру, спільна власність, корпоративні відносини, договір про спільну діяльність. В них дійсно учасники таких правовідносин мають рівні суб’єктивні права і юридичні обов’язки. У всіх інших випадках вони є взаємокореспондованими: носій суб’єктивного права має вимогу до носія юридичного обов’язку.

Можна погодитися і з тим, що рівність учасників цивільних правовідносин полягає у визнанні рівних правових можливостей їх учасників у забезпеченні своїх прав і законних інтересів. Але за таких обставин можна говорити про вміле маніпулювання правовою матерією. Рівність і дійсно рівність проявляється до моменту вступу у цивільні правовідносини, як оціночна категорія для визначення можливої вигоди чи втрат від вступу у відносини і виборі інструментарію забезпечення своїх інтересів. Так при намірі придбати потриманий автомобіль крім звичайного тягаря власності і пов’язаних з тим ризиків слід враховувати збільшення витрат на його утримання, неотримання належного комфорту, можливість бути обманутим в його якості (купити вміло відреставрований автомобіль, що побував у агресивному середовищі (морській воді), помилитись у дійсній вартості тощо. Цивільне право враховує ці особливості через інститут позовної давності.

Імпонує підхід до визначення особливостей цивільно-правового методу регулювання відносин через ознаки що впливають на:    • характер правового становища учасників цивільних правовідносин;

    • особливості підстав виникнення правовідносин;

    • специфіку вирішення правових конфліктів;

    • особливість засобів примусу до правопорушників1.

Правове становище учасників цивільних правовідносин визначається характером цих відносин та їх предметом. Домінування майнових відносин між рівними їх товарно-вартісні засади зумовлюють майнову самостійність. Особиста свобода та майнова самостійність є запорукою рівності при вступі у цивільні правовідносини. Визнання необхідності безперешкодного здійснення природних і суб’єктивних цивільних прав потребує адекватного правової охорони і захисту прав і законних інтересів в разі їх порушення. Ст. 16 ЦКУ вказує на способи захисту цивільних прав, які можуть застосовуватися залежно від об’єктів і характеру порушення права. Цивільна відповідальність здебільше має майновий характер і спрямована на компенсацію збитків чи шкоди на основі принципу повного відшкодування. Навіть при захисті немайнових прав застосовуються компенсаторні засади - через сплату грошей для того щоб ними як би “загладити” моральну шкоду.

Як і предмет цивільно-правового метод слід поділити на дві групи: легальні і доктринальні риси методу цивільного права. До перших згідно ст.1 ЦКУ відноситься юридична рівність, вільне волевиявлення, майнова самостійність учасників цивільних правовідносин. У тому порядку ми й їх розглянемо.
Каталог: docs
docs -> «Соціальна педагогіка»
docs -> Таблиця за творами української літератури
docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
docs -> Фахове видання
docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   327


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка