Цей посібник створено з метою ознайомлення вчителів із системоюСторінка1/81
Дата конвертації24.03.2020
Розмір76,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   811

ПЕРЕДМОВА

Цей посібник створено з метою ознайомлення вчителів із системою 

навчання української мови як державної в 4 класі загальноосвітніх 

закладів з навчанням російською мовою.

Структура посібника є досить зручною для користування. У ній 

чітко виділяються дві основні частини: календарне планування і за­

гальні рекомендації щодо організації та проведення уроків.

Робочі матеріали, уміщені в книзі, спрямовані на те, щоб акцен­

тувати увагу вчителя на тих аспектах, які є ключовими у вивченні 

певної теми, і розкрити можливі шляхи її опрацювання.

Кожен  новий  розділ,  передбачений  програмою  для  вивчення 

в  4  класі,  супроводжується  коротким  коментарем,  у  якому  виділя­

ються пріоритетні завдання вивчення теми, визначається обсяг знань 

і практичних навичок, які мають опанувати учні, а також розкрива­

ються основні труднощі у засвоєнні теми.

Основним напрямом роботи в 4 класі є узагальнення і розширен­

ня знань учнів із розділу «Частини мови». Тому навчальний матеріал 

більшості уроків з опрацювання цієї теми подається за такою схемою: 

1)  виконання вправи, спрямованої на спостереження над мовним 

матеріалом; 

2)  звернення до знань із російської мови; 

3)  висновок про особливості української мови; 

4)  ознайомлення з правилом; 

5)  самостійне виконання завдань на вивчене правило, спрямова­

них на удосконалення орфографічних навичок; 

6)  перевірка виконаного завдання за алгоритмом.

Така система роботи дозволить закріпити в учнів набуті знання, 

а також сформувати уміння їх практичного застосування.

У 4 класі лише розпочинається робота з формування навичок пра­

вопису закінчень іменників, прикметників, дієслів. Їх удосконалення 

й автоматизація здійснюватиметься в середній ланці школи. Основ­

ним завданням початкового етапу набуття цих навичок є усвідомлен­

ня учнями чіткого алгоритму дій, які слід виконати для розв’язання 

орфографічної задачі (визначення правильного варіанту написання). 

Використання  такого  алгоритму  стає  можливим  лише  за  умов  міц­

ного засвоєння учнями комплексу знань і набуття ними практичних 

умінь. Методичні рекомендації, подані в посібнику, дозволять визна­

чити пріоритетні напрями, форми організації та проведення уроків, 

а також найбільш продуктивні методи і прийоми для кращого засво­

єння учнями навчального матеріалу.
2

Відповідно до чинної програми основною метою вивчення україн­

ської мови як державної є формування комунікативної компетенції 

учнів. Реалізація цієї мети забезпечується впровадженням комплек­

сного підходу до розвитку мовлення на рівні вимови, на лексичному 

і граматичному рівнях, на рівні тексту. Упродовж навчального року 

робота, спрямована на розвиток мовлення учнів, має бути систематич­

ною і послідовною. Тому на кожному уроці передбачається виконан­

ня завдань на розвиток усного і писемного мовлення, на підвищення 

рівня мовної культури учнів. 

У посібнику даються чіткі рекомендації щодо можливості упрова­

дження індивідуального і диференційованого підходів до навчання.

Гадаємо, що цей посібник дозволить учителю більш чітко усвідо­

мити ті методичні підходи, які було покладено в основу створення під­

ручника з української мови, і виявити власну творчість під час роз­

робки конспектів уроків.
3
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка