Чеботарьова О. В


Виклад основного матеріалуСкачати 70,62 Kb.
Сторінка7/11
Дата конвертації29.03.2019
Розмір70,62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Виклад основного матеріалу. Педагогічна технологія трудового навчання передбачає певну структуру та складається з таких компонентів: інтегративної моделі трудового навчання школярів з комплексними порушеннями розвитку, алгоритму формування трудових навичок та вмінь у школярів з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту; програмно-методичного забезпечення трудового навчання на основі варіативно-модульного навчання; забезпечення корекційно-розвивального впливу на основі реалізації освітніх та корекційно-розвивальних програм; методичних рекомендацій для педагогів та батьків щодо підвищення ефективності формування трудової діяльності у процесі трудового навчання у школярів з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту.

Розроблена педагогічна технологія передбачає забезпечення ефективного формування трудової компетентності школярів з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту. Урахування індивідуальних психофізичних можливостей учнів забезпечує оптимальної динаміку розвитку трудової діяльності; зміст навчання передбачає варіативність його використання як у початковій школі (на основі можливості перерозподілу навчального матеріалу відповідно потреб, нахилів та психофізичних можливостей молодших школярів), так і у старшій ланці спеціальної школи на основі розроблення та впровадження інтегрованих курсів та варіативних модулів, що забезпечує розвиток творчості, самостійності, стимулює мотивацію до трудової діяльності. Дотримання алгоритму поетапного формування трудових дій та операцій як основи розвитку техніко-операційних умінь та навичок розглядається з точки зору урахування психофізичних функціональних можливостей дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту. Виконання алгоритму формування трудових умінь є важливою умовою досягнення кінцевих результатів праці, вдосконалення процесів життєзабезпечення школярів. При розробленні технології ми скеровувались наступними принципами:  1. Принцип пріоритетного розвитку особистості, спроможної до соціально-побутової та трудової діяльності, підготовленої до самостійного життєзабезпечення та інтеграції у суспільство. Цей принцип передбачає стимулювання трудової активності, прагнення до самостійності, незалежно від фізичного стану дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту. Адже процес трудового навчання повинен бути побудований так, щоб кожен учень мав можливість розвивати особистісні якості, міг взаємодіяти з іншими людьми у процесі трудової та побутової діяльності.

  2. Принцип комплексного впливу, що передбачає залучення фахівців закладу та родини учня до освітньо-виховного процесу, що в значній мірі стимулюватиме пізнавально-трудову діяльність школяра, підтримуватиме його художньо-творчу активність в умовах шкільного навчання та в родині, сприятиме подоланню труднощів, які виникають в процесі соціально-трудової діяльності дитини, полегшить перенесення сформованих трудових вмінь у повсякденну життєдіяльність та сприятиме їхньому закріпленню.

  3. Принципи індивідуального та диференційованого підходу вказують на необхідність підбору методів, прийомів, форм і засобів організації трудового навчання відповідно рівня сформованості трудових знань, умінь та навичок в учнів з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту. Для дотримання даних принципів необхідно знати рівень сформованості трудових знань, умінь та навичок, який враховується у багатоаспектному змісті корекційно-розвивальної роботи.

  4. Принцип діяльного підходу передбачає отримання трудових знань та вмінь у процесі організованої трудової діяльності, під час якої створюються умови, які мотивують до пошуку вирішення трудових завдань, спонукають до використання учнем різних способів та засобів трудової діяльності, формують навички трудової взаємодії в колективі. Трудове навчання повинно бути максимально практично зорієнтованим на основі інтеріоризації соціального-побутового та предметно-практичного досвіду.

  5. Принципи систематичності, послідовності та наступності передбачають неперервність, регулярність, планомірність процесу трудового навчання в початковій та старшій ланках школи, в якому реалізуються освітні, виховні та корекційно-розвивальні завдання щодо формування трудової діяльності школяра, професійно-трудової спрямованості, самовизначення та самоорганізації.

  6. Принцип доступності та наочності передбачає урахування особливостей психофізичного розвитку дитини, стану сенсомоторної, мовленнєвої, когнітивної, особистісної сфер. Він забезпечується на основі використання широкого спектру наочної підтримки, інструктивних карток, мультимедійних та технічних засобів, що особливо у початковій ланці школи допомагає засвоєнню трудових знань, закріпленню трудових умінь та навичок у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту.

  7. Принцип варіативності забезпечує доцільний та гнучкий вибір змісту, форм та методів навчання, ступінь їх адаптації у освітньо-трудовому процесі. Це розширює можливості педагогічної творчості, сприяє можливості диференціації та корекційно-розвивальній спрямованості змісту; посиленню мотивації; змінюючи роль педагога з інформаційно-контролюючої на консультативно-координаційну.

  8. Принцип корекційно-реабілітаційної спрямованості забезпечує оптимізацію рухової активності дітей, зміцнення психічного здоров’я, відновлення рухових, психічних, сенсомоторних, мовленнєвих функцій організму. Корекційно-реабілітаційна робота спрямовується на створення сприятливих умов для найбільш повної реалізації трудової діяльності на основі психофізичних можливостей розвитку учнів. Це дозволяє впливати на психофізичний розвиток дитини із порушенням опорно-рухового апарату та інтелекту і зумовлює позитивні зміни у керуванні процесу становлення трудової діяльності на усіх етапах шкільного навчання.

Розроблена педагогічна технологія містить певну етапність формування трудової діяльності на різних ланках трудового навчання (початковий, основний, заключний), де учні опановують усіма необхідними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками щодо обробки різних видів матеріалів, опановують сучасні технології декоративно-ужиткового мистецтва, основ швейної, кухарської, столярної, взуттєвої справи, рослинництва, квітникарства, опановують ручні та машинні техніки обробки матеріалів тощо. При вивченні навчально-практичного матеріалу учні засвоюють послідовність виконання трудових дій та операцій, виготовляють вироби, дотримуючись певних технологічних інструкцій виконання даних робіт.

Зокрема, реалізація педагогічної технології на початковому етапі трудового навчання (підготовчий, 1-4 класи) має загальнотрудовий, загальнотехнічний характер і має пропедевтичний характер щодо подальшого професійно-трудового навчання в старшій школі. Основними змістовими лініями трудового навчання на означеному етапі є ручні техніки обробки матеріалів; опанування техніко-технологічними операціями (діями); вивчення широкого спектру технологій декоративно-ужиткове мистецтва; формування самообслуговування як складової трудової діяльності учнів, що реалізовується у педагогічно обґрунтованому, логічно впорядкованому і зафіксованому у навчальних програмах, підручниках і посібниках змісті навчання. На основі викладу інформації учні засвоюють знання і трудові дії (навички та вміння), необхідні для їхньої трудової підготовки.
Каталог: download -> publications
publications -> Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в Україні
publications -> Мультимедійні технічні засоби навчання дітей з порушеннями слуху в сучасній школі
publications -> 056 (124: 28) О.І. Утьосова
publications -> Ільченко А. Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтессорі
publications -> 056. 36 О.І. Снісаренко
publications -> Дидактичні функції професійно-трудового навчання осіб з інтелектуальними порушеннями та умови їх реалізації
publications -> Діагностика готовності спеціального психолога до майбутньої професійної діяльності на етапі навчання у внз
publications -> 056. 36 О. М. Вержиховська
publications -> Діти молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями у системі освіти / Л. С. Журавльова // Науковий часопис нпу імені М. П. Драгоманова. Серія №19 : Корекційна педагогіка та психологія: [зб наук праць]. К


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка