Чеботарьова О. ВСкачати 57,31 Kb.
Сторінка11/11
Дата конвертації29.03.2019
Розмір57,31 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Бібліографія

  1.  Мерсіянова Г.М. Професійно-трудове навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей: посібник/ Мерсіянова Г.М. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 80с.

  2. Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О.П. Хохліна – К.: Пед. думка, 2000. – 286 с.

  3. Чеботарьова О.В. Реалізація варіативних модулів у системі трудового навчання школярів із складними порушеннями розвитку // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В. Засенко, А.А. Колупаєва., Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 416 с.– С.354-357.

References

  1. Mersiianova H.M. Profesiino-trudove navchannia u spetsialnykh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh dlia rozumovo vidstalykh ditei: posibnyk/ Mersiianova H.M. – K.: Pedahohichna dumka, 2012. – 80s.

  2. Khokhlina O.P. Psykholoho-pedahohichni osnovy korektsiinoi spriamovanosti trudovoho navchannia uchniv z vadamy rozumovoho rozvytku (Psychological and pedagogical foundations of correctional orientation of vocational training for students with intellectual disabilities), Kiev, Ped.dumka, 2000, 286 p.

  3. Chebotarova O.V. Realizatsiia variatyvnykh moduliv u systemi trudovoho navchannia shkoliariv iz skladnymy porushenniamy rozvytku // Osvita ditei z osoblyvymy potrebamy: vid instytualizatsii do inkliuzii // Zb. tez. dop. / Redkol.: V.V. Zasenko, A.A. Kolupaieva., N.I. Lazarenko, Z.P. Leniv. – Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2016. – 416 s.– S.354-357.

Авторський внесок: Чеботарьова О.В. − 100%Дата відправлення статті 18.03.17 р.
Каталог: download -> publications
publications -> Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в Україні
publications -> Мультимедійні технічні засоби навчання дітей з порушеннями слуху в сучасній школі
publications -> 056 (124: 28) О.І. Утьосова
publications -> Ільченко А. Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтессорі
publications -> 056. 36 О.І. Снісаренко
publications -> Дидактичні функції професійно-трудового навчання осіб з інтелектуальними порушеннями та умови їх реалізації
publications -> Діагностика готовності спеціального психолога до майбутньої професійної діяльності на етапі навчання у внз
publications -> 056. 36 О. М. Вержиховська
publications -> Діти молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями у системі освіти / Л. С. Журавльова // Науковий часопис нпу імені М. П. Драгоманова. Серія №19 : Корекційна педагогіка та психологія: [зб наук праць]. К


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка