ЧислівникСкачати 127,98 Kb.
Дата конвертації24.03.2020
Розмір127,98 Kb.
ТипКартка

Числівник

Картка №1
 1. Укажіть речення, у якому вжито числівник.

А. Козацька сотня вирушила в похід.

Б. Серед альпіністів лише одиниці змогли дійти до вершини гори.

В. Він розкаже вірш восьмого березня.


 1. Допишіть числівник, пригадавши відомі вислови.

... заповідей; ... чудес світу; ... сторони світу; ... кольорів веселки; ... пори року; ... місяців у році; ... зимових місяці.

З двома висловами складіть речення.
 1. Розкрити значення фразеологізмів:

п`яте колесо до воза; на всі чотири сторони; сім п ятниць на тиждень; наговорити з три короби; грати першу скрипку; не має дев`ятої клепки; у три дуги зігнути;

З трьома фразеологізмами скласти речення.


Картка №2
1. Укажіть правильне твердження:

А. Числівники змінюються за відмінками і в реченні бувають різними членами;

Б. За значенням і морфологічними ознаками числівники поділяються на прості, складні та складені;

В. Залежно від будови числівники поділяються на кількісні та порядкові.


2. Згрупуйте подані слова за частинами мови.

П`ять, п`ятірня, п`ятірка, п`ятирічна, п`ятий, сотий, сотник, двоє, двійка, двійня, сто, стосильний, двох`ярусний, п`ятипроцентний, семи, семимильний, чверть, половина.
 1. Напишіть пораду для однокласників «Як відрізнити числівник від інших частин мови».

Картка №3
 1. Укажіть правильне твердження:

А. Часто числівник з іменником розглядаються як один член речення.

Б. Кількісні числівники, як правило, є підметами в реченні.

В. Порядкові числівники, як правило, є присудками.


 1. Знайдіть числівники і підкресліть їх як члени речення.

Три і чотири – сім. Розділіть двадцять на п`ять. Мій брат навчається в третьому класі. Там три верби схилилися, мов журяться вони.


 1. Використовуючи числівники, складіть загадки про предмети, що вас оточують: стіл, людські руки, очі.

Картка №4
 1. Укажіть правильне твердження:

А. Кількісними називаються числівники, що означають кількість предметів і відповідають на питання котрий?

Б. Кількісні числівники означають число і відповідають на питання який?

В. Кількісні числівники означають кількість предметів або число і відповідають на питання скільки?


 1. Прочитайте загадки й відгадайте їх. Знайдіть числівники, визначте відмінки й поясніть їх правопис.

Хто вранці ходить на чотирьох ногах, вдень на двох, а ввечері на трьох? Між двома дубами зав`язло теля зубами. Два брати втікають, а два догоняють. Трьома зубами сіно їсть. Тисяча овець, а між ними один баранець.


 1. Складіть міні – розповідь «Які бувають кількісні числівники?»

Картка №5
 1. Укажіть правильне твердження.

Кількісні числівники поділяються на такі групи:

а) власне кількісні (означають кількість предметів у цілих одиницях), дробові, збірні, неозначено – кількісні;

б) дробові, цілі числа, неозначено – кількісні;

в) збірні, цілі числа, власне кількісні;
 1. Замініть подані слова чи словосполучення фразеологізмами з числівниками. Числівник схарактеризуйте як частину мови.

1. Сам – самісінький. 2. Однакові люди. 3. Бути першим. 4. Далекі родичі. 5. Дуже далеко. 6. Нестямитись від щастя. 7. Хворий.


 1. Скласти зв`язний текст (5 – 6 речень), розкривши значення фразеологізмів.

«У нього сім п`ятниць на тиждень». «Не один пуд солі з`їсти».

У реченнях вжити числівники.


Картка №6
1. Укажіть правильне твердження.

Дробові числівники означають:

а) кількість, що складається з певного числа частин цілого;

б) кількість предметів як сукупність, одне ціле;

в) кількість предметів у цілих одиницях;
2. Запишіть словосполучення з дробовими числівниками, використовуючи слова з довідки. Провідміняйте 2 з них.

1/2; 3/4; 7/8; 2 1/2; 3/100; 5,7; 6 2/3;

Довідка: кілометр, кілограм, літр, відсоток, гектар, територія, місто.
3. Напишіть пораду для однокласників « Що означають дробові числівники та як вони відмінюються»
Картка №7


 1. Укажіть правильне твердження.

Дробові числівники відмінюються:

а) як кількісні;

б) як порядкові;

в) чисельник дробу відмінюється як кількісний, а знаменник – як порядковий числівник.
 1. Запишіть числа словами, а умовні позначення повністю.

1/3 м; 1/4 км; 150 га; 1, 25 т; ½ ц; 0, 75 га; 500 г; 1,5 хв; 140, 5 %; 130 %.


 1. Напишіть твір – мініатюру « Числівник + іменник = нерозлучні друзі»

Картка №8


1. Укажіть правильне твердження.

Після дробових числівників іменник уживається:

а) у формі родового відмінка однини;

б) у формі родового відмінка множини;

в) уживається в усіх відмінкових формах;
2. Утворіть із цифр та іменників словосполучення, поясніть правопис.

20 (гуси), 1/2 (метр), 2 (поле), 24 (хлопці), 5 (ягня), 3,5 (кілометр),

3,5 (тонна).
3. Перекладіть українською мовою, цифри записуйте словами:

Самыми высокими растениями являются австралийские эвкалипты. Они достигают 150,7 метров. Ель вырастает на 1/2 высоты гиганта, сосна – на 1/3. Березы бывают высотой около 36,5 метров, а дуб – до 25 метров.


Картка №9
 1. Відмінювання збірних числівників у непрямих відмінках збігається з відмінюванням відповідних:

А. порядкових числівників;

Б. кількісних числівників;

В. дробових числівників;


 1. Утворіть від поданих числівників збірні.

2, 5, 9, 12, 19, 20, 30, 25,40, 60.

Два з них провідміняйте.
 1. Складіть речення з поданими словосполученнями:

Двоє спортсменів, п`ятеро невдах, шестеро школярів, четверо коліс, обоє дітей, дванадцятеро курчат.
Картка №10
1. Розкрийте дужки, записуючи замість чисел числівники. Збірні числівники підкресліть.

(7) одного не ждуть. Знання відкривають (9) верст до раю. (2) б’ються – третій не мішайся. (1) син – не син, (2) синів – півсина, (3) синів – ото тільки син.


2. Провідміняйте словосполучення:

Четверо малят, семеро козенят.


3. Перекладіть українською мовою:

Два вечера, оба брата, три стола, трое ведер, пять лошадей, сем лет, шесть стульев.


Картка №11
1. Укажіть правильне твердження.

А. За складом числівники поділяються на кількісні та порядкові.

Б. Порядкові числівники змінюються за відмінками, родами і числами.

В. У складених порядкових числівниках відмінюються всі слова.


2. Утворіть від поданих кількісних числівників порядкові. Два з них провідмінюйте.

Три, одинадцять, сімдесят один, триста шістдесят сім. Чотири тисячі, п’ять мільйонів.


3. Напишіть твір – мініатюру «День Перемоги», використовуючи такі словосполучення:

22 червня 1941 року, 9 травня 1945 року.


Картка №12
1. Укажіть правильне твердження.

А. Порядкові числівники, як правило, відповідають на питання який?

Б. Порядкові числівники, як правило, є означеннями.

В. Порядкові числівники не змінюються за родами й числами.


2. Запишіть числа словами, утворюючи від кількісних числівників порядкові. Поставте знак наголосу.

15, 16, 65, 114, 297, 528, 3689, 6000, 9000000.


3. Напишіть словами дату народження кожного члена вашої сім`ї, розбивши числівники на склади для можливого переносу. Визначте відмінок порядкових числівників.
Картка №13


 1. Укажіть правильне твердження.

За будовою числівники поділяються на:

а) цілі числа, дробові, збірні;

б) прості, складні, складені;

в) кількісні, порядкові, неозначено – кількісні.
 1. Розподіліть числівники на групи за будовою:

Сімдесят, дванадцять, п`ятий, сто сорок третій, десять, триста двадцять сьомий, дев`ятсот, шістнадцять, одинадцять, сороковий, сто, десять, один.


 1. Складіть розповідь на тему: «Поділ числівників на групи за значенням та будовою».

Картка № 14


 1. Укажіть складні числівники.

А. Сорок, мільярд, мільйонний.

Б. Чотириста, тринадцять, шістдесят.

В. Двадцять два, сто один, дві третіх.
 1. Утворіть порядкові числівники від кількісних, записавши словами одні й другі:

6, 7, 16, 38, 174


Із складеними числівниками утворіть речення.


 1. Перекладіть українською мовою, числа пишіть словами:

Солнце – центральное и самое массивное тело Солнечной системы. Оно в 109 раз больше Земли по диаметру. Его масса в 333000 раза больше массы Земли и в 750 раз превышает массу других планет вместе взятых.


Картка № 15


 1. Укажіть правильне твердження.

Числівник півтора, півтори, півтораста вимагають від іменника:

А. Форми називного відмінка;

Б. Форми будь-якого відмінка;

В. Форми родового відмінка.


 1. Запишіть цифри словами й розкрийте дужки. Поясніть зв'язок числівників з іменниками. Поставте знак наголосу.

2 (учень), 2 (дуб), 3 (брат), 3 (груша), 3 (вікно), 3 (журнал), 4 (товариш), 4 (вухо), 4 (відмінник)
 1. Розкрити значення прислів’я.

«Хто сідає на два стільці, той опиниться на підлозі».

Карта № 16


 1. Укажіть правильне твердження.

При числівниках 2, 3, 4 у формі називного відмінка іменники стіл, брат, товариш, палець, син уживають:

А. У формі називного відмінка множини;

Б. У формі родового відмінка однини;

В. У формі знахідного відмінка множини.


 1. Спишіть, розкриваючи дужки. Числа запишіть словами.

Бачу (3, дівчина). Зустрічаємо (2, друг). Виготовлено (300, трактор). Купив (2, ножиці). Відремонтовано (5, двері). Делегатів (42, чоловік). Збудували (4, дитячий садок).
 1. Перекладіть українською мовою.

Обтирание дает большой эффект, если добавлять в воду 25-30 граммов (1 столовую ложку) поваренной озерной или морской соли на 1 литр воды.

Сначала температура воды может быть 33-32 градуса, каждые три-четыре дня ее надо снижать на один градус и постепенно до 12-18 градусов.
Картка № 17


 1. Укажіть правильне твердження.

Числівник сорок, дев’яносто, сто мають закінчення [a]:

А. В усіх відмінках;

Б. В усіх відмінках, крім називного;

В. В усіх відмінках, крім називного і знахідного.


 1. Провідміняйте словосполучення сорок школярів, дев’яносто дерев, сто покупців.
 1. Складіть діалог «У магазині», використовуючи числівники 40, 90, 100.

Картка № 18
 1. Укажіть правильне твердження.

При відмінюванні складних кількісних числівників 50, 60, 70, 80 в українській мові відмінюється:

А. Лише друга частина слова;

Б. Обидві частини слова;

В. Перша частина слова.


 1. Провідміняйте такі словосполучення: 50 метрів, 60 кілограмів, 80 літрів.
 1. Складіть розповідь, як відмінюються числівники 50, 60, 70, 80 в українській і російській мовах. Цифри записуйте словами.

Картка № 19
 1. Укажіть правильне твердження.

У числівниках на позначення сотень:

А. Відмінюються обидві частини;

Б. Відмінюється лише друга частина;

В. Відмінюється лише перша частина.


 1. Провідміняйте і запишіть такі словосполучення: 200 учнів, 400 дерев, 700 гектарів.
 1. Складіть речення з поданими словосполученнями: 300 кілограмів, 500 метрів, 600 робітників. Цифри записуйте словами.

Картка № 20
 1. Укажіть правильне твердження.

У складених числівниках відмінюється:

А. Лише останнє слово;

Б. Кожне слово;

В. Перше слово.


 1. Провідміняйте і запишіть такі словосполучення: 275 глядачів, 253 дні, 131 тонна.
 1. Напишіть твір-мініатюру «Значення числівників у нашій мові»

Картка № 21


 1. Укажіть правильне твердження.

У складених порядкових числівників:

А. Відмінюються всі слова;

Б. Відмінюється лише перше слово;

В. Відмінюється лише останнє слово.


 1. Запишіть подані дати словами: 2.ІІ.1997р., 22.ІІІ.1951р., 9.V.1945р., 24.VІІІ.1991р.
 1. Напишіть вітання друзям із святами чи днем народження. Цифри записуйте словами.

Картка № 22
 1. Укажіть правильне твердження.

Порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться:

А. Одним словом;

Б. Окремо;

В. Через дефіс.


 1. Запишіть словами:

9 (сотий), 7 (тисячний), 30 (мільйонний), 100 (мільярдний).


Два числівники провідміняйте.


 1. Пригадайте, які офіційні свята є в Україні. Складіть і запишіть 3-4 речення, що містять назви цих свят.

Картка № 23
 1. Визначити, якими членами речення виступають числівники в даних реченнях:

Двічі по вісім – шістнадцять. Краще десятьом дати, як в одного попросити. За двадцять кроків од хати росла груша. Переможцями стали учні шостого класу.
 1. Розподіліть числівники за будовою. Визначте, які вони за значенням. На місці пропусків напишіть потрібні орфограми.

Сімд..сят, сім..сот, п..ятий, сто сорока чотир..ма, чотир..охсотий, дев..ятсот, ч..тионадцят.., чисяча дев..ят..сот шіст..надцят.., міл..йонний, міл..ярдний.
 1. Виправити помилки в реченнях.

Біля лісу зупинилися троє бійці. Три брата зустрілися після довгої розлуки. Вони пробігли дві десятих кілометрів. Юрко заплатив п'ятнадцять гривнів.

Картка № 24


 1. Вставити пропущені букви. Числівники поставити в потрібну форму, визначити відмінок кожного.

А. Краще мати більше (сто) ворогів, ніж одного зрадливого пр…ятеля.

Б. За (два) зайцями не ганяйся.

В. Ш..роке небо н..наче кліпало (тисяча) бл..скучих очей.
 1. Записати цифри словами. Визначити відмінок числівників.

А. До 367 додати 7;

Б. Від 292 відняти 24;

В. Сума чисел дорівнює 203.
 1. Перекласти українською мовою.

На шестидесяти двух страницах. Тремя тысячами семьюдесятью гектарами. Пятидесяти книг.


Картка № 25


 1. Виконайте морфологічний розбір числівника, що входить у речення:

Кошовий Іван Сірко очолював запорожців у п’ятдесяти п’яти великих боях і завжди був переможцем.
 1. Провідміняйте числівники: тисяча, мільйон, мільярд.
 1. Перекладіть українською мовою.

Который час, в первом часу дня, третьего дня, он придет в час дня, в вечерний час, десять минут пятого, без десяти минут пять, магазин закрывается в пять часов.

Картка № 26


 1. Записати словами дати:

01.09., 23.10., 30.11., 22.12.(Перше вересня і т.д.)
Складіть з ними речення.


 1. Подивіться на годинник і скажіть, котра година буде через 3 години, 6 годин, 10 годин, 14 годин.
 1. Напишіть свій розпорядок дня, використовуючи числівники.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка